Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант № 4

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО И В ТЕКСТА. МЕСТОИМЕНИЯ. 
ЗВУКОВИ ПРОМЕНИ В ДУМАТА

 

1. В кой ред  е посочено въпросително местоимение, което НЕ се мени по род и число?
      А) кои 
      Б) колко 
      В) чия 
      Г) какъв

2. С каква цел са използвани въпросителните местоимения в следния текст?
      Каква е хубава, колко е красива нашата природа! Какви чудесни планини и плодородни равнини!
      А) изразяване на възхищение
      Б) питане за неизвестни обекти
      В) посочване на обекти 
      Г) подтикване към действие

3. В кой ред има грешка?
      А) Кого ли да поканя на рождения си ден?
      Б) Реших с кого ще ходя на кино.
      В) Кой го интересува здравето ми?
      Г) Не помня кому оставих парите.

4. В кой ред НЯМА грешка?
      A) Пиши ми каква е новата ти рокля, какви обувки си купи!
      Б) Разбери най-после, колко много те уважават хората!
      B) Никой не знае, чии са тези сандали, чия е тази чанта.
      Г) Прочетох, кой филм ще дават довечера по телевизията.

5. В кое изречение има грешка?
      А) Човекът, който ти даде книгата, излезе.
      Б) Човекът, на който позвъни, излезе.
      В) Човекът, когото харесваш, излезе.
      Г) Човекът, чието име ти казах, излезе.

6. В кое изречение НЯМА грешка?
      A) Младежът, кой влезе, попита за тебе.
      Б) Благодари на лекаря, който те излекува!
      B) Донеси книгата, чийто корици са меки.
      Г) Вземи петела, когото ще храним!

7. В кой ред има само отрицателни местоимения?
      A) никоя, ничие, нашето 
      Б) нищо, нещо, николко
      B) ние, никакви, никое 
      Г) никой, ничии, никого

8. В кое изречение НЕ е употребено отрицателно местоимение?
      A) Иван не приема никакви съвети.
      Б) Чух тази случайно подхвърлена дума.
      B) Ничия рисунка не е по-хубава от моята.
      Г) Тази година никой не получи награда.

9. В кое изречение има грешка?
      А) Продадоха ми няколко билета за концерта.
      Б) Донесете няколко стола от кухнята!
      В) Преди да купя, ще разгледам няколко колана.
      Г) Няколко полети бяха отложени за утре.

10. В кое изречение има грешка?
      A) В кафенето вкупом нахълтаха неколцина младежа.
      Б) Десет пожарникари пристигнаха точно навреме.
      B) В дискотеката срещнах няколко ученици.
      Г) Мечтата ми е да се запозная с неколцина футболисти.

11. В кое изречение е употребено обобщително местоимение?
      А) Ще хапна за закуска какво да е от продуктите в хладилника.
      Б) Ще хапна за закуска от всичко, което харесам в хладилника.
      В) Нищо от продуктите в хладилника не ми харесва за закуска.
      Г) В хладилника виждам някакъв салам, от който ще хапна за закуска.

12. В кой ред е допусната грешка?
      A) Всяка минута умира по една звезда.
      Б) Ще дам на всекиму дължимото.
      B) Всеки е длъжен да внимава.
      Г) Това е българска граматика за всекиго.

13. В думата изпял променливо Я се изговаря като Я, защото:
      A) Думата е едносрична.
      Б) Думата е многосрична.
      B) Я е под ударение.
      Г) Я се намира пред съгласната л.

14. В коя от думите има променливо Я?
      A) сеяч
      Б) орляк
      B) ясен
      Г) обяд

15. В кое изречение е допусната грешка?
      A) Бях помолен да напусна киносалона.
      Б) Хората видели стадото да се спуска към селото.
      B) Принцът паднал на колене пред принцесата.
      Г) Тези панталони са много тясни за мен.

 

 

 

 

 

 


Отговори:
1-Б; 2-А; 3-В; 4-А; 5-Б; 6-Б; 7-Г; 8-Б; 9-Г; 10-А; 11-Б; 12-Б; 13-В; 14-Г; 15-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave