1. Кой е авторът на „Косачи"?   - 1 т.

А) Иван Вазов                                                       Б) Джералд Даръл       

В) Любен Каравелов                                            Г) Елин Пелин

2. Какво посочва заглавието на разказа „Косачи"? - 1 т.

А) героите на разказа                                            Б) темата на разказа

В) замисъла на автора                                           Г) мястото на действие

@bgmateriali.com

Изтеглиsave