Никола Вапцаров
    Романтика

    Аз искам да напиша
                    днес
                        поема,
    в която да диша
    на новото време
                стихът.
    Да тръпнат във нея
                крилата
                на гордия
                демон,
    обходил от полюс до полюс
                        светът.

    Защо е този хленч?
    Защо въздишат хората
    по някаква романтика
                изстинала?
    Романтиката е сега в моторите,
                        които пеят
                            под небето синьо.
    И неразбрали тази песен горда,
    напразно
        мръщите
            чела.
    Тя носи вечната
            човешка бодрост
    на яките
        стоманени
            крила.
    Аз виждам в бъдещето тез
                        орляци
    да пръскат
        дъжд
            от семена.
    И в песните им,
            рукнали
                отгоре,
    да блика
        труд
            и свобода.
    Аз виждам как
            прелитат
                над моретата,
    високо над екваторния пек,
    прелитат над зелените полета
    и над арктическия снег.
    Това е новата романтика,
                    която
    се ражда
    и добива своя плът.
    И въплотена в самолетно
                    ято,
    обхожда днес
    от край
        до
            край
                светът.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave