Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 до 7.
Жирафът обитава сухите и гористи савани на Африка на юг от пустинята. От местните племена той е считан за свещено животно. Може да се твърди, че жирафът е символ на саваната.
Жирафът има уникална шия, близо 2 метра. Тялото му е изпъстрено с червено-кафяви петна, разделени от бели ивици. Очите му са големи с дълги и гъсти мигли, а на главата си животното има две малки рогчета, покрити с кожа. Горната му устна е добре развита, а езикът достига 40 см дължина.
Един възрастен мъжки жираф тежи около 750 кг. Храни се с листата на акациите и други дървета, разположени на 2 метра и повече над земята. Може да достигне листа на височина 4-5 метра. Жирафът поглъща до 50 литра вода наведнъж. Докато утолява жаждата си, той е уязвим, защото не може бързо да избяга. Жирафите пият вода рядко, като се сменят, за да си осигурят стража.
1. Коя е темата на текста:
А. Отглеждане на жирафа
Б. Жирафът
В. Животът на жирафите в зоопарковете
Г. Опазване на жирафите като рядък вид
2. Кое твърдение НЕ е вярно според текста:
А. Възрастен мъжки жираф може да тежи над 650 килограма.
Б. Жирафите обичат листата на акацията.
В. Жирафът има големи остри зъби, с които къса листата на акацията.
Г. При водопой жирафите осигуряват пазачи на своята група.
3. Как са свързани първи и втори абзац от текста:
А. с повторение
Б. чрез изпускане на подлог
В. с лично местоимение
Г. смислово
4. Кой израз е най-точен синоним на словосъчетанието „уникална шия”:
А. красива шия
Б. огромна шия
В. единствена по вида си шия
Г. страшна шия
5. Текстът е откъс от:
А. приказка
Б. статия от детска енциклопедия
В. съчинение описание на ученик
Г. художествено четиво
6. В изречението „От местните племена той е считан за свещено животно.” подлогът е изразен с:
А. съществително име
Б. лично местоимение
В. прилагателно име и съществително име
Г. няма подлог
7. В изречението „Жирафът поглъща до 50 литра вода наведнъж.” има: - 2 т.
А. подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелствено пояснение за място
Б. подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелствено пояснение за време
В. подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелствено пояснение за начин
Г. подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелствено пояснение за количество
8. Колко допълнения има в изречението: „С батко купихме от магазина за зеленчуци домати, зеле и кори за лазаня.”:
А. три
Б. четири
В. пет
Г. шест
9. В кое изречение има обстоятелствено пояснение за място, обстоятелствено пояснение за начин и пряко допълнение: - 2 т.
А. В морето се плува лесно и бързо с плавници.
Б. С плавници се плува бързо в морето.
В. Той извади сръчно от морето медузи.
Г. Децата учудено гледаха медузите и рапаните.
10. В кой ред НЕ всички думи са части на речта:
А. наречие, допълнение, междуметие
Б. съществително име, частица, предлог
В. наречие, съюз, предлог
Г. глагол, числително име, междуметие
11. В кое изречение е допусната грешка при членуване на допълнение:
А. Големия клон висеше застрашително над пътя.
Б. Тя влезе в дворът на училището.
В. Те подадоха книгата на учителят си.
Г. Прозорецът беше счупен от вятъра.
12. Какви са еднородните части в изречението „Децата с любопитство разглеждаха птиците, влечугите и бозайниците в зоопарка.”:
А. непреки допълнения
Б. преки допълнения
В. определения
Г. обстоятелствени пояснения
13. Как ще допълните изречението ”Получих вчера красиви картички и………………..за празника .” така, че да се получат еднородни части: - 2 т.
А. ги скрих
Б. подаръци
В. се зарадвах
Г. ги надписах
14. В кое изречение е употребено несъгласувано определение:
А. Красивите планински гледки ме изпълваха с възхищение.
Б. Езерата на Рила са невероятно красиви.
В. Тръгваме сутринта от планинската хижа с другата група.
Г. В планината е опасно да се движиш без опитен водач.
15. В кое от изреченията има: подлог, съгласувано определение, несъгласувано определение и обстоятелство за начин: - 2 т.
А. Красивата котка на Мария лежеше на дивана.
Б. Малката Мария галеше нежно пухкавото котенце.
В. Големият котарак на баба дере страшно.
Г. Вчера котаракът на баба ме одра.
16. С кое събитие е свързан празникът Великден:
А. раждането на Зевс
Б. раждането на Иисус Христос
В. Възкресението на Лазар
Г. Възкръсването на Иисус Христос
17. На кой празник се принася в жертвоприношение овен:
А. на Гергьовден
Б. на Димитровден
В. на Курбан Байрам
Г. на Пасха
18. По коя причина малкият брат от приказката „Котаракът наставник, или котаракът в чизми” НЕ оспорва завещанието:
А. На него му е все едно какво ще получи.
Б. Доволен е от разпределението на наследството.
В. Обича котки и се радва, че котаракът се пада на него.
Г. Подчинява се на патриархалните традиции.
19. Престъпник ли е Котаракът, който изяжда човекоядеца и приписва богатствата му на своя господар:
А. Да, защото човекоядецът е живо същество.
Б. Да, защото Котаракът отнема живот и имущество насилствено.
В. Не, защото човекоядецът е олицетворение на глупостта и добротата.
Г. Не, защото човекоядецът е олицетворение на злото и глупостта.
20. Защо най-малката дъщеря от приказката „Гъсарката на кладенеца” е прогонена от бащиния дом:
А. Не се подчинява на родителската воля.
Б. Влюбва се в беден момък.
В. Сравнява баща си по значимост със сол.
Г. Сравнява своята обич към баща си със солта.
21. Какво качество проявява царят от приказката  „Гъсарката на кладенеца”, когато изгонва малката си дъщеря:
А. злобност
Б. прибързаност
В. алчност
Г. мъдрост
22. Чрез образите на двата диви гъсока от приказката „Грозното патенце” са представени:
А. добрите хора
Б. наивните хора
В. високомерните и самонадеяни хора
Г. подлите и зли хора
23. Кое качество е присъщо на младия лебед:
А. скромност
Б. горделивост
В. високомерие
Г. отмъстителност
24. Какво означава словосъчетанието „грозното патенце” извън рамките на художествения текст:
А. грозна птица
Б. възможност нещо видимо грозно да се  превърне в красиво
В. малък на възраст лебед
Г. нещо будещо присмех
25. Приказката „Търговецът” е:
А. вълшебна
Б. битова
В. за животни
Г. фантастична
26. Защо Грозданка говее девет години в дома на Слънцето:
А. Сърдита е, че са я откраднали за невеста.
Б. Така е поръчала майка й.
В. Такава е традицията в онези времена.
Г. Погрешно разбира майчините думи, които са да говее девет месеца.
27. Кой израз НЕ бихте използвали в характеристиката на Грозданка:
А. търпелива, силна духом
Б. достойна за съпруга на Слънцето
В. уважаваща  майка си
Г. завистлива и жестока към новата невеста на слънцето
28. Коя пословица изразява поуката в приказката „Златното момиче”? – 2 т.
А. Който се учи, той ще сполучи.
Б. Работата краси човека, а мързелът го грози.
В. Всяка работа плаче за майстора си.
Г. Капка по капка – вир става.
29. Каква е приказката „Главатарят, който искал да плени месечината”?
А. арменска
Б. турска
В. ромска
Г. българска
30. Какъв човек е бащата на чудната красавица от „Главатарят, който искал да плени месечината”?
А. благороден и щедър
Б. високомерен и алчен
В. завистлив и жесток
Г. смел и дързък

 

 


Отговори: 1б, 2в, 3а, 4в, 5б, 6б, 7в, 8б, 9в, 10а, 11в, 12б, 13б, 14б, 15в, 16г,17в, 18г, 19г, 20г, 21б, 22в, 23а, 24б, 25б, 26г, 27г, 28б, 29б, 30а

@bgmateriali.com

Изтеглиsave