Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант № 1

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО И В ТЕКСТА. ПРИЧАСТИЯ. ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА.
НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА

 

Прочетете текста и решете задачи 1-2.

          Най-високата планина в света неудържимо привлича търсачите на приключения. Вкаменелости от риби са открити високо по заледените склонове на Еверест – доказателство, че преди милиони години най-високата планина на Земята е лежала на морското дъно. Как върхът е „пропътувал“ половината свят, а след това се е издигнал на височина, достигаща две трети от тропосферата, е очарователна история, която допринася за романтичната му светлина.
                                                                                             Из енциклопедия

1. Подчертаните глаголни форми са в:
      A) минало предварително време 
      Б) бъдеще време в миналото
      B) минало неопределено време 
      Г) минало свършено време

2. Неличните глаголни форми открити и достигаща са:
      A) минало страдателно причастие, сегашно деятелно причастие
      Б) сегашно деятелно причастие, деепричастие
      B) минало страдателно причастие, деепричастие
      Г) сегашно деятелно причастие, сегашно деятелно причастие

3. В кое изречение НЯМА глаголна форма за бъдеще време в миналото?
      A) Щяхме да се пързаляме, докато не ни извикат вкъщи.
      Б) Снегът беше валял през цялата нощ.
      B) Мислехме, че днес нямаше да вали толкова силно.
      Г) Силният сняг щеше да покрие целия град.

4. В кой ред всички думи са нелични глаголни форми?
      A) живеещ, изгрея, донесен 
      Б) верен, летящ, трептейки
      B) носейки, вълнист, шумящ 
      Г) изпят, тропайки, тръпнещ

5. В кой ред са записани само съюзи?
      A) че, а, нали
      Б) ала, ето, пък
      B) но, не, или 
      Г) и, а, за да

6. В кое изречение е допусната правописна грешка?
      A) Съчинението беше незавършено.
      Б) Неможещият да плува поиска помощ.
      B) Не знаещият ученик получи ниска оценка.
      Г) Стаята му беше непочистена.

7. Посочете изречението, в което НЕ е допусната правописна грешка.
      A) Непознавайки града, човекът се изгуби.
      Б) Недочувайки, бабата пак зададе въпроса.
      B) Неможейки да отговори, ученикът се притесни.
      Г) Непоглеждайки учебника, детето научи урока от тетрадката.

8. Кое изречение се различава по смисъл от другите изречения?
      A) Докато вечерям, гледам телевизия.
      Б) Вечерям и гледам телевизия.
      B) Вечеряйки, гледам телевизия.
      Г) Ако вечерям, гледам телевизия.

9. В кое изречение НЕ е употребен съюз?
      A) Цялата планина беше обвита в гъста мъгла. 
      Б) Децата вървяха по стръмната пътека и бързо се умориха.
      B) Вятърът ту се усилваше, ту намаляваше силата си.
      Г) Всички излязоха навън, но дъждът не спираше.

10. В кое изречение има грешка в изписването на частицата?
      A) По-удобно е да пътуваме с колата на татко.
      Б) За мене ти си най-добрият приятел.
      B) Най-харесвам да играя на компютъра си.
      Г) Не знаеха точния час на тръгването.

 

 

 

 

 

 


Отговори:
1-В; 2-А; 3-Б; 4-Г; 5-Г; 6-В; 7-Б; 8-Г; 9-А; 10-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave