Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 5

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 11 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ


      1. В коя дума е допусната правописна грешка?
          А) домат
          Б) пилот
          В) завот
          Г) плакат

      2. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка?
          А) врапче
          Б) таралешче
          В) кръкче
          Г) кебапче

      3. В коя дума е допусната правописна грешка?
          А) пуснал
          Б) казъл
          В) вързал
          Г) дошъл

      4. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
          А) Честит Рожден Ден!
          Б) Честит Ден на Народните будители!
          В) Честита Баба марта!
          Г) Честита Нова година!

      5. В кое изречение е допусната правописна грешка в местоимението?
          А) Божидар е нейн брат.
          Б) Те са нейни родители.
          В) Тези учебници са мои.
          Г) Атанас е мой приятел.

      6. В кое изречение е допусната правописна грешка при изписването на двойно н?
          А) Това е временно решение на проблема.
          Б) Обикновенно си поръчвам пица на обяд.
          В) В страната обявиха военно положение.
          Г) Поведението му през деня беше странно.

      7. В кое изречение е допусната грешка при членуването?
          А) Ученикът дойде на тържеството.
          Б) На тържеството видяхме ученика.
          В) Поканиха ученикът на тържеството.
          Г) С ученика говорихме на тържеството.

      8. В кое изречение има грешно изписана глаголна форма?
          А) Обичаме да ходиме на планина.
          Б) Искаме да разгледаме изложбата.
          В) Опитваме се да решим задачата.
          Г) Стараем се да пишем правилно.

      9. В кое изречение запетаята е поставена на грешно място?
          А) Това е селото, в което съм живял като малък.
          Б) Ще гледаме филм, който е сниман в България.
          В) Купих му ризата, която вече си беше харесал.
          Г) Това са хората за, които ти говорих онзи ден.

      10. В кое изречение всички запетаи са поставени на правилното място?
          А) На празника, поканих роднините си, и приятелите си.
          Б) Ще те запозная, и с роднините си, и с приятелите си.
          В) Роднините ми, приятелите ми, и съседите ми дойдоха.
          Г) И приятелите ми, и роднините ми, и съседите ми са тук.

      11. В кои две произведения е представена българската действителност преди Освобождението?
          А) „Арменци“, „Две хубави очи“
          Б) „Левски“, „Под игото“
          В) „Гераците“, „Да се завърнеш…“
          Г) „Септември“, „Дърво без корен“

      12. Кое понятие е излишно спрямо останалите?
          А) роман
          Б) елегия
          В) поема
          Г) ода

      13. В кой ред са посочени стихове от одата на Иван Вазов „Левски“, в които е разкрито отношението на хората към Левски?
          А) „От лице му мрачно всички се бояха,/селяните прости светец го зовяха“
          Б) „Мисля, че човекът, тук на тоя свят/има един ближен, има един брат“
          В) „Думите му бяха и прости и кратки,/пълни с упованье и надежди сладки“
          Г) „Говореше често за бунт, за борба,/кат за една ближна обща веселба“

      14. Кой момент е развръзка в сюжетно-композиционната структура на повестта „Гераците“?
          А) кражбата на парите
          Б) отсичането на бора
          В) смъртта на Йордан Герака
          Г) смъртта на баба Марга

      15. На празните места запиши правилната учтива форма.
          Господин Петров, Вие вече сте ……………… (получил/получили) съобщението за началния час на работната среща и сте ……………….. (поканен/поканени) да се включите в заседанието ни.

      16. Прочети откъса от изучаваното в 10. клас литературно произведение. Запиши името на неговия автор и заглавието на произведението, от което е откъсът.
          За него един господар само имаше – Нягул, майстора на камъните на мелницата. Него той слушаше, нему се подчиняваше като роб. Но ето два-три дни преди да стане убийството, когато Нягул му говореше нещо отгоре, Куцар се разтреперваше, мърмореше нещо и го гледаше изкриво, като бик. Изглеждаше, че самият вид и самият глас на Нягула го ядосват.

          Заглавие на произведението: ..........................................................................................
          Автор на произведението: ...............................................................................................

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1. В); 2. Г); 3. Б); 4. Г); 5. А); 6. Б); 7. В); 8. А); 9. Г); 10. Г); 11. Б); 12. А); 13. А); 14. Б); 
15. Верен отговор: 
          получили, поканен

16. Верен отговор:
          „Албена“, Йордан Йовков

@bgmateriali.com

Изтеглиsave