Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 3

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 12 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ


      1. В коя дума е допусната правописна грешка?
          А) отряд
          Б) доклад
          В) шоколат
          Г) плакат

      2. В коя дума НЕ е допусната правописна грешка?
          А) забратка
          Б) площатка
          В) загатка
          Г) палатка

      3. В коя дума е допусната правописна грешка?
          А) летяли
          Б) стреляли
          В) вървели
          Г) видели

      4. В кое изречение е допусната правописна грешка?
          А) Върху масата има много чиний.
          Б) В разказа има един главен герой.
          В) Това ще остане тайна между нас.
          Г) Вчера му писаха тройка на теста.

      5. В кое изречение е допусната грешка при членуването?
          А) Иван е новият ученик в класа.
          Б) Новият ученик влезе в стаята.
          В) Запознах се с новия ученик.
          Г) Новия ученик се казва Иван.

      6. В кое изречение е допусната грешка при употребата на местоимението кой/кого?
          А) Кой излезе от стаята?
          Б) Кого видяхме в парка?
          В) На кого ще се обадите?
          Г) С кой се запозна вчера?

      7. В кое изречение е допусната грешка при писането на отрицателната частица не?
          А) Те се държаха невъзпитано.
          Б) Момичето каза какво незнае.
          В) Вашето твърдение е невярно.
          Г) Преживяха голямо нещастие.

      8. В кое изречение има грешно поставена запетая?
          А) Кафе ли ще си поръчаш, или чай?
          Б) Дали ще си поръча кафе, или чай?
          В) Кафе, или чай ще си поръчаш?
          Г) Ще си поръчам или кафе, или чай.

      9. В кое изречение трябва да се постави запетая след разбрах?
          А) Разбрах какво ми каза.
          Б) Разбрах какво обичаш.
          В) Разбрах къде живееш.
          Г) Разбрах когато те видях.

      10. Прочетете изречението и посочете в кой ред правилно са изписани и двете форми на думите.
          В двата (автомобил) пътуват двама (пътник).
          А) автомобили, пътника
          Б) автомобила, пътници
          В) автомобили, пътници
          Г) автомобила, пътника

      11. Кое НЕ е вярно и за двете произведения?
           „Левски“ и „Паисий“…
          А) представят следосвобожденска България
          Б) са написани от Иван Вазов
          В) са включени в цикъла „Епопея на забравените“
          Г) са оди

      12. Кое понятие е излишно спрямо останалите?
          А) роман 
          Б) разказ 
          В) повест 
          Г) елегия

      13. В кой ред са посочени стихове от одата на Иван Вазов „Опълченците на Шипка“, в които е разкрита готовността за саможертва на опълченците?
          А) „Сюлейман безумний сочи върха пак/и вика: „Търчете! Тамо са раите!“
          Б) „всякой гледа само да бъде напред/и гърди геройски на смърт да изложи“
          В) „И ордите тръгват с викове сърдити,/и „Аллах!“ гръмовно въздуха разпра.“
          Г) „гъсти орди лазят по урвата дива/и тела я стелят, и кръв я залива“

      14. Кое от посочените произведения се характеризира с огледална композиция?
          А) „На прощаване“
          Б) „До моето първо либе“
          В) „Отечество любезно“
          Г) „Две хубави очи“

      ➢ Напиши решенията на задачи 15. и 16.

      15. За всяко празно място избери най-уместната дума и я запиши срещу съответната буква.
          В края на седмицата термометрите ……………. (А) над 38 градуса и заради очакваното …………….. (Б) на температурите синоптиците препоръчват да се избягват разходките на слънце.
          А) ще подскажат, ще покажат, ще получат
          Б) понижаване, появяване, повишаване

          А) ......................................................................................................................................
          Б) .......................................................................................................................................

      16. Прочети откъса от изучаваното в 11. клас литературно произведение. Запиши името на неговия автор и заглавието на произведението, от което е откъсът.
          В двора настана страшна смутня. Жените се изпокриха из стаите, децата се не чуха, не видяха, а Марко, който беше храбър, прав, след като надникна в тъмното място, отдето дойде шумът, изчезна в една врата. Подир малко излезе из друга, при обора. Той държеше два пищова.

          Заглавие на произведението: ...........................................................................................
          Автор на произведението: ...............................................................................................

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. В); 2. Г); 3. А); 4. А); 5. Г); 6. Г); 7. Б); 8. В); 9. Г); 10. Б); 11. А); 12. Г); 13. Б); 14. Г); 
15. Верен отговор: 
          А) ще покажат
          Б) повишаване
16. Верен отговор:
          „Под игото“, Иван Вазов

@bgmateriali.com

Изтеглиsave