Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 9 клас
АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН, „ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН“

 

1. Кое от следните твърдения за романа „Евгений Онегин“ НЕ е вярно? 
      А) Евгений Онегин не е получил високо за времето си образование, но чете много и се дообразова.
      Б) Романът „Евгений Онегин“ е написан под формата на 14-стишни строфи.
      В) Евгений Онегин е отегчен от живота.
      Г) В романа „Евгений Онегин“ можем да открием сатирично изобличение на дворянския бит.

2. Единственото, което разнообразява живота на Евгений Онегин, е: 
      А) появата му на балове
      Б) срещата му с Владимир Ленски
      В) престоят му в селото на неговия чичо
      Г) пътуванията и опознаването на нови страни

3. Кое НЕ се отнася за Евгений Онегин? 
      А) Интересува се от Кантова философия.
      Б) Харесва забавите и баловете.
      В) Той е отегчен от живота.
      Г) Превърнал се е в мрачен човек.

4. Кое от следните твърдения за творбата „Евгений Онегин“ НЕ е вярно?
      А) Романът има кръгова композиция.
      Б) Всяка от главите е завършена и може да се чете поотделно.
      В) Отделните глави са подредени симетрично.
      Г) Пушкин е написал десет глави, но впоследствие са останали седем.

5. Коя е основната идея в романа „Евгений Онегин“
      А) Независимо от обстоятелствата всеки трябва да се вслушва в повика на сърцето си.
      Б) Човек, който е откъснат от народа, е обречен.
      В) За постигане на истинското щастие са необходими всички усилия.
      Г) Дългът към семейството стои на първо място.

6. Коя от следните теми НЕ присъства в романа „Евгений Онегин“? 
      А) възможността да се гради щастие върху чуждото нещастие
      Б) кариеризмът
      В) дългът и верността в любовта
      Г) разрушителната сила на егоизма

7. Каква е причината Татяна Ларина да се влюби в Евгений Онегин? 
      А) Влюбването на Татяна в Онегин е в резултат на стечение на обстоятелствата.
      Б) Тя е привлечена от неговия външен вид.
      В) Татяна се влюбва в Онегин, защото той прилича на героите от романите, които тя чете.
      Г) Онегин може да предложи на Татяна живота, за който тя мечтае.

8. Защо любовта на Татяна и Онегин НЕ може да се осъществи? 
      А) Татяна и Онегин вече имат семейства, за които да се грижат.
      Б) Татяна вече не изпитва чувства към Онегин.
      В) Татяна иска да даде урок на Онегин.
      Г) Татяна обича Онегин, но дългът ѝ към нейния съпруг стои на първо място.

9. Кое от следните твърдения за Татяна Ларина НЕ е вярно? 
      А) Татяна Ларина разкрива своите чувства на Онегин в писмо до него в пета глава на романа.
      Б) Постъпката на Татяна Ларина е много дръзка за патриархалните порядки през 19. век.
      В) За Татяна Ларина Онегин е идеализирана представа за любимия човек.
      Г) Татяна Ларина чете любовни романи и е силно повлияна от тях.

10. Кое от следните твърдения за Татяна Ларина НЕ е вярно? 
      А) Татяна е щастлива, тъй като е убедена, че Онегин ще отвърне на чувствата ѝ.
      Б) Татяна се срамува, защото е признала чувствата си на Онегин.
      В) Татяна взима решенията със сърцето си.
      Г) Татяна се страхува от реакцията на Евгений Онегин.

11. Кое от твърденията за писмото от Татяна до Онегин НЕ е вярно? 
      А) След като Татяна пише писмото, тя е силно разколебана дали да го изпрати на Онегин.
      Б) Написаното в писмото показва, че чувствата на Татяна към Онегин са истински.
      В) Писмото на Татяна трогва с неподправената изповед от страна на героинята.
      Г) Реторичните въпроси и възклицанията показват вълненията на Татяна.

12. Кое НЕ може да се смята за романтическа черта? 
      А) присъствие на лирическия говорител
      Б) интерес към фолклора
      В) разгърнати сравнения
      Г) отклонения от сюжетната линия

13. Кое от следните твърдения за Евгений Онегин НЕ е вярно? 
      А) Онегин е обект на присмех сред останалите.
      Б) Онегин няма цели и мечти.
      В) Онегин предпочита имението на чичо си пред живота в Петербург.
      Г) Онегин е изпаднал в състояние на духовна криза.

14. Кое от следните твърдения НЕ се отнася за Евгений Онегин? 
      А) Той не вярва, че щастието се изразява в споделените чувства.
      Б) Той не вярва в любовта.
      В) Той възприема щастието като волност.
      Г) Той не иска да загуби своята свобода.

15. Кое от следните твърдения за Татяна Ларина НЕ е вярно? 
      А) Тя цени онова, което има.
      Б) Тя е омъжена жена, но не е щастлива.
      В) Тя не се променя, въпреки че вече е дама от висшето общество.
      Г) Тя е извлякла поука от преживяното.

16. Кое от следните настроения НЕ може да се открие в отговора, който Татяна дава на Онегин? 
      А) меланхолия
      Б) задоволство
      В) тъга
      Г) печал

17. Кое от следните твърдения НЕ се отнася за Татяна Ларина? 
      А) В Петербург тя вече не е някогашната доверчива и мечтателна девойка.
      Б) Тя умее да прикрива чувствата си.
      В) Тя се проявява като отговорна жена, която държи на дадената дума.
      Г) За нея Онегин е бил увлечение, което бързо е забравила.

18. Кое от следните твърдения НЕ се отнася за Евгений Онегин? 
      А) Той се различава спрямо всички останали.
      Б) Той се интересува от Кантова философия.
      В) Той не се чувства добре нито в Петербург, нито в имението на чичо си.
      Г) Той бързо се отегчава.

19. Коя е причината за настъпилата промяна у Татяна Ларина? 
      А) Евгений Онегин не отговаря на нейните чувства.
      Б) Татяна вече е част от висшето общество.
      В) Татяна заживява в Петербург и трябва да се приспособи към живота в големия град.
      Г) Татяна осъзнава, че животът е коренно различен спрямо прочетеното в романите.

20. Кое от следните твърдения НЕ се отнася за автора в романа „Евгений Онегин“
      А)  Авторът приема ролята да бъде съдник на героите.
      Б) Авторът изразява своите чувства към героите в лирическите отстъпления.
      В) Авторът пряко коментира действията на героите.
      Г) В лирическите отстъпления авторът може да дава оценка.

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. – А; 2. – Б; 3. – А; 4. – Г; 5. – Б; 6. – Б; 7. – В; 8. – Г; 9. – А; 10. – А;
11. – А; 12. – В; 13. – В; 14. – А; 15. – В; 16. – Б; 17. – Г; 18. – Б; 19. – А; 20. – А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave