Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

Вариант № 2

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас
ДУМАТА В ИЗРЕЧЕНИЕТО И В ТЕКСТА. ПРИЧАСТИЯ. ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА.
НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА

 

Прочетете текста и решете задачи 1-2.

          Скоро щяхме да пристигнем до Ниагарския водопад. Бяхме пътували дълго и чаках с нетърпение да го видя. Вече бях прочел за Ниагара доста информация. Разбрах, че местните индианци са дали името на водопада, формиращ впечатляваща граница между САЩ и Канада. Ниагара означава „гърмяща вода“. Водопадът се е появил преди 12 500 г., в края на последния ледников период. От езерото Ери река Ниагара тече спокойно 56 км, но близо до езерото Онтарио преминава в бързеи. Наблюдавайки спускащата се от 55 м вода, човек притаява дъх от удивление.

1. Подчертаните глаголни форми са в:
      A) минало несвършено време
      Б) минало предварително време
      B) минало неопределено време 
      Г) бъдеще време в миналот

2. Неличните глаголни форми гърмяща и наблюдавайки са:
      A) сегашно деятелно причастие, минало страдателно причастие
      Б) деепричастие, минало страдателно причастие
      B) сегашно деятелно причастие, деепричастие 
      Г) сегашно деятелно причастие, сегашно деятелно причастие

3. В кое изречение е употребена глаголна форма за бъдеще време в миналото?
      A) Няма да закъснявам за тренировките.
      Б) Щяхме да помолим родителите за помощ.
      B) Госпожата е подготвила теста за класната работа.
      Г) Бяха пристигнали в уречения час.

4. В кой ред всички думи са нелични глаголни форми?
      A) написан, треперейки, ходещ 
      Б) есенен, стоящ, гонейки
      B) викайки, пенлив, рисуващ 
      Г) бягащ, тропайки, стръмен

5. В кой ред НЕ са записани само съюзи?
      A) че, да, нима 
      Б) и, та, хем
      B) но, ако, нито 
      Г) ала, без да, а

6. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка?
      А) Не обичащият разходките си остана вкъщи.
      Б) Не изораната нива пустееше сред полето.
      В) Не внимаващият ученик не разбра урока.
      Г) Домашната работа беше ненаписана.

7. Посочете изречението, в което е допусната правописна грешка.
      A) Невиждайки добре в тъмното, човекът се луташе.
      Б) Не откривайки вярното решение, той се обърна за помощ.
      B) Не казвайки истината, детето се смути.
      Г) Недоумявайки за случилото се, мъжът мълчеше.

8. В кое изречение е употребено деепричастие?
      A) Отваряйки прозореца, видях на улицата много деца.
      Б) Отворих прозореца и видях на улицата много деца.
      B) Ако отворя прозореца, виждам на улицата много деца.
      Г) Като отворих прозореца, видях на улицата много деца.

9. В кое изречение е употребен съюз?
      A) Гълъбът се спусна надолу, търсейки спасение от ястреба.
      Б) В слънчевия зимен ден хората се разхождаха дълго из града.
      B) Видяхме, че момчето бързо се затича навън.
      Г) Неподозиращо за опасността, кучето вървеше смело напред.

10. В кое изречение НЯМА грешка в правописа на частицата?
      A) Най-обичам лятото заради ваканцията.
      Б) По-харесвам да си чета хубава книга.
      B) Незнаех, че тази задача ще ме затрудни.
      Г) Най-хубавите цветя са в градината на баба.

 

 

 

 

 


Отговори:
1-Б; 2-В; 3-Б; 4-А; 5-А; 6-Г; 7-А; 8-А; 9-В; 10-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave