СБИТ ПРЕРАЗКАЗ

 

          Сбитият преразказ отразява най-важното, основното в дълъг художествен текст. Съдържанието на творбата се предава:
          •     стегнато – пропускат се несъществените подробности, пестеливо се предават дългите описания и разсъждения
          •     последователно – не се разместват основните моменти и важните подмоменти
          •     точно – подбират се най-подходящите думи при предаване на съдържанието
          •     вярно – не се променя основното съдържание, не се прибавят нови моменти.

ИЗИСКВАНИЯ
          За да се направи сбит преразказ, е необходимо:
          •     отлично познаване на оригиналния текст
          •     да се направи план с основните моменти в творбата
          •     да се състави разширен (подробен) план с важните подмоменти, които не трябва да се пропускат
          •     да се прецени кои са излишните подробности.
          Основното глаголно време при сбития преразказ е сегашно (сегашно историческо – чета, пиша), трето лице. Като допълнителни (помощни) глаголни времена могат да се използват бъдеще (ще чета, ще пиша) и минало неопределено (чел съм, писал съм), трето лице.
          Пряката реч в текста при сбития преразказ се преобразува в непряка. Не се допускат разсъждения, коментар на събитията, изводи за героите. Спазват се правописните и пунктуационните правила. Избягват се повторенията, като се подбират най-точните и уместни думи и синоними. Моментите се оформят графично. Пише се четливо.

ПОДГОТОВКА
          При подготовката за сбит преразказ е препоръчително:
          – да се състави план с основните моменти и подмоменти
          – да се създаде банка със синоними за най-често използваните думи.

РАЗШИРЕН ПЛАН
          Разширеният (подробен) план съдържа всички основни моменти и подмоменти в художествената творба. Той е особено полезен при създаването на сбит преразказ, тъй като определя последователно кое трябва да се преразкаже и кое не бива да се предава.
          При оформянето на разширения (подробен) план се използват въпросителни изречения, съобщителни изречения или безглаголни изречения.

 

"Косачи"

ОРИГИНАЛЕН ТЕКСТ

РАЗШИРЕН (ПОДРОБЕН) ПЛАН

СБИТ ПРЕРАЗКАЗ

Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака, сякаш изчезна, и се предаде на дълбока почивка под монотонния напев на жаби и щурци. Мир и ведрина повея от дълбокото звездно небе. Земята отвори страстните си гърди и замря в наслада.
Марица тихо подплиснуваше мътните си води, пълни с удавници, и с лениво спокойствие се ширеше между тъмните брегове, обраснали с върби и ракитак. Влага и хладина лъхаше из тайнствените й недра.
От ливадите край нея се обади ясен мъжки глас и потъна в тишината:
– Ан-дре-я-я-я, Ан-дре-я-я-я!
– Ида, и-даа! - отзова се друг отдалече.
След малко светна огън. Бухнаха игриви пламъци. В тяхната слаба светлина, която се поглъщаше от околния мрак, се мярнаха хора. Това бяха петима селяци от загорските краища, дошли с коси на рамо да търсят работа в далечна Тракия, дето тревите зреят по-рано.
Лазо, сух, слабичък момък, беше приклекнал до огъня и потикваше съчките. Другите, увити в ямурлуци, бяха налягали около огъня, уморени гледаха играта на пламъка и мълчеха. Най-старият от тях, петдесетгодишен мъж, беше подпрял глава на жилестата си, гола до лакет ръка, тъмнобляскава като желязо, и пушеше замечтано. Срещу него лежеше Бла­голажът. Той постоянно шаваше и се мъчеше да скрие краката си под късия ямурлук. Русите му чорлави мустаци взимаха половината от лицето му. Под големите му гъсти вежди играеха хитри и умни очи...

1. Природната картина в начало­то на разказа:

-Тракийското поле

 

- река Марица

 

 

 

 

2. Петимата селяци около огъня:

 

- причината за идването им

 

- Лазо

 

- най-възрастният

 

Благолажът...

Пада чудна лятна нощ над Тракийското поле, което се отдава на почивка. Земята замира в наслада. Марица подплисква водите си. Влага и хладина лъхат из нейните недра. След малко светва огън. Около него са петима селяци, дошли отдалеч, за да търсят работа в Тракия. Лазо, сух, слабичък момък, поддържа огъня, а останалите мълчат и наблюдават уморено пламъка. Най-възрастният пуши замечтано. Срещу него лежи неспокойно Благолажът, който е с големи мустаци и с хитри и умни очи...

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave