Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 3

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 11 клас
ВХОДНО НИВО

 

          Прочетете двата текста и изпълнете задачите от 1. до 11. включително. 

          Текст 1

          Везувий изригва по обяд на 24 август 79 г. Вулканът се събужда внезапно, като предварително не дава никакъв знак, който да предупреди жителите на Помпей и да спомогне за избягването на човешки жертви. Изригването започва е трясък от изхвърчането на тапата от втвърдена лава. Придружено е от изхвърлянето на огромни количества пепел, лава и газове в атмосферата. Скоро след изригването над Помпей завалява пемза, парчетата от която падат като смъртоносни куршуми със скорост около 200 км/ч.
          Когато след около 15 часа Везувий затихва, голяма част от жителите на града са загинали от каменната градушка и задушливите газове. Оцелелите скоро стават жертва на лавата и високите температури, Повече от 1500 години градът лежи погребан под покривка от вулканична пепел и пемза, достигаща на места дълбочина 25 метра.
          Скоро след като градът е унищожен, от различни сгради са изравяни ценни предмети. От повечето постройки са изкопани и отнесени мраморните статуи. През следващите почти 17 века мястото на някогашния град е спорадично заселвано. През вековете иманяри преравят по-достъпните руини за ценности.
          През 1748 г. разкопките са подновени официално с разрешението на неаполитанския кралски двор. Първоначалният замисъл е бил единствено да бъдат разкрити евентуални ценни и интересни предмети. Обектите, търсени при разкопките, били основно статуи, украшения, скъпоценности, мозайки и стенописи, които били извозвани към Портичи и излагани в специално уреден музей.
          От 1763 г. става възможно разкопките да бъдат посещавани. Първите експонати са театърът, храмът на Изида, Херкуланската порта и вилата на Диомед. Испанският крал Карлос III и неаполитанският Фердинанд IV притежавали изключителните права над откритите съкровища. На посетителите дори било забранено да рисуват руините. Още по-неприятно за по-късните изследователи било, че двамата разпоредили унищожаването на стенописи, за да не вземе някой нещо тяхно. Едва официалният протест на Йохан Йоахим Винкелман принуждава кралските дворове да прекратят тази практика. 
          През втората половина на XIX век в начините и техниката на археологическите разкопки има огромен напредък. Работата се поставя на все по-научни основи и непрекъснато се подобрява. Така например се въвежда правенето на гипсови отливки, извършват се частични реставрационни дейности. Къщите се разкопават от горе надолу, а не отстрани както дотогава. Това води до ясни научни резултати и възпрепятства разрушаването на стените, както често се е случвало при старите методи заради налягането върху тях от неразчистената част. Полагат се грижи за осигуряването и опазването на вече разчистените части на града, които дотогава са били изоставени.
          За да бъдат запазени разкритите стени, фрески, мозайки и надписи, още в края на XIX век те са покрити със специални конструкции с керемидени покриви. Прекарани са водопроводи и електричество, за да се постигне ефект пред посетителите с работещи фонтани и подходящо осветление. Залесяват се вътрешните дворове на къщите, което обаче нанася много вреди и досега създава проблеми на археолозите.
          През 50-те години на XX век се извършват последните широкомащабни разкопки, които обаче не са добре научно документирани. Не е извършена качествена консервация, което създава сериозни проблеми на днешните археолози.
          В наши дни вече не се провеждат мащабни разкопки. Археолозите се ограничават само с малки сондажи на места, които вече са разкопани, въпреки че напълно са разкрити около две трети от територията на Помпей. Днес археолозите се опитват да реконструират, да документират и преди всичко да възпрат бързо протичащото разпадане на откритите обекти, Помпей все повече се превръща в международен изследователски проект. Предметите, открити от 1787 г. досега, са изложени в Националния археологически музей в Неапол.
                                                                            По публикация в Уикипедия

          Текст 2

                      Заглавие: „Последните дни на Помпей“
                      Държава: Италия, Испания, Германия
                      Година: 1959
                      Категории: Драма, приключенски
                      Режисьори: Марио Бонар, Серджо Леоне
                      Актьори: Стив Рийвс, Мимо Палмара, Кристин Кауфман

          Филмът е създаден по романа на Едуар Булвер, по-известен като лорд Литън, който добросъвестно използва разказа на Плиний Млади, описал събитията, на които е станал свидетел като младеж. Действието се развива през 79 година след н.е., малко преди изригването на Везувий, който погребва Помпей под тонове вулканична пепел и камъни. Филмът разказва историята на Главк (Стив Рийвс), римски легионер, който се завръща у дома след дълъг военен поход. Той открива, че баща му е убит от маскирани бандити, които тероризират града. Главк е решен да отмъсти, без да знае, че убийците на баща му не са обикновени престъпници. Когато вулканът изригва, всеки се опитва да оцелее в настъпилия хаос, но малцина успяват. Напрежението нараства до самия финал, тъй като изпитанията за героите са непредвидими. В града - перла на римската цивилизация – си дават среща водещите религии на Стария свят. Този свят е вече обречен, но нравственият урок на неговата катастрофа приканва към повече любов и съзидателни усилия.

1. Към коя сфера на общуване принадлежи Текст 1?            1 т.
      А) естетическа    
      Б) медийна 
      В) научна 
      Г) институционална

2. Кое твърдение е вярно за двата текста?            1 т.
      A) Първият текст дава информация за древния град Помпей, а вторият текст представлява анотация на филм.
      Б) Първият текст въздейства естетически, докато функцията на втория текст е да рекламира филмово заглавие.
      B) И двата текста съобщават научнопопулярна информация, но вторият е написан на по-достъпен език.
      Г) Вторият текст обобщава и коментира информацията от първия текст, като я предава във вариант на резюме.

3. Как е осъществена смисловата свързаност между подчертаните изречения в Текст 1?           1 т.
      A) чрез употреба на контекстов синоним 
      Б) чрез замяна с перифраза
      B) чрез пропуснат подразбиращ се подлог 
      Г) чрез замяна с местоимение

4. Кой проблем пред съвременните археологически проучвания на Помпей е свързан с начина, по който са осъществявани разкопките в миналото?             1 т.
      A) забраната да се рисуват руините
      Б) съзнателното унищожаване на стенописи
      B) страничното разкопаване на сградите 
      Г) залесяването на вътрешните дворове

5. Запишете общата тема на двата текста.             1 т.         
.......................................................................................................................................

6. Въз основа на информацията в Текст 1 запишете две подобрения, осъществени при археологическите проучвания на Помпей през втората половина на XIX век, които способстват за съхраняването на откритото.             2 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

7. Кое твърдение за пунктуацията на даденото изречение е вярно?           1 т.
          Скоро след изригването над Помпей завалява пемза, парчетата от която падат като смъртоносни куршуми със скорост около 200 км/ч.
      A) Пропусната е запетая след израза „скоро след изригването“.
      Б) Запетаята правилно отделя двете прости изречения в сложното.
      B) Запетаята трябва да се премести пред съюзната връзка „от която“.
      Г) Пред израза „от която“ трябва да се постави втора запетая.

8. С коя дума или израз е най-уместно да се замени написаната с получерен шрифт дума „спорадично“ в Текст 1, така че да се запази смисълът?            1 г.
      А) непостоянно
      Б) много често    
      В) непрекъснато 
      Г) разпръснато

9. Правилно ли е написан подчертаният израз „от горе надолу“ в Текст 1 ? Ако е допусната грешка, поправете я.             1 т.
.......................................................................................................................................

10. Кои са четирите верни твърдения според съдържанието на двата текста - Текст 1 и Текст 2.           4 т.
      A) Неаполитанският кралски двор забранява на посетителите на Помпей дори да рисуват руините.
      Б) В днешно време вече не се извършват мащабни разкопки в Помпей, въпреки че около 1/3 от града все още не е разкопана.
      B) Филмовата лента „Последните дни на Помпей“ е копродукция на няколко европейски държави.
      Г) Книгата на Едуар Булвер няма никаква историческа стойност, тъй като не се основава на реални факти.
      Д) Вертикалните проучвания на сградите съхраняват останките по-добре в сравнение с разкопките, осъществявани отстрани.
      Е) Първите жертви при изригването на вулкана Везувий са причинени от лавата и високите температури.
      Ж) Унищожаването на стенописи, открити в Помпей, е наредено от кралете Кар- лос III и Фердинанд IV.

11. Направете резюме на Текст 1.          4 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

12. Къде НЕ е допусната правописна грешка?             1 т.
      A) старши експерт, храм паметник, художник експресионист 
      Б) словестност, удовлетвореност, осигурителен
      B) еврокомисар, еврозона, контролно-пропускателен 
      Г) маниякален, изконно, странноприемница

13. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?             1 т.
      A) Когато поради пламъците и серните пари и тук станало невъзможно да се стои, и хората побегнали, Плиний не бил в състояние да ги последва.
      Б) Силни земни трусове застрашавали да сринат къщата, а освен това пепел, примесена с пемза, падала в такива големи количества, че той се страхувал да не бъде затрупан.
      B) Това описание, предадено в две писма - до племенника и до доведения син на учения римлянин, е единственият разказ на очевидец за бедствието.
      Г) Тогава увил около главата си възглавници, за да се предпази от падащите камъни и излязъл на морския бряг, където се били струпали местните жители.

14. Попълнете празните места в текста, като изберете най-подходящата дума от всеки ред.        4 т.
          От поройните дъждове, паднали по същото време, пепелта, която Везувий ………………………… А) над Херкулан, се спекла заедно с камъните в ………………………… Б) маса. По-късни изригвания посипали върху този камък нова пепел, която се превърнала в плодородна почва. Над стария град ………………………… В) нови градове – Портичи и Резина, а за Херкулан останал само ………………………… Г) спомен.
      А) излял, поръсил, изсипал
      Б) шуплеста, шупнала, шумлива
      В) се показали, покълнали, изникнали 
      Г) неочертан, смътен, непонятен 

15. В текста са допуснати 12 грешки - правописни, граматични и пунктуационни. Поправете ги!         6 т.
          Било 24 Август 79 година от нашата ера. При нос Мизенум в неаполитанския залив била хвърлила котва римска ескадра под командването на Плиний стари. На Изток се издигал заплашително Везувий. Преди шестнадесет години той бил упустошил града Помпей и околностите му. Още не били въстановени загубите, а ето че сега започвал отново да действа.
          Над кратера се виел огромен облак. Той се издигал на високо и се разклонявал в разни посоки. В зависимост от това, дали носел пушек или пепел, ту изглеждал белезникъв и блестящ, ту – мръсен, на тъмни петна. Това явление се сторило твърде интересно на ученият Плиний и той решил, че заслужава да го изследва по-отблизо. Тъкмо дал заповед да му приготвят една лодка с гребци, когато му предали писмо от командващия корабите при Резина, които се намирали в голяма опастност, тъй като били хвърлили котва в подножието на Везувий.

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. В; 2. А; 3. В; 4. В; 
5. изригването на Везувий и унищожаването на Помпей; 
6. изработването на гипсови отливки; частични реставрационни дейности; разкопаване от горе надолу; опазване на вече разчистените части на града; изработване на покривни конструкции; 7. Б; 8. А; 
9. Изразът е написан правилно; 
10. Б, В, Д, Ж; 
11. създаване на текст; 
12. В; 13. Г; 
14. А. изсипал, Б. шуплеста, В. изникнали, Г. смътен;
15. Било 24 август 79 година от нашата ера. При нос Мизенум в Неаполитанския залив била хвърлила котва римска ескадра под командването на Плиний Стари. На изток се издигал заплашително Везувий. Преди шестнадесет години той бил опустошил града Помпей и околностите му. Още не били възстановени загубите, а ето че сега започвал отново да действа. Над кратера се виел огромен облак. Той се издигал нависоко и се разклонявал в разни посоки. В зависимост от това_дали носел пушек, или пепел, ту изглеждал белезникав и блестящ, ту - мръсен, на тъмни петна. Това явление се сторило твърде интересно на учения Плиний и той решил, че заслужава да го изследва по-отблизо. Тъкмо дал заповед да му приготвят една лодка с гребци, когато му предали писмо от командващия корабите при Резина, които се намирали в голяма опасност, тъй като били хвърлили котва в подножието на Везувий.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave