1. В кой ред НЕ е посочен функционален стил?

А) художествен стил                                                        Б) песенен стил

В) научен стил                                                                  Г) разговорен стил

2. Кое твърдение е НЕВЯРНО? Стилът включва система от следните езикови средства:

А) лексикални                                                                  Б) фонетични

В) граматични                                                                  Г) пунктуационни

@bgmateriali.com

Изтеглиsave