СВАТБА
   Никола Фурнаджиев

 

1
Ах, гърмят на небето големите, тъмните тъпани, 
равнините горят, и високо, и страшно над тях, 
като крави в нощта, като крави от блясък окъпани, 
идат облаци зли, и потъват просторите в прах. 

И дълбоко звънят равнините, и пеят клисурите - 
буйни сватби гърмят над злочестата черна земя. 
Аз съм тъмен жених, моя майко, и пламват лазурите 
като мрачен пожар, като кръв, като вик на смъртта. 

Аз издигам ръка и ви каня със пъстрата бъклица, 
мои братя без път, мои братя със черни гърди, 
във неделя е тя - мойта сватба, - елате ми с мъката 
и със страшната скръб на безкрайните стари земи. 

Като крави в нощта, като крави от кърви окъпани, 
над главите ни бдят, тъмни облаци бавно пълзят. 
Ах, гърмете, земи, мои тъмни и огнени тъпани, 
моя тъмна съдба, моя сватба и весела смърт!
 

2
Дълбоко грей мрачния блясък на нощния кладенец, 
дълбоко горят отразените светли звезди, 
дълбоко, дълбоко бий тъмната радост в земята запалена 
и в скъпите кости на моите буйни деди. 

В горите, в нивята лъщят черни весели камъни, 
над друма широко луната червена гори 
и пеят дъбравите, греят дъбравите алени 
в незнайния блясък от родни дълбоки зори. 

Аз тръгнах по пътя да ходя, да каня на сватбата 
и вас, мои родни, умрели и тъмни бащи, 
къде сте, не зная, но гледам земята зарадвана 
във златни одежди и погледи светли цъфти. 

И вярвам, и вярвам, че вие ме днес благославяте, 
във ранното утро в сърцето ми младост гори 
и греят полетата, греят и пеят дъбравите 
в незнайния блясък от родни, дълбоки зори. 

3
Утре е сватбата, моя земя, 
утре и аз ще се женя, 
свети незнайното слънце в нощта 
с пламъци тъмночервени. 

Пеят червени и бесни петли, 
тъмните улици тътнат. 
Гледаме: тегнат огромни мъгли - 
биволи легнали в пътя. 

Меча ми остър и страшен блести, 
тъмните бездни ме викат, 
вятъра весел и черен плющи, 
ропот от ямите блика. 

Утре е сватбата, моя земя, 
утре и аз ще се женя, 
свети незнайното слънце в нощта 
с пламъци тъмночервени. 

4
Ще свирнат кавали, ще гръмнат широките тъпани, 
дълбоко ще стене земята във страшния ден 
и тъмни дървета ще махат, и рано упътени 
ще дойдат сватбари - акрани и старци при мен. 

Ще шибне червеното слънце земята запалена, 
ще хукнат дървета, ще викне широкия път: 
на сватба, на сватба! - а мътни и страшни, и алени 
във черни корита реките край нас ще текат. 

С петли във ръката ще дойдат и старите кумове, 
ще плиснат потоци от слънце студения свод 
и вятър ще вее и в прашни и пламнали друмове 
ще викна от радост големия черен народ. 

Хей, мои сватбари, хей, гайди и свирки и тъпани, 
на сватба, на сватба - в неделя - на сватба и смърт! 
Небето гори и земята е в кърви окъпана, 
и буйни потоци в полетата тъмни ехтят.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave