Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант № 3

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ВЪЗПРИЕМАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ

 

Прочетете текста отговор на научен въпрос и решете задачи 1 – 5.

          Кислородът е открит при опит на английския учен Джоузеф Пристли през 1774 г. Експериментът се състоял в следното. Ученият сипал в стъкленица живачен оксид и го загрял с голяма лупа, улавяща слънчевите лъчи. На дъното на стъкленицата се появили капчици живак. Когато ученият приближил тлееща треска към отвора на стъкленицата, видял, че треската се разпалва. Стигнал до извода, че полученият газ поддържа горенето, но не гори. Затова го нарекъл „жизнен въздух“. Френският учен Лавоазие по-късно дал името на газа – кислород.

1. На кой въпрос дава отговор текстът?
      A) Как се получава кислород?
      Б) Кои са физичните свойства на кислорода?
      B) Как е открит кислородът?
      Г) Кои са най-важните химични свойства на кислорода?

2. Кое твърдение е според текста?
      А) Английският учен Лавоазие дал името на газа – кислород.
      Б) През 1874 г. Джоузеф Пристли открил „жизнения въздух“.
      В) Ученият стигнал до извода, че полученият газ гори.
      Г) При загряване на живачен оксид се отделят живак и кислород.

3. В текста НЕ са употребени:
      A) термини и терминологични словосъчетания
      Б) изрази, разкриващи емоционално състояние
      B) изрази, с които се означават причинно-следствени отношения
      Г) съобщителни изречения

4. В кой ред НЕ е записан термин?
      A) оксид 
      Б) треска
      B) лупа 
      Г) живак

5. От коя научна област са термините, употребени в текста?
      A) човекът и природата 
      Б) история
      B) математика 
      Г) география

6. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      Обявата е текст, който:
      A) е предназначен за официално общуване
      Б) осведомява за предстоящо събитие
      B) се използва най-често при писмено общуване
      Г) се използва най-често при устно общуване

7. Чрез делова покана:
      A) Задължаваме хората да присъстват на събитие.
      Б) Приканваме хората да се включат в събитие.
      B) Информираме за наскоро минало събитие.
      Г) Молим хората да участват в събитие.

Прочетете текста и изпълнете задачи 8 - 9.

          Само за хора, които обичат животни. Подарявам малки котета, обезпаразитени. Майка сиамка. За информация 56 78..., Мила.

8. Кое твърдение е вярно за текста?
      A) Текстът е обява.
      Б) Текстът е покана.
      B) Текстът е научен.
      Г) Текстът е разсъждение.

9. Каква информация НЕ съдържа текстът?
      A) за събитието
      Б) за автора на текста
      B) за получателите
      Г) за срока на събитието

Прочетете текста и изпълнете следващата задачата.

      Уважаеми съграждани, Каним Ви да присъствате на официалното откриване на новия спортен комплекс, който ще направи нашия малък град още по-привлекателен! Официално откриване – 5 юли, 19.00. Елате да се забавляваме с много музика, спорт и добро настроение!
                                                                            От кметството

10. Текстът е:
      A) статия 
      Б) покана
      B) съчинение 
      Г) обява

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-Г; 3-Б; 4-Б; 5-А; 6-Г; 7-Б; 8-А; 9-Г; 10-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave