ТЕСТ

ГЛАВНИ ЧАСТИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ

Име:…...........................................................................................................................................


 
1.Защо подлогът u сказуемото са главни части в простото изречение?   2т.
а) изграждат основния смисъл
б) показват как се върши действието
в) елементи са на речевата ситуация
г) обясняват защо се върши действието

2.В кое изречение подлогът е изразен с числително име?   2т.
а) На паркинга се виждаха колите.
б) Ниският най-сетне проговори.
в) Пред комисията се появи десетият
г) Ние поискахме пълен отчет на парите.

3. В кое изречение сказуемото НЕ е изразено с причастие?   2т.
а) После няколко пъти падна по пътя.
б) За себе си винаги искал най-доброто.
в) Не го попитали за заровеното имане.
г) Никога не признал вината си.

4. При коя двойка думи отношението е както при двойката подлог - съществително име? 2т.
а) съществително име - глагол
б) сказуемо - подлог
в) прилагателно име - местоимение 
г) сказуемо – глагол

5.В кой ред има грешка? 2т.
а) По обяд пристигна строителят на обекта.
б) Най-малкия стана шампион по плуване.
в) Писарят донесе папката с документите.
г) Имаше награда и за последния в борбата.

6. В кой ред НЯМА грешка?  2т.
а) Изгасна огъня в пещта.
б) Втория падна от коня.
в) Поздравиха незрящия.
г) Царя замина на лов.

7. При изговора на коя дума НЯМА грешка?  2т.
а) писательат
б) победйтела
в) наследникат 
г) последнийът

8. Направете синтактичен разбор на изреченията!  6 т.                            
Слънцето изгря.                              Снегът се стопи.

Зеленееше гората.                            Идваше пролетта.

Той пише.                                            Вали.

 

 

 

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave