1.   Какъв вид е фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка"?

а) битова

б) вълшебна

в) за животни

г)  съчетава особеностите и на трите вида

2.  Къде се случват събитията, за които разказва приказката?

а)  в света на хората

б)  в света на халите

в) на долната земя

г)  на горната и на долната земя

3.   Кое от изброеното не може да бъде начало на фолклорна приказка?

а) „Живели някога ..."

б) „Имало едно време ..."

в) „Някога, много отдавна ..."

г)  „Това се случи преди десет години."

4.   Кои от изброените качества най-малкият брат не притежава?

а)  смелост и ловкост

б)  честност и хладнокръвие
в)лукавост и избухливост

г) съобразителност и доброта

@bgmateriali.com

Изтеглиsave