ПРИМЕРЕН ТЕСТ ЗА 7 КЛАС  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

1. С коя дума НЕ МОЖЕ да се продължи синонимният ред “настървен, озверен,разярен”:

А) ожесточен

Б) озлобен

В) освирепял

Г) озадачен

2. Какво е значението на подчертания израз: “За него не се притеснявам, той си опече работата

А) той се е провалил

Б) той се е зарадвал

В) той се е подсигурил

Г) той се е предал

3. Кой от фразеологизмите има значение “мисли, преди да направиш нещо”

А) преглътни горчивия хап

Б) не му скършвай хатъра

В) не се хващай на тази въдица

Г) дваж мери, веднъж режи

4. В кой ред има фразеологизми с едно и също речниково значение:

А) запретнах ръкави- плюх си на ръцете

Б) обирам си крушите- обирам им точките

В) мина ми котка път- под път и над път

Г) водя го за носа- виря си носа

При коя двойка думи отношението е същото като при посочената двойка (5-6 въпрос)

5. стая - къща

А) брадва - дърво

Б) огън - вода

В) каюта - кораб

Г) плаж - слънце

6. седмокласник - ученик

А) плуване - плувец

Б) футболист - спортист

В) белетрист - поет

Г) метафора - метонимия

7. В кое от изреченията има сказуемно определение:

А) Те гледаха уплашени.

Б) Те гледаха уплашено.

В) Те гледаха с уплашени очи.

Г) Те гледаха с уплаха.

8. В кое изречение е употребено съставно именно сказуемо:

А) Бунтовникът е направил своя избор.

Б) Калиопа е музата на поезията.

В) Николчо получава първите си уроци от своите родители.

Г) Цикълът “Епопея на забравените” се състои от 12 оди.

9. Кое от изреченията е сложно смесено:

А) Направихме дълъг преход, а не се чувстваме уморени.

Б) Или ще му се обадиш и ще кажеш истината, или ще ти се разсърдя.

В) Готвих се старателно за изпита, но пак се страхувам да не сбъркам нещо.

Г) Започнах да гледам този сериал на шега, а сега не го пропускам.

Кой израз е синоним на подчертаната дума (10-11 въпрос):

10. Тя зачете отново писмото, плачейки от умиление.

А) като плачеше

Б) защото плачеше

В) която плачеше

Г) въпреки че плачеше

11. Шумът, идващ от съседната стая, привлече вниманието му.

А) тъй като идваше

Б) когато идваше

В) който идваше

Г) чийто идваше

В кое изречение е допусната грешка при членуването (12-13 въпрос):

12.

А) Прибързаният му отговор ме подразни.

Б) Магазинът ще бъде отворен след 1 час.

В) Желая Ви успех на изпита!

Г) Падащия мрак правеше всичко призрачно.

13.

А) С хитрост стопанинът разбрал кой е крадецът.

Б) Огънят беше почти загаснал.

В) Случайно научих за странният инцидент.

Г) Той е моят най- добър приятел.

В кое изречение има допусната пунктуационна грешка (14-16 въпрос)

14.

А) Който пее, зло не мисли.

Б) Ако не искаш, не идвай с мене.

В) Ще ти докажа, че съм прав.

Г) Всички разбраха, кой е виновен.

15.

А) И тя бързаше сега с утроена сила за да спаси, ако даде Бог, два живота.

Б) Повечето от авторите, които цитираш, са неизвестни на широката публика.

В) Преди да стъпи на дъската, Македонски се прекръсти.

Г) Стопанинът беше немец, неуспял още да се американизира.

16.

А) Исках да уча сериозно, само че все нещо ми пречеше.

Б) За да се разтовари от грижите, ходеше в планината.

В) Чувствах се неспокоен въпреки, че нямаше причина за това.

Г) Често мислех, че преувеличава заслугите си.

17. В кой ред НЯМА пунктуационна грешка.

А) Чувствайки, се несигурен той не смееше да помръдне.

Б) Чувствайки се несигурен, той не смееше да помръдне.

В) Чувствайки се несигурен той не смееше, да помръдне.

Г) Чувствайки се несигурен той, не смееше да помръдне.

18. Кое от твърденията е вярно:

А) Одата е лирически жанр.

Б) Одата е похват за изображение.

В) Одата е израз с преносно значение.

Г) Одата е елемент на сюжета.

19. На кой жанр е присъщ тържественият патетичен изказ:

А) пътепис

Б) ода

В) повест

Г) разказ

20. Кое от твърденията се отнася за метафората като изразно средство:

А) Служи за композиционна рамка в художествени текстове.

Б) Използва се основно в научни текстове.

В) Използва се само в лирически текстове.

Г) Може да се определи като “скрито сравнение”.

21. Как се нарича лицето, което води разказа в белетристични произведения:

А) автор

Б) главен герой

В) повествовател

Г) лирически говорител

22. От коя творба е откъсът?
„...А нашите приятели?...Почти всичките оставиха костите си на гредетинските негостоприемни височини.“
А) от „Опълченците на Шипка”
Б) от „Немили-недраги”
В) от „Една българка”
Г) от „Заточеници”
23. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
Експозицията на творбата „Немили-недраги”...
А) създава метафорична представа за живота на героите.
Б) провокира емоционалното възприемане на творбата.
В) представя дневната красота на браилските улици.
Г) конкретизира времето и мястото на действието.
24. Коя характеристика НЕ се отнася за образа на Бай Ганьо от „Бай Ганьо у Иречека”?
А) отстоява националните идеали
Б) интересува се само от себе си
В) проявява скъперничество
Г) държи се грубо и некултурно
25. Запишете с две-три изречения какво е внушението на израза „Бяха сред общество,
но бяха в пустиня“, употребен във ІІ глава на творбата „Немили-недраги”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

 

 

Отговори на теста:

1-Г;2-В;3-Г;4-А;5-В;6-Б;7-А;8-Б;9-В;10-А;11-В;12-Г;13-В;14-Г;15-А;

16-В;17-Б;18-А;19-Б;20-Г;21-В;22-Б;23-В;24-А;

25-Примерни ключови думи: неразбирането от страна на браилското общество и равнодушието на чужденците/суровата и драматична емигрантска действителност/среда на пустотата, на самотата, далечна на техните мечти, на идеите им/ патриотичният възторг не среща подкрепа в чуждата земя/метафоричен антитезисен израз, който разкрива усещане за отхвърленост и за раздвоение/героите като страдалци, като мъченици  

@bgmateriali.com

Изтеглиsave