СРЕДНОВЕКОВИЕ


     В християнството, което е книжовна религия, думата се възприема не само като средство за общуване. Библейското слово е преди всичко проявление на Бога. Да произнасяш думите, е служба в името на Бога. Да си служиш със словото, означава да го изговаряш, да го разбираш, да го превеждаш. Божието слово се превежда не само от един език на друг, но и от едно време в друго - например от Стария към Новия завет, или от едно значение в друго - например от историческо към морално.

     Към тази служба на словото Божие принадлежат най-вече големите претворявания на Библията и коментарите към нея. Те са необходими най-вече за пригаждането на Библията към богослужебната практика - съкращения и допълнения, за да се създадат литургичните книги: требници, псалтири, молитвеници и т.н. Претворяването обаче има и други прояви: превеждане от един език на друг или от един начин на говорене към друг. Например при създаването на стихотворения. От пресътворяванията на народните езици произлиза и една кореняща се в Библията легендарна сюжетика: животът на Мария, историите за края на света и др.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave