ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ (ПРОСВЕЩЕНИЕ)
ЛИТЕРАТУРА – 9 клас - Вариант 1

 

1. Векът на просвещението е:
а) седемнадесети;
б) осемнадесети;
в) деветнадесети;
г) шестнадесети.
2. Просвещението е утвърдено окончателно от:
а) Даниел Дефо;
б) Джонатан Суифт;
в) Имануел Кант;
г) Мишел дьо Монтен.
3. Според Кант Просвещението е:
а) борба за освобождение на човека от ограниченията на обществото;
б) излизане на човека от неговото непълнолетие;
в) любов между хората;
г) омраза между хората.
4. Идеята за светлината, залегнала в името на Просвещението, символизира:
а) разум, проницателност, стремеж към разбиране;
б) божественото начало;
в) животът, противопоставен на смъртта;
г) водещата роля на църквата.
5. Приносът на Просвещението в развитието на ценностния мироглед се състои в:
а) почит към индивидуалното право на личността;
б) осъзнаване на средищното място на човека във Вселената;
в) почит към разума и цивилизацията, които се схващат като основа на човешкото;
г) почит към боговете.
6. Основната предпоставка за поява на идеите на Просвещението е:
а) установяване на феодалната йерархия;
б) развитието на капитализма;
в) кризата на капитализма;
г) развитие на  феодализма.
7. Основните ценности на просвещенския морал са:
а) равенство, братство, свобода и разум;
б) отговорност и търпимост;
в) любов;
г) разделяне на властите.
8. Основата на просвещенската култура е:
а) феодалното общество;
б) гражданското общество;
в) полисът;
г) монархията.
9. Основният проблем на просвещенската литература е:
а) свободата на личността;
б) защита на онеправданите;
в) как човекът придобива човешко качество;
г) защита на боговете.
10. Основната характеристика на просвещенския човек е:
а) отговорността на гражданина към общността и установения космически ред;
б) възможността да се изградиш като човек, следвайки разума и правилата на цивилизацията;
в) утвърждаване на индивидуалната ценност на личността;
г) вярата в боговете.
11. Световният ред според просвещенската идея се състои в:
а) Бог създава света и оставя човека сам да се грижи за себе си и за своите общества;
б) Бог създава света и управлява всяко човешко действие;
в) Бог няма отношение към създаването на света и към човешкия живот;
г) Бог е на  почит в човешкото общество.
12. Типични жанрове на просвещенската литература са:
а) житие, молитва, проповед;
б) сонет, роман, трагедия;
в) дневник, нравоучителен диалог, роман;
г) мит, легенда, разказ.
13. При изграждане на разказа просвещенският писател използва:
а) сюжети, които му позволяват да покаже разума като основа на човешкия живот;
б) напълно непознати сюжети, които измисля сам;
в) преразказва познати приказни сюжети;
г) преразказва митове и легенди.
14. Какво ни показва романът „Пътешествията на Гъливер“?
а) героят е станал жертва на лошата си съдба;
б) сатиричен образ на обществото, което не се вслушва в разума;
в) прекрасния свободен живот сред дивата природа;
г) любовта към пътешествията.
15. Защо в „Пътешествията на Гъливер“ разказът се води от името на героя?
а) защото така е било модерно през 18. век;
б) защото при пътешествията на героя често няма как външен наблюдател да стане свидетел на случващото се;
в) защото разказът може да се построи като обективен доклад за реални събития и така се постига внушение за достоверност;
г) за да привлече повече читатели.
16. Защо Лемюъл Гъливер тръгва да пътешества по море?
а) иска да оправи финансите си;
б) мечтае за приключения, които да задоволят духовната му жажда;
в) иска да открие нови истини за света;
г) за да задоволи любопитството си.
17. Как романът „Пътешествията на Гъливер“ иска да въздейства на своя читател?
а) да задоволи жаждата му за приключения и екзотика;
б) да го поучава, забавлявайки го;
в) да го накара да подражава на героя;
г) да внуши достоверност за случилото се.
18. Просвещенските романи са предназначени за:
а) простолюдието;
б) образованите висши класи;
в) за всички, които искат да се поучат;
г) за богатите.
19. Какъв е жанрът на „Пътешествията на Гъливер"?
а) пътепис
б) епистоларен роман
в) авантюрен роман
г) повест
20. В коя държава се озовава най-напред Гъливер?
а) Бробдингнаг 
б) Лапута
в) Лилипутия
г) страната на хоинъмите

 

Отговори:
1-б; 2-в; 3-б; 4-а; 5-в; 6-б; 7-а; 8-б; 9-в; 10-б; 11-а; 12-в; 13-а; 14-б; 15-в; 16-а; 17-б; 18-в;19-в;20-в

@bgmateriali.com

Изтеглиsave