Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 2

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 11 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 


          Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 – 4. 

          Добруджа заема североизточната част на България – на север е оградена от Дунав, на изток – от Черно море, а на запад – от Северняшката фолклорна област. Тя се отличава с богатия си и разнообразен музикален фолклор. Тук около Освобождението се преселват големи групи тракийско население, както и хора от балканските райони на Стара планина. 
          В Добруджа се срещат два стила – тракийския и балканджийския, които постепенно се вливат в дълбоките слоеве на доста древните местни традиции. Наред с тракийските и балканджийските песни звучат и богато орнаментираните безмензурни жътварски, трапезни и седенкарски песни. Добруджанската бавна песен се изпълнява равностойно от мъже и жени. Тук за разлика от много други области жените често пеят във висок регистър, закрито.
          Специфично за Добруджанския край е създаването на нов, характерен само за този регион инструментален стил с изпълнения на гъдулка, кавал, гайда. Особено прочути са добруджанските танцови мелодии „Ръка“, „Сборенка“, „Ръченица“ и др. Няма да е преувеличено, ако се каже, че тук се оформя интересна инструментална школа като резултат от взаимното проникване на тракийския и балканджийския музикален фолклор. Не трябва да се подценява и влиянието на музикалния фолклор на съседна Румъния, която взема елементи от българския фолклор (7/16 размер), но и дава на българския инструментален фолклорен стил някои специфични прийоми на изпълнение. 
          Добруджанските танци имат свой стил, който се отличава с настроение, свободно от скованост тяло, участие в играта и на ръцете и раменете. Играе се в умерено темпо, с прикляквания и леко наведено назад тяло. Добруджанските хора са затворени, в полукръг или права ръченица. Мъжете играят в права редица, а когато хората са смесени, те са в кръг или полукръг. Добруджанецът обича да играе и „по сами“ – солово, например „Ръченикът“ се изпълнява групово, но като че ли от отделни солисти. Най-разпространени са смесените хора и по-рядко – мъжките. По-известни хора са „Сборенка“, „Ръка“, „Данец“, „Буенец“ в 2/4, „Пайдушко“, „Ръченик“, „Сей, сей боб“, „Бръсни цървул“ в 5/8 и др. Много интересни танци са „Изхвърли кондак“ в 9/16 и „Черкезката“ и „Трънката“ в 13/16.

      1. Каква е основната цел на текста?
          А) да убеждава 
          Б) да въздейства 
          В) да информира
          Г) да развлича 

      2. Кое от посочените твърдения НЕ се отнася за текста?  
          А) Текстът представя географското местоположение на Добруджанската област. 
          Б) Текстът представя музикалния фолклор в Добруджанската област. 
          В) Текстът представя спецификата на добруджанските танци. 
          Г) Текстът проследява историята на оформянето на Добруджанската област. 

      3. Използваната в текста дума безмензурни е:
          А) диалектна езикова единица 
          Б) неутрална езикова единица 
          В) експресивна езикова единица 
          Г) терминологична езикова единица 

      4. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно според текста?
          А) В Добруджанската област се изпълняват богато орнаментирани безмензурни песни. 
          Б) В Добруджа се срещат два стила – тракийският и балканджийският. 
          В) Добруджанската бавна песен се изпълнява предимно от мъже. 
          Г) В Добруджанската област жените често пеят във висок регистър, закрито.

      5. В кой ред НЯМА правоговорна грешка?
          A) семенар, еликсир, молекула
          Б) шестица, еденица, петел
          B) копувай, зелено, вземи ме
          Г) пяхме, играхме, полудяхме

      6. Къде НЕ е допусната правописна грешка?
          A) старши експерт, храм паметник, художник експресионист 
          Б) словестност, удовлетвореност, осигурителен
          B) еврокомисар, еврозона, контролно-пропускателен 
          Г) маниякален, изконно, странноприемница

      7. В кой от редовете е допусната правописна грешка?
          А) верността, железобетон, вървели
          Б) гонитба, отбранявам, сватбар
          В) безчувствен, безопастност, съучастник
          Г) еликсир, брезент, заднешком

      8. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?
          А) заводски, нахотчив, отчетлив
          Б) ешалон, ешафод, ерудиция
          В) пленник, въстанник, сенник
          Г) християнски, официален, социален

      9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
          A) Покрай магистралата се издига пограничен стълб с държавния герб на Монако.
          Б) Именно тук, недалеч от границата между Италия и Франция е разположена държавата Монако.
          B) На герба е изобразена многоцветна рулетка – символ на най-типичното, с което е известно това малко царство.
          Г) По гъстота на населението Монако е на първо място не само в Европа, но и в света.

      10. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?
          A) Къпинг се нарича дегустацията на кафе с цел да се определят неговия вкус и ароматни качества.
          Б) Има няколко основни етапи при дегустацията на кафе: визуален, оценка на аромата и оценка на вкуса.
          B) Според дегустатора Дж. Пелиция, чиито език е застрахован за 10 млн. долара, рецепторите му са важни колкото краката за топмодел.
          Г) Научих много неща за кафето, които не съм си и представяла, че имат значение.

      11. От коя творба са стиховете?           
              без ни една любов, без ни едно събитие 
              животът ми безследно отминава.
              И сякаш аз не съм живеел никога, 
              и зла измислица е мойто съществуване!

          A) „Септември“
          Б) „В часа на синята мъгла“
          B) „Писмо“ („Ти помниш ли...“)
          Г) „Повест“

      12. За кое произведение е характерен мотивът за лудостта, превърнала се в метафора на човешката жертвоготовност?
          А) „Тютюн“
          Б) „Писмо“
          В) „Арменци“
          Г) „Под игото“

      13. В кой от редовете правилно са свързани героят и произведението?
          А) Куцар – „Индже“
          Б) Гатю – „Гераците“
          В) Безпортев – „Под игото“
          Г) Божан – „Тютюн“

      14. Кое дава сили на човека да се завърне към мечтите си в стихотворението „Писмо“ („Ти помниш ли...“) от Никола Вапцаров?
          A) болката от настоящето 
          Б) красотата на природата
          B) вярата в доброто бъдеще
          Г) споделянето на страданието

      15. Кое от твърденията НЕ е вярно за финала на одата „Левски“ от Иван Вазов?
          A) Бесилото е сравнено с Христовия кръст.
          Б) Внушава идеята за безсмъртието на героя.
          B) Съизмерва героя с Прометей и Колумб.
          Г) Утвърждава геройската смърт като път към свободата.

      16. Коя глава в „Под игото“ се отличава с есеистично обобщение на предосвобожденската епоха?
          А) „Гост“    
          Б) „Новата молитва на Марка“
          В) „Пиянство на един народ“
          Г) „Гибел“    

      17. Посочете проблемите, които са характерни за романа „Тютюн“.
          A) цената на успеха и духовната поквара
          Б) страданието и липсата на перспектива пред малкия човек
          B) духовното прераждане на човека чрез любовта
          Г) силата и въздействието на родното

      18. Към кой основен проблем насочва изображението на човека в „Зимни вечери“?
          A) личната драма на отчуждения човек
          Б) емоционалната самота на вглъбения човек
          B) трагичната съдба на социално безпомощния човек
          Г) преградата пред човешкото познание   

      19. Кой мотив НЕ е ключов за българския литературен символизъм?
          A) невъзможното завръщане на човека в света на нравствената чистота
          Б) идеализирането на романтичния спомен за историческото минало
          B) духовното лутане на самотния и неразбран човек във враждебния град
          Г) трагичната обреченост на човешките усилия за самопознание

      20. Свържете всяко от произведенията с неговия жанр.           
          A) „Левски“                                        1) повест
          Б) „Cis moll“                                       2) ода
          B) „Гераците“                                    3) елегия
          Г) „Да се завърнеш...“                      4) поема

          А) – ….        Б) – .…        В) – ….        Г) – ….

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. В); 2. Г); 3. Г); 4. В); 5. Г); 6. В); 7. В); 8. Г); 9. Б); 10. Г); 11. Г); 12. Г); 13. В); 14. В); 15. В); 16. В); 17. А); 18. В); 19. Б); 
20. А) – 2, Б) – 4, В) – 1, Г) – 3;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave