"Серафим" - Йордан Йовков - сбит преразказ (вариант 1)

 

Лято е. Към Еньовото кафене се приближава непознат човек, облечен в зимно палто, покрито с кръпки. Той е слаб и дребен, а лицето му – сухо и черно, с влажни и недоспали очи. Еньо го гледа с любопитство, а мъжът му се усмихва приветливо...

Кафеджията вече е убеден, че човекът пред него е Серафим, когото не е виждал отдавна. Започва да го разпитва и узнава, че тази година е работил като пазач на керемидарница в Белица, но чорбаджията Панайот разпродал всичките керемиди и вече не се нуждаел от него. Сега, с парите, които е получил възнамерява да си купи ново палто за зимата. Поканен от Еньо, Серафим сяда на пейката, похапва сухи залъци и се заглежда по врабците, които подскачат около него и кълват от падналите трохи.

Една жена влиза в кафенето и започва разговор с Еньо. Седящият отвън започва да се вслушва в думите на жената, чието име е Павлина... Оказва се, че ежедневните няколко яйца, снесени от кокошките им, не достигат за препитанието на семейството, а и съпругът Иван е болен вече месеци наред.

Жената продължава да разказва неволите си, включително и за загубата на биволицата. Павлина шепне нещо, което Серафим не може да разбере, но той чува високия глас на кафеджията, който отказва да даде пари на бедната. Жената заплаква неудържимо и напуска кафенето, последвайки Еньо. Кафеджията поглежда към Серафим и ядосано му разказва за Павлина, заявявайки, че не е банка, за да дава заеми. Случилото се хвърля Серафим в размисъл...

Същата вечер той преспива на мегдана, въпреки поканата на Еньо да остане в кафенето. А на сутринта несретникът отново стои на пейката пред кафенето. Еньо закъснява, но идвайки, той с недоумение запитва Серафим защо предишната вечер е дал парите си на Павлина. Нима очаква някога те да му бъдат върнати... За жеста на Серафим той е научил току-що от самата нея. Кафеджията се интересува с какви средства бедният добродетел ще си закупи ново палто. Отговорът на Серафим е, че ще позакърпи отново старото си палто и ще изкара с него следващата зима. 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave