Оградете правилно написаната дума:

1.        а) безнадежно                            б) безнадеждно
2.        а) безскруполен                          б) безскрупулен
3.        а) безсмислен                             б) безмислен
4.        а) въплащение                            б) въплъщение
5.        а) огорчавам                               б) угорчавам
6.        а) опреквам                                 б) упреквам
7.        а) Елин Пелиновска                    б) елинпелиновска
8.        а) за винаги                                  б) завинаги
9.        а) иванвазовски                           б) Иван вазовски
10.       а) негледайки                              б) не гледайки
11.       а) осъмнявам се                         б) усъмнявам се
12.       а) упостошение                           б) опустошение
13.       а) опастност                                 б) опасност
14.       а) осмивам                                  б) усмивам
15.       а) отвръщение                            б) отвращение
16.       а) отегчавам                                б) отекчавам
17.       а) оттеглям се                             б) отеглям се
18.       а) световноизвестен                   б) световно известен
19.       а) Христо – Ботева                      б) Христо - ботева
20.       а) чуствам                                     б) чувствам
21.       а) упора                                        б) опора
22.       а) олучвам                                    б) улучвам
23.       а) окурявам                                  б) укорявам
24.       а) убеждавам                               б) обеждавам
25.       а) пагобно                                     б) пагубно
26.       а) сплутявам                                 б) сплотявам
27.       а) поощрявам                               б) поущрявам
28.       а) предопреждение                    б) предупреждение
29.       а) обучавам                                   б) убочавам
30.       а) въоражение                             б) въоръжение
31.       а) безпокойство                           б) безспокойство
32.       а) сделка                                        б) зделка
33.       а) особенно                                    б) особено
34.       а) писмено                                      б) писменно 
35.       а) избранник                                  б) избраник
36.       а) изгнаник                                      б) изгнанник
37.       а) национално-освободителен         б) националноосвободителен
38.       а) честа                                               б) честта
39.       а) свещта                                             б) свеща
40.       а) издръжливост                               б) издържливост
41.       а) свадба                                             б) сватба
42.       а) гозба                                                б) гостба
43.       а) плещка                                             б) плешка
44.       а) сфера                                                б) свера
45.       а) фотьойл                                            б) фотьоил
46.       а) фармацефт                                      б) фармацевт
47.       а) заимсвам                                        б) взаимствам
48.       а) переспектива                                   б) перспектива
49.       а) грубианин                                          б) грубиянин
50.       а) мухъл                                                  б) мухал

 

Отговори на теста – оградете правилно написаната дума:

1.б 2.б 3.а 4.б 5.а 6.б 7.б 8.б 9.а 10.б

11.б 12.б 13.б 14.а 15.б 16.а 17.а 18.а 19.а 20.б

21.б 22.б 23.б 24.а 25.б 26.б 27.а 28.б 29.а 30.б

31.а 32. а 33.б 34.а 35.б 36.а 37.б 38.б 39.а 40.а

41.б 42.а 43.б 44.а 45.а 46.б 47.а 48.б 49.б 50.а

@bgmateriali.com

Изтеглиsave