Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
(Входно ниво)

 

1. Кронос е:
      A) баща на Зевс
      Б) бог на ветровете
      B) баща на Гея
      Г) бог на изкуството

2. Кой художествен текст НЕ е фолклорен?
      A) „Тримата братя и златната ябълка“ 
      Б) „Хайдути“
      B) „Златното момиче“
      Г) „Троица братя града градяха“

3. Авторът на „Грозното патенце“ е:
      A) Христо Ботев 
      Б) Рик Риърдън
      B) Шарл Перо
      Г) Ханс Кристиан Андерсен

4. Коя особеност е обща за митовете и за фолклорните вълшебни приказки?
      A) Разкриват представи за Сътворението.
      Б) Свещени текстове са.
      B) Разказват фантастични истории.
      Г) Конкретно посочват времето и мястото на събитията.

5. Коя особеност различава художествената литература от митовете и фолклора?
      A) Литературните текстове се създават и разпространяват писмено.
      Б) Авторите на литературни текстове си служат с образи.
      B) Литературните текстове утвърждават ценности.
      Г) Авторите на литературни текстове си служат с художествена измислица.

6. Коледа е празник, свързан със:
      A) раждането на Иисус Христос
      Б) извеждането на евреите от Египет
      B) възкръсването на Иисус Христос 
      Г) почитта към свети Георги

7. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) Чрез образа на Чавдар Христо Ботев възвеличава подвига на всички хайдути.
      Б) Щастието в съдбата на ромите се дължи на цар Баба, който благославя сина си Ром и неговата любима.
      B) Финалът на приказката „Главатарят, който искал да плени месечината“ внушава мисълта, че придобитото с насилие богатство не носи щастие.
      Г) В романа „Похитителят на мълнии“ се преплитат образи и представи от съвременния свят с образи и представи от древногръцките митове.

8. Допишете изречението:
      Завареното и доведеното момиче са приказна опозиционна двойка герои, защото...
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

9. Свържете правилно заглавие и герой.
A) „Грозното патенце“                                                   1. Струна 
Б) „Троица братя града градяха“                                 2. лебедът 
B) „Похитителят на мълнии“                                        3. Анабет 

10. Свържете правилно герой и ролята, която изпълнява.
A) най-малкият брат („Тримата братя и златната ябълка“)              1. помощник
Б) доведеното момиче („Златното момиче“)                                     2. герой
B) котаракът („Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“)       3. неприятел 

11. Отговорете писмено на въпроса:
      „Защо Чавдар иска да отиде при татко си?“.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Отговори:
1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В; 5-А; 6-А; 7-Б; 
8. Примерен отговор: 
    Двете героини са противопоставени по качества и по външност.; 
9. А – 2; Б – 1; В – 3; 
10. А – 2; Б – 3; В – 1;
11. Примерен отговор: 
      Чавдар иска да отиде при татко си, защото е достоен син на смел народен закрилник. Дванадесетгодишното момче не може да се примири с робското безразличие, с несправедливостите в живота, с потисничеството и взема смело решение – да тръгне по
стъпките на баща си и да стане хайдутин.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave