Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 11 клас
ВХОДНО НИВО

 

1. В кой ред е допусната правописна грешка?       1 т.
      А) видяли, живели, големи 
      Б) казал, рекъл, къдрав 
      В) неин, фотьойл, емайл 
      Г) есемес, джиесем, диджей 

2. В кой ред е допусната правописна грешка?        1 т.
      А) анцуг, тренинг, клонинг 
      Б) подтискам, подтик, поддръжка 
      В) известност, опастност, честност 
      Г) отделям, сглобавам, сделка 

3. В кое изречение е допусната правописна грешка?       1 т.
      А) Прехранването причинява болести на мастната обмяна, високо кръвно налягане, атеросклероза, ставни заболявания, исхемична болест на сърцето и др. 
      Б) Прехранването влиае отрицателно върху организма, тъй като причинява затлъстяване, съпроводено от хипертония, захарна болест и др. 
      В) Прехранване се получава при поглъщане на прекалено много храна, при което излишъкът се превръща в мазнина, която се складира за по-късна употреба. 
      Г) Въпреки че по света има повече организми, които са недохранени поради недостатъчна консумация, все повече стават тези, които страдат от прехранване. 

4. Кое от изброените наименования е написано правилно?       1 т.
      А) Български държавни железници 
      Б) Министерство на Вътрешните работи 
      В) съюз на българските учители 
      Г) Национална Спортна Академия 

5. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?       1 т.
      При изобразяването на големия исторически сюжет за национално-освободителните (А) борби авторът (Б) се обляга преди всичко на възможностите на романтическия (В) подход – сюжетът (Г) е ориентиран към изключителното и драматичното, за композицията са присъщи изненадите и резките обрати. 

      В коя от подчертаните думи е допусната правописна или граматична грешка? (Общо условие за задачи 6 – 8.) 

6. Първият (А) свой учител той помнеше ярко – от него знаеше най-важния (Б) урок в живота (В) си – урока (Г) по човечност.       1 т.

7. Пътникът (А) надникна през отворения (Б) прозорец, но не видя никой (В) – домът сякаш отдавна беше забравил кой (Г) за последен път е влизал в него.       1 т.

8. По покана на Министерство (А) на външните работи на работната среща по въпросите на европейската (Б) интеграция участваха трима посланици (В) на европейски (Г) държави у нас.       1 т.

9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?       1 т.
      А) Тя обичаше снахите и внучетата си, но се държеше строго с всички и когато кажеше нещо, искаше то да бъде изпълнено. 
      Б) Потоци светлина рукнаха над полето, изпълниха доловете и преляха над земята. 
      В) Тя приличаше на гугутка, която, скрита в гората, гледа през гъстата шума как под небето бавно се вие сокол. 
      Г) Кучето, което беше избягало от квачката, като беше се промушило през бодливата тел се връща и без да обръща внимание на петлите, отива право при тях.

10. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?       1 т.
      А) Това щеше да стори само смъртта, но той не се страхуваше и от нея, защото беше се родил да живее, а не да мисли за после. 
      Б) Той тежко въздъхва, защото знае, че есента е тук, и после му олеква, защото знае, че зимата не е вечна. 
      В) Прелетяха, направиха завой и се върнаха отново над топлика, без да се снижават и да кацат. 
      Г) Когато танцувам се пренасям в друг свят, чувствам, че цялото щастие на света сякаш се е събрало точно в мен.

      Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 11. до 22. включително).

      Текст 1 
      България е разделена на няколко фолклорни области: Северняшка, Добруджанска, Тракийска, Шопска, Пиринска и Родопска. Във всяка от тези области танците имат свой собствен характер. 
      ● Типично за танците в Добруджанската фолклорна област е да играят тялото и раменете – както при жените, така и при мъжете. Добружанецът танцува приклекнал или приседнал. Стъпките наподобяват ежедневния труд и връзката на хӝрата с плодородната земя. Популярни танци: „Ръченик“, „Сборенка“, „Ръка“, „Тропанка“, „Черкезката“, „Данец“, „Опас“ и др. 
      ● В Северняшката фолклорна област танците са смесица на елементи, присъщи за танците от останалите области. Типични хорӚ са „Дунавско“, „Ганкино“, „Дайчово“, „Еленино“, „Свищовско“, „Чичово“ и др. 
      ● В Тракийската фолклорна област танците са весели и жизнерадостни. Популярни хора в този район са „Трите пъти“ и „Касъмска ръченица“, наречена още „Джидовската“. 
      ● В Шопската фолклорна област изобилието е най-голямо. Шопите танцуват с високо вдигнати крака и с натрисане на ръцете. Точно това прави шопските танци най-трудни и едновременно красиви. Най-популярните хора са: „Граовско“, „Петрунино“, „Самоковско“, „Циганско“, „Четворно“, „Шопска ръченица“ и др. 
      ● В Пиринската фолклорна област танците са разнообразни и се делят на мъжки и женски. Характерни за областта са „Македонско хоро“, „Джангурица“ („Айдарово“), „Охридско“, „Ширто“ и др. 
      ● Хората на родопчани са плавни, широки и с подчертани твърди стъпки. Традиционни за Родопската област хора са „Бачковско“, „Енино“, „Право родопско“ и др.

      Текст 2 
      Добруджа заема североизточната част на България – на север е оградена от Дунав, на изток – от Черно море, а на запад – от Северняшката фолклорна област. Тя се отличава с богатия си и разнообразен музикален фолклор. Тук около Освобождението се преселват големи групи тракийско население, както и хора от балканските райони на Стара планина. 
      В Добруджа се срещат два стила – тракийския и балканджийския, които постепенно се вливат в дълбоките слоеве на доста древните местни традиции. Наред с тракийските и балканджийските песни звучат и богато орнаментираните безмензурни жътварски, трапезни и седенкарски песни. Добруджанската бавна песен се изпълнява равностойно от мъже и жени. Тук за разлика от много други области жените често пеят във висок регистър, закрито.
      Специфично за Добруджанския край е създаването на нов, характерен само за този регион инструментален стил с изпълнения на гъдулка, кавал, гайда. Особено прочути са добруджанските танцови мелодии „Ръка“, „Сборенка“, „Ръченица“ и др. Няма да е преувеличено, ако се каже, че тук се оформя интересна инструментална школа като резултат от взаимното проникване на тракийския и балканджийския музикален фолклор. Не трябва да се подценява и влиянието на музикалния фолклор на съседна Румъния, която взема елементи от българския фолклор (7/16 размер), но и дава на българския инструментален фолклорен стил някои специфични прийоми на изпълнение. 
      Добруджанските танци имат свой стил, който се отличава с настроение, свободно от скованост тяло, участие в играта и на ръцете и раменете. Играе се в умерено темпо, с прикляквания и леко наведено назад тяло. Добруджанските хора са затворени, в полукръг или права ръченица. Мъжете играят в права редица, а когато хората са смесени, те са в кръг или полукръг. Добруджанецът обича да играе и „по сами“ – солово, например „Ръченикът“ се изпълнява групово, но като че ли от отделни солисти. Най-разпространени са смесените хора и по-рядко – мъжките. По-известни хора са „Сборенка“, „Ръка“, „Данец“, „Буенец“ в 2/4, „Пайдушко“, „Ръченик“, „Сей, сей боб“, „Бръсни цървул“ в 5/8 и др. Много интересни танци са „Изхвърли кондак“ в 9/16 и „Черкезката“ и „Трънката“ в 13/16. 

11. От коя сфера на общуване е текст 1?       1 т.
      А) от битовата сфера 
      Б) от институционалната сфера 
      В) от научната сфера 
      Г) от естетическата сфера 

12. Каква функция изпълнява текст 1?       1 т.
      А) Убеждава в богатството и красотата на фолклорните танци. 
      Б) Представя факти, свързани с танците в различните фолклорни области. 
      В) Изтъква предимствата на фолклорните танци. 
      Г) Съпоставя българските фолклорни танци с танците на други народи. 

13. Какво е значението на думата популярни, използвана в текст 1?       1 т.
      А) забележителни 
      Б) хубави 
      В) разпространени 
      Г) значими

14. Кое от посочените твърдения е вярно според текст 1?       1 т.
      А) Шопите танцуват приклекнали или приседнали. 
      Б) „Ръченик“ е популярен танц в Пиринската област. 
      В) В Северняшката фолклорна област танците са смесица от елементи, присъщи за танците в останалите области. 
      Г) В Тракийската фолклорна област се танцува с високо вдигнати крака и с натрисане на ръцете. 

15. Каква е основната цел на текст 2?       1 т.
      А) да убеждава 
      Б) да въздейства 
      В) да информира
      Г) да развлича 

16. Кое от посочените твърдения НЕ се отнася за текст 2?       1 т.
      А) Текстът представя географското местоположение на Добруджанската област. 
      Б) Текстът представя музикалния фолклор в Добруджанската област. 
      В) Текстът представя спецификата на добруджанските танци. 
      Г) Текстът проследява историята на оформянето на Добруджанската област. 

17. Използваната в текст 2 дума безмензурни е:       1 т.
      А) диалектна езикова единица 
      Б) неутрална езикова единица 
      В) експресивна езикова единица 
      Г) терминологична езикова единица 

18. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текст 2?       1 т.
      А) В Добруджанската област се изпълняват богато орнаментирани безмензурни песни. 
      Б) В Добруджа се срещат два стила – тракийският и балканджийският. 
      В) Добруджанската бавна песен се изпълнява предимно от мъже. 
      Г) В Добруджанската област жените често пеят във висок регистър, закрито. 

19. Изброени са факти от двата текста, както и факти, които липсват в тях. В свитъка за свободните отговори запишете САМО буквите на ЧЕТИРИТЕ факта, които ПРИСЪСТВАТ в посочените текстове.         4 т.

      А) Най-добрите танцьори са от Северняшката фолклорна област. 
      Б) В Северняшката фолклорна област танците са смесица от елементи, присъщи на танците от останалите области. 
      В) Северняшката фолклорна област е по-стара от Пиринската фолклорна област. 
      Г) В добруджанските танци мъжете играят в права редица, а когато хората са смесени, те са в кръг или полукръг. 
      Д) В тракийската фолклорна област танците са весели и жизнерадостни. 
      Е) Всички фолклорни области заимстват елементи от Шопската фолклорна област. 
      Ж) Добруджанските танци са в умерено темпо, играят се с прикляквания и леко наведено назад тяло. 
      З) Танците в Шопската област са предимно в бавно темпо. 

20. Запишете кое е общото, за което се говори в двата текста.        1 т.
.......................................................................................................................................

21. В рамките на 3 – 4 изречения формулирайте СОБСТВЕНА теза по една от посочените теми:        4 т.
      Българинът и неговите танци 
      Фолклорният танц – израз на българската душа

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

22. В свитъка за свободните отговори запишете сбито и кратко (в резюме) основното в съдържанието на текст 2.         4 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

23. За всяко празно място изберете най-­уместната от думите и я запишете срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори.           4 т.
            На концерта си в събота в претъпканата зала „Казино дьо Пари“ японската тайку група „Ямато“ А) ........................ публиката, която с бурни аплодисменти извика музикантите на три биса. Четиринадесетчленната формация представи новия си спектакъл Shin-on (Ритъмът на сърцето), който е подготвен за европейското им турне. Следващият им концерт ще бъде на 11 февруари в София, след което им предстоят концерти в Унгария, Словакия, Румъния и Чехия.
      В спектакъла на Б) .................................. са включени 40 вида барабани, сред които и 500-килограмовият тайку, както и В) ....................................... японски струнни инструменти. 
      „Ямато“ е известна по света с Г) ............................................ си на древна японска музика по съвременен начин и със сценографията на модерния спектакъл.

      А) изненада, взриви, впечатли 
      Б) гостите, артистите, виртуозите 
      В) приятни, мелодични, традиционни 
      Г) интерпретациите, композициите, версиите 

24. Препишете изреченията с правилната форма на думите в скоби.         10 т.

            А) съществително име 
      На бланката трябва да запишете имената на трима (участник), които предлагате да получат по един от трите (приз).
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

      Б) местоимение 
      Така и не разбрах (кой) е взел книгата от библиотеката , без да обяви това, поради което не мога да предявя претенции към (никой). 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

      В) членувана форма (с пълен или кратък член в единствено число) 
      (Носител) на първа награда представи (свой) последен албум на (заключителен) концерт в (последен) ден от конкурса 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

      Г) форма за учтивост 
      Господине, бихте ли (бил) така (добър) да ми кажете колко е часът?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

25. В текста са пропуснати САМО ПЕТ препинателни знака. Препишете текста, като поставите пропуснатите знаци.          5 т.
      Курортът не беше толкова лош колкото ми се стори във влака. Минахме край парк с огромни дървета. Хубави вили целите потънали в зеленина се редяха от двете страни на пътя. Като чаткаше леко с подковите си по асфалта конят ни преведе под сводестата арка на старинната римска порта – такава чудна че ме накара здравата да си извия врата.

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1-А, 2-В, 3-Б, 4-А, 5-А, 6-А, 7-В, 8-А, 9-Г, 10-Г, 11-В, 12-Б, 13-В, 14-В, 15-В, 16-Г, 17-Г, 18-В, 19-Б, Г, Д, Ж
20 - Българските фолклорни танци
21 – Текст
22 – Текст 
23 – А) взриви Б) виртуозите В) традиционни Г) интерпретациите
24 – А) участници, приза Б) кой, никого В) носителят, своя, заключителния, последния Г) били, добър
25 – Курортът не беше толкова лош, колкото ми се стори във влака. Минахме край парк с огромни дървета. Хубави вили, целите потънали в зеленина, се редяха от двете страни на пътя. Като чаткаше леко с подковите си по асфалта, конят ни преведе под сводестата арка на старинната римска порта – такава чудна, че ме накара здравата да си извия врата.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave