Йордан Йовков
    Старопланински легенди

* Шибил  
* Кошута  
* Най-вярната стража  
* Божура  
* Юнашки глави  
* Постолови воденици  
* Индже  
* Овчарова жалба  
* През чумавото  
* На Игликина поляна

 

Радка на порти стоеше,
    отдолу иде Мустафа…
    Народна песен

    Шибил, страшният хайдутин, когото заптиета и кърсердари търсеха под дърво и камък, слизаше от планината и отиваше да се предаде. Утре тая вест щеше да се разчуе навсякъде, кой щеше да я повярва? Шибил малко се грижеше за това. Той бързаше и мислеше за друго.
    Мислеше си как преди месец-два, от високите върхари на Сините камъни, където между гнездата на орлите беше и неговото хайдушко гнездо, той видя, че долу по пътя идат жени. Не беше в хайдушките правила да се задяват жени, нито имаше място за жени в сърцето на хайдутина. Но Шибил беше погазил много закони и не знаеше вече, нито искаше да знае кое е грях и кое не. „Жени, тук, сред Джендемите — помисли си той, — и това е добра плячка!“ И той стана, незагрижен ни най-малко накъде го влече любопитството му. Хайдутите тръгнаха след него, засмяха се и зъбите им лъснаха като на гладни вълци.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave