Свободата като ценност на българите. 
А) Свободата, като самосъзнание 
- Българското самосъзнание е било ключово.По време на Българското 
Възраждане,започнато с написването на „История Славянобългарска”(Паисий 
Хилендарски) е налице асимилацията - насилствено поглъщане на народ или език. Други знаменити творби, свързани с българското самосъзнаване са „За буквите”(Черноризец Храбър) и „Българският език”(Иван Вазов). 
Б)Свободата е висша ценност в българското възраждане 
- Лирическите герои  в повечето от творбите на Иван Вазов, 
Христо Ботев, Добри Чинтулов, както и в стихотворението 
„Марш” на Стефан Стамболов жадуват за свобода. Това се отнася и за абсолютно всички автори революционери. Най-силно изпъква с тази тема, стихосбирката „Тъгите на България” на Вазов. 
- Много хора обаче забравят за тази свобода и се примиряват с робството. За тях Христо Ботев пише: 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave