Тестови задачи по БЕЛ за 7 клас

 

Прочетете текста и разгледайте илюстрацията, за да отговорите на въпросите от 1 до 4:

Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са едноклетъчни (съставени само от една клетка). Други организми, като човека, са многоклетъчни. Всяка форма на живот се основава на клетки. 
Човешкото тяло се състои от приблизително 100 000 милиарда клетки, разпределени в около 200 категории. Има клетки с различни форми и размери, всяка от които изпълнява своя специфична задача. Клетките растат, размножават се и накрая умират. Те са както микроскопични химически лаборатории, в които хранителните вещества и енергията се използват, за да образуват мускули, нерви, кожа, хрущяли и кости. 
Основната структура е една и съща – външна мембрана, която регулира преминаването през желатинообразно вещество, наречено цитоплазма. Ядрото е контролният център на клетката. Съдържа дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК), която определя наследствените характеристики. Ядрена мембрана обгръща и предпазва ДНК. Във вътрешността на ядрото се намира ядърцето, съдържащо рибозоми, които изграждат протеините.
През 1665 година Робърт Хук пръв използва понятието клетка, докато наблюдава коркови клетки. 
                                                                                                                                                                                                      

                              от Уикипедия


   

                                                                                                    
1. Кое твърдение е вярно по отношение на основната структура на клетката?
А) Информацията за структурата на клетката е еднаква.
Б) Текстът дава по-пълна информация за  основната структура на клетката.
В) Няма връзка между информацията от текста и от илюстрацията.
Г)  На илюстрацията са посочени повече термини, засягащи  основната структура на клетката.
2. Кое твърдение НЕ е вярно според текста и илюстрацията?
А) Клетката има външна мембрана, която регулира преминаването през цитоплазмата.
Б) Желатинообразното вещество се намира под външната мембрана.
В) Контролният център на клетката е митохондрията.
Г) Клетките не съдържат много ядра.
3. Кой термин НЕ се споменава в текста, а само в илюстрацията?
А) рибозоми
Б)  дезоксирибонуклеинова киселина
В) ядърце
Г) митохондрия
4. Допълнете твърдението, като имате предвид информацията от текста.
За пръв път е използвано понятието "клетка", докато са наблюдавани................................ 
А) човешки клетки
Б) коркови тапи
В) коркови клетки 
Г) растения
5. Кое от изреченията е сложно съставно изречение с подчинено допълнително изречение?
A) Вярваше в народната мъдрост, която беше научил още в детските си години.
Б) Когато реша да уча, тогава ще започна, защото така ми е приятно.
B) Отдавна мисля да пътувам из тази красива страна. 
Г) Без да иска, той обиди всички.
6. Какъв е видът на подчиненото изречение?
Разрешено е да се разхождате из парка до обяд.
A) подчинено подложно изречение 
Б) подчинено допълнително изречение
B) подчинено обстоятелствено изречение 
Г) подчинено определително изречение
7. Кое твърдение е вярно за изречението?
Убедих се, че ще ме разберат, и предприех първата крачка към целта си.
A) Запетаите отделят обособена част.
Б) Запетаите отделят подчинено определително изречение в състава на сложно смесено изречение.
B) Запетаите отделят подчинено допълнително изречение в състава на сложно смесено изречение.
Г) Запетаите отделят подчинено подложно изречение в състава на сложно смесено изречение.

8. В кое изречение глаголът е от несвършен вид?
A) Ябълката падна от дървото.
Б) Започвайте бързо с храненето.
B) Нещо лъсна на светлината.
Г) Тя изряза красива фигурка от картон.
9. В кое изречение глаголните форми са в условно наклонение?
A) Бай Ганьо се стреми да използва всички хора за личното си облагодетелстване.
Б) Много черти на Бай Ганьо са били осмивани и в миналото, ще бъдат порицавани и в далечно бъдеще.
B) Бих помислил повече за образа на Бай Ганьо в днешни дни и бих внимавал за своите постъпки.
Г) Не се дръж като Бай Ганьо!
10. Какво означава фразеологичното словосъчетание  "като по ноти"?
A) некачествена работа
Б) пее хубаво
B) всичко се подрежда успешно
Г) всичко е объркано
11. Коя от подчертаните думи е употребена неуместно в изречението?
Малките момчета се спускаха стремглаво (А) с велосипедите (Б) си през горичката, когато съзряваха (В) стадо овце (Г) и трябваше да спрат рязко.
12. Кой е най-точният синоним на подчертаната дума?
Момичето, което дойде скоро от село,  беше доста сгънато и му беше трудно да общува с останалите девойки.
А) странно
Б) нескопосано
В) срамежливо
Г) необразовано
13. Какъв е жанрът на творбата "Неразделни" от П. Славейков?
A) ода
Б) балада
B) елегия
Г) басня
14. С кой израз може да се продължи изречението?
Баба Илийца решава да помогне на бунтовника, ..................................................................
А) когато е на брега на Искъра
Б) когато вижда, че разсъмването наближава и не може да го заведе в дома си
В) когато се срещат в церовата гора за първи път
Г) когато е в манастира

15. В коя творба НЕ е засегната темата за патриотизма на българите в миналото?
А) "Една българка"
Б) "Немили-недраги"
В) "На прощаване"
Г) "Неразделни"
16. Кой от цитатите НЕ се отнася до образа на Странджата от повестта "Немили- недраги"?
A) "... само кашляше упорито и пъшкаше..." 
Б) " ... най-снажен, дълголик, сух, жълт..."
В)" ... един великан, който държеше висок червен байрак..." 
Г) " ...той имаше лице сухо, длъгнесто, жълтеникаво, което се окончаваше с една остра брада без косми..."
17. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за творбата "Българският език":
А) В творбата лирическият говорител изразява обичта си към родното слово.
Б) Лирическият говорител защитава родното слово от нападки.
В) В елегията "Българският език" лирическият говорител дава обет пред родното слово.
Г) Лирическият говорител смята езика за една от най-значимите родови ценности.
18. Каква представа за Бай Ганьо създава Алеко Константинов с израза:  "Па и мене нали ми се иска - я депутат да ме изберат, я кмет."?
A) невъзпитан и груб
Б) лицемерен и нахален
A) не цени културните постижения
Г) стреми се към политическа власт
 

Въпроси с отворен отговор
19. Срещу всяко фразеологично съчетание запишете значението му:

A) на куково лято   -………………………………………………………………………………………………………… 
Б)  запя друга песен  - ……………………………………………………………………………………………………..
B) дим да ме няма  - ………………………………………………………………………………………………………..  
Г) подвеждам под общ знаменател - ……………………………………………………………………………..
20. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка, като спазите правилата за пунктуационно оформяне и запазите основното глаголно време.
- Я ми подайте още едно късче хлебец. Вий съвсем без хляб ядете - учудва се бай Ганьо.
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….................................................................
21. Препишете  подчиненото изречение в състава на сложното смесено изречение и определете вида му.
Не харесвам това, че не си вършиш работа съвестно, и искам да го промениш скоро.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………................................................................................
22. Препишете текста, като редактирате грешките.
Най-ниската порода коне е Фалабела. Тази порода происхожда от Аржентина. Названието й идва от името на фермерът които се е заел да ръзвъжда дребните кончета и е успял да ги пополяризира. Фалабелата често се бърка с Шотлантското пони. Някой от кончетата са с размер под 40 см и тегло достигащо само 20 килограма. Характерно за тези атръктивни кончета е, че прупорциите им са на кон с нормална височина. Фалабелата са лубимци на деца  и възрастни.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

23. Напишете родното място на всеки от посочените автори:
А) Яворов - ………………………………………………..
Б) Ботев - ……………………………………………………
В) Йовков - …………………………………………………
Г) Ал. Константинов - ………………………………….
24. Определете жанра на посочените творби.
A) "Една българка" - …………………………………………………
Б)  "Заточеници" - …………………………………………………….
B) "Неразделни" - ………………………………………………………..
Г) "Българският език " - ……………………………………………….
25. Запишете с 2-3 изречения внушенията на стиха "Език свещен на моите деди..." от творбата "Българският език" на Иван Вазов.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave