Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 2

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ВХОДНО НИВО


          Прочетете текста и изпълнете задачите след него.

          Живеели двама братя със семействата си. Разделили бащиния си дом, който им останал в наследство заедно с нивата. Разбирали се и никога не се карали, въпреки че по-малкият имал четири деца, а по-големият – нито едно. Нивата засели заедно, заедно реколтата прибрали.
          Разпределили зърното поравно, но безсъние измъчвало големия брат. Мислел си как той живее сам с жена си, а ето – брат му четири деца гледа. Решил да иде и от своето зърно на купчината на брат си да сипе. Речено – сторено!
          Добре, ама и малкият брат се бил разтревожил как ще кара по-големият – сам, без деца... А ето, той си имал четирима помощници. Затова се промъкнал в хамбара и от своето зърно на братовата купчина сипал.
          На другата сутрин купчините пак си били поравно, както вечерта ги оставили. Чудили се и двамата какво става, но никой не се издал. През нощта историята се повторила. И така няколко нощи, докато накрая двамата не се сблъскали в хамбара. Засмели се, прегърнали се, даже се просълзили и дружно си дали клетва никога да не се делят и един на друг да си помагат.
                                                                                       Из народна приказка

1. Всеки един от братята решава да даде от своето зърно на другия. Запишете защо прави това:
      – по-малкият брат;
      – по-големият брат.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

2. Какво НЕ са наследили двамата братя от родителите си?
      A) нива
      Б) къща
      B) воденица

3. Кога и къде братята се срещат и разбират какво правят със зърното?
      A) през нощта на полето
      Б) през нощта в хамбара
      B) през деня в хамбара

4. Какви са отношенията между двамата братя? Отговорете с две изречения.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

5. Кой от братята има четири деца? Запишете верния отговор.
………………………………………………………………………………………………….............................................

6. Какви са по характер двамата братя според текста?
      A) коварни
      Б) смели
      B) грижовни

7. Каква е поуката от приказката? Запишете я.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

8. Какви са думите големият и малкият - антоними или синоними? Запишете верния отговор.
………………………………………………………………………………………………….............................................

9. В оцветената част от текста открийте и запишете степенувано прилагателно име.
………………………………………………………………………………………………….............................................

10. Какво е по цел на изказване изречението: „Добре, ама и малкият брат се бил разтревожил как ще кара по-големият – сам, без деца...“:
      A) съобщително
      Б) въпросително
      B) възклицателно

11. Препишете простото изречение от оцветената част в текста.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

      Прочетете текста и решете задачите след него.

      Първият сняг падна твърде рано. Една вечер планината се забули от снежните мушички. Снегът изпълни въздуха с едва доловимо шумолене. Като че ли от небето се спущаха безкрайни ефирно леки завеси. Грамадните букаци край дома натежаха от кита и придобиха чудовищни форми. Сутринта, когато Янко се събуди, видя през прозореца разкошната бяла гора, безплътна като приказка.
                                                          Емилиян Станев

12. В текста се говори за:
      A) бялата приказна гора
      Б) нежните мушички из въздуха
      B) падането на първия сняг

13. Откъсът е от:
      A) разказ
      Б) стихотворение
      B) басня

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1. Възможен отговор: По-малкият брат смята, че по-големият живее сам, няма помощници, докато той има деца, които да му помагат в работата. По-големият брат смята, че трябва да помогне на по-малкия брат, защото той има голямо семейство и има нужда от повече жито.; 
2-В; 3-Б; 
4. Възможни отговори:
    Братята са работливи, грижат се за наследството си.
    Братята са загрижени един за друг, помагат си.; 
5. Верен отговор: по-малкият брат; 
6-В; 
7. Примерни отговори: това, което е общо, не трябва да се дели; хората трябва да си помагат.; 
8. Верен отговор: думите са антоними; 
9. Верен отговор: по-големият / по-малкият; 
10-А; 
11. Верен отговор: Живеели двама братя със семействата си.; 
12-В; 13-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave