1.Къде е допусната правописна грешка:
      а/ Отгатвам мислите ти от разстояние.
      б/ Колко крехки и беззащитни са малките сърнички!
      в/ Априлското възстание бележи връхната точка в борбата за национална независимост.
      г/ Папратите са едни от най-старите растения на Земята.                              
2.В кое изречение е допусната правописна грешка:
      а/ Призори умората го надви и той заспа.
      б/ Децата приготвиха украса за коледната елха.
      в/ Силната умраза го беше довела до умопомрачение.
      г/ Маскировката го беше направила неузнаваем.                                             
3.В кое изречение има правописна грешка:
      а/ Стаята се отличаваше със своята изискана подретба.
      б/ В излъскания паркет човек можеше да се огледа.
      в/ Имам един много висок съученик, сигурно ще стане баскетболист.
      г/ Най-много обичам да чета детективски романи.                                          
4.Кой е правилният правопис:
      а/ Авторът на романът беше поканен на среща от класът.
      б/ Автора на романа беше поканен на среща от класа.
      в/ Авторът на романа беше поканен на среща от класа.
      г/ Автора на романа беше поканен на среща от класът.                                  
5.Коя дума е написана погрешно:
      а/ ресба;                  
      б/ здание;               
      в/ сграда;                        
      г/ сбор.                                                                                                                   
6. В кое изречение не е допусната правописна грешка:
     а/ Иван рекъл на Христо, че го чакъл цял ден.
     б/ Готвачът е опекъл много вкусни соленки.
     в/ Тодор искъл да събере чакъл.
     г/ Той не могъл да свърши тази работа, защото не му стигъл акъл.             
7. В кой ред съгласната в краесловието не е означена правилно:
     а/ тираш;                
     б/ бакшиш;                
     в/ кренвирш;               
     г/ плюш.                                                                                                               
8. В кой ред има правописна грешка:
     а/ бульон;                
     б/ дивизьон;               
     в/ медальон;               
     г/ пощальон.                                                                                                     
9. В кое изречение е допусната грешка:
    а/ Високи каменни сгради се издигаха от двете страни на улицата.
    б/ За доказване на това престъпление разполагаме само с косвени улики.
    в/ Нейните фини ръце с дълги пръсти ме накараха да предположа, че е пианистка.
     г/ Мисленната линия, която разделя Земята на Северно и Южно полукълбо, се нарича екватор.
10. Кой е правилният правопис:
     а/ Министър-председателят замина за Брюксел.
     б/ Министърът-председател замина за Брюксел.
     в/ Министърът-председателя замина за Брюксел.
     г/ Министър-председателя замина за Брюксел.                                               
11. В кое изречение е допусната грешка:
     а/ Ние сме бръзи, смели, сръчни.
     б/ Дърводелецът каза на дърваря: “Защо си ми донесъл такова криво дърво, бе дръвник?”
     в/ Откърших клончета от върба за Връбница.
     г/ Щъркел шарен дългокрак, ти какво си клъвнал пак?                                  
12. В кое изречение има правописна грешка:
     а/ Малко неща можели да уплашат древните инжинери.
     б/ Те се борели да оползотворяват благата, предлагани им от майката природа.
     в/ Рудодобивът води началото си от незапомнени времена.
      г/ Първите мини в Австралия датират поне от 20 000 години.                       
13. В кой ред има правописна грешка:
      а/ пещта;                  
      б/ нощта;               
      в/ пустощта;              
       г/ помощта.                                                                                                            
14. В кой ред има правилна употреба на пълен и непълен член:                              
      а/ Вече беше отбелязан маниера на автора да крие мнението си с огромен брой цитати.
      б/ Вече беше отбелязан маниерът на автора да крие мнението си с огромен брой цитати.
      в/ Вече беше отбелязан маниерът на авторът да крие мнението си с огромен брой цитати.
      г/Вече беше отбелязан маниера на авторът да крие мнението си с огромен брой цитати.  
15. В кой ред има неправилно отбелязана гласна:
       а/ умаловажавам;          
       б/ умолявам;          
       в/ употреба;          
       г/ управление.                                                                                                      
16. Коe изречение е без грешка:
      а/ Изяли всичко, после пяли песни и пак огладняли.
      б/ Изели всичко, после пяли песни и пак огладнели.
      в/ Изяли всичко, после пели песни и пак огладнели.
       г/ Изяли всичко, после пели песни и пак огладняли.                                      
17. Кой е правилният правопис:
      а/ За да решиш задачата, трябва първо да извършиш действията в скобите.
      б/ За да, решиш задачата трябва първо, да извършиш действията в скобите.
      в/ За да решиш задачата трябва, първо да извършиш действията в скобите.
      г/ За да решиш, задачата трябва първо, да извършиш действията в скобите.
18. В кое изречение има грешка в препинателния знак:
     а/ Исках да кажа, че се надявам да се видим пак.
     б/ Утрешният концерт, надявам се не е последният Ви концерт за тази година.
     в/ Приятелю, най-после мога да ти разкажа за пътуването си.
     г/ Хората обичаха мелодичния глас на баба Танка, който ги унасяше и успокояваше.
 19. Кой е правилният правопис:
     а/ Ще се върна, преди да се стъмни.                     
     б/ Ще се върна преди, да се стъмни.
     в/ Ще се върна, преди, да се стъмни.                    
     г/ Ще се върна преди да се стъмни.                                                                   
20. Кой е правилният правопис:
    а/ Излизам да се разходя макар,че имам да уча.   
    б/ Излизам, да се разходя макар,че имам да уча.
    в/ Излизам да се разходя макар че имам да уча.    
    г/ Излизам да се разходя, макар че имам да уча.                                               
21. В кой ред няма пунктуационна грешка:
  а/ Върхът подстъпите към който са целогодишно заледени, се оказа непосилен и за алпинистите.
  б/ Върхът, подстъпите, към който са целогодишно заледени, се оказа непосилен и за алпинистите.
  в/ Върхът, подстъпите към който са целогодишно заледени се оказа непосилен и за алпинистите.
  г/ Върхът, подстъпите към който са целогодишно заледени, се оказа непосилен и за алпинистите.                                                      
22. В кой ред няма пунктуационна грешка:
    а/ Казано накратко всичко беше далече под очакванията на слушателите.
    б/ Всичко беше казано накратко, и слушателите не разбраха подробности.
    в/ Всичко беше, накратко казано, далече под очакванията на слушателите.
    г/ Всичко беше, казано накратко, но ясно за всички слушатели.                  
23. В кой ред няма пунктуационна грешка:
   а/ Ваятелството, или скулптурата, е изкуство от, което хората се възхищават от дълбока древност.
   б/ Ваятелството, или скулптурата, е изкуство, от което хората се възхищават от дълбока древност.
   в/ Ваятелството, или скулптурата е изкуство, от което хората се възхищават от дълбока древност.
   г/ Ваятелството или скулптурата е изкуство от, което хората се възхищават от дълбока древност.
24. В кой ред няма пунктуационна грешка:
    а/ Написа текста почти без да поглежда в речника, но много думи бяха написани не, както трябва.
    б/ Написа текста, почти без да поглежда в речника, но много думи бяха написани не както трябва.
    в/ Написа текста почти, без да поглежда в речника, но много думи бяха написани не както трябва.
    г/ Написа текста почти без да поглежда в речника, но много думи бяха написани не както трябва.
25. В кой ред няма пунктуационна грешка:
   а/Сложиха ги на различни чинове, за да не говорят, и да не си пречат.
   б/ Сложиха ги на различни чинове, за да не говорят и те не си пречат.
   в/ Сложиха ги на различни чинове за да не говорят и да не си пречат.
   г/ Сложиха ги на различни чинове, за да не говорят, и те не си пречат.

 

Ключ с верните отговори:

1  -  в    8 -   б      15 -   а        22  -  в

2  -  в    9 -   г       16 -   в        23 -   б

3  -  а    10 -   а    17 -   а      24 -   г

4  -  в    11 -   а    18 -   б       25  -  г

5  -  а    12 -   а    19  -  а        

6  -  б    13  -  в    20  -  г        

7 -   а    14  -  б    21 -   г  

@bgmateriali.com

Изтеглиsave