Димчо Дебелянов
    Сиротна песен

    Ако загина на война,
    жал никого не ще попари —
    изгубих майка, а жена
    не найдох, нямам и другари.

    Ала сърце ми не скърби —
    приневолен живя сирака
    и за утеха, може би,
    смъртта в победа ще дочака.

    Познавам своя път нерад,
    богатствата ми са у мене,
    че аз съм с горести богат
    и с радости несподелени.

    Ще си отида от света —
    тъй както съм дошъл бездомен,
    спокоен като песента,
    навяваща ненужен спомен.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave