Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 6 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 


      1. В кой от отговорите е допусната правописна грешка?
          А) шест        
          Б) шеснайсет        
          В) шейсет        
          Г) шестстотин

      2. В кое изречение са употребени синоними?
          А) Децата си мислят, че да разхвърляш, е забавно, а да подреждаш, е скучно, но това просто не е вярно.
          Б) Всичко в старата къща беше потънало в прах и затова прах цяла сутрин.
          В) Възрастен сух мъж с хлътнали очи се покачи на някакви сандъци.
          Г) По красотата посрещат, но добротата се цени повече от хубостта.

      3. В кой ред всички думи назовават части на изречението?
          А) подлог, определение, допълнение
          Б) обстоятелствено пояснение, подлог, местоимение
          В) глагол, наречие, причастие
          Г) допълнение, предлог, сказуемо

      4. Коя е основната форма на глагола?
          A) играхме
          Б) ще играя
          B) играя
          Г) играе

      5. В кой ред всички думи са непроизволни (първични)?
          A) милост, крак, мисъл
          Б) град, бряг, хляб
          B) повест, небе, ръка
          Г) влюбен, младост, къщовница

      6. В кое от изреченията е допусната грешка при членуването?
          A) Скоро снега покри върха.
          Б) Скоро снегът затрупа пътя.
          B) Скоро върхът се покри със сняг.
          Г) Скоро пътят не се виждаше от снега.

      7. В кой от отговорите НЕ е допусната правописна грешка?
          А) узаглавявам        
          Б) узрявам        
          В) узеленявам      
          Г) узвучавам

      8. В кое изречение думата топло е употребена в преносно значение?
          А) Баба беше приготвила две студени и едно топло предястие.
          Б) Днес ни очаква топло време, но не са изключени обилни валежи.
          В) Тя се усмихна топло при споменаването на името му.
          Г) Гълфстрийм е мощно, бързо, топло океанско течение в Северния Атлантически океан.

      9. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
          А) Може да търсите информация за музика чрез вавеждане на ключови думи.
          Б) Старецът често говореше със загатки.
          В) Съвременните архитекти се стремят да създават згради, които не замърсяват околната среда.
          Г) Днес в класа имаме две рожденички и ще празнуваме след часовете.

      10. Коя от глаголните форми е за минало несвършено време?
          A) пишех
          Б) нарисувах
          B) измислих
          Г) показах

      11. Какво НЕ означава думата мит?
          А) слово        
          Б) приключение        
          В) дума    
          Г) разказ

      12. Кое НЕ е вярно за Библията?
          А) Библията има две големи части – Стар завет и Нов завет.
          Б) „Библия“ произлиза от гръцка дума в множествено число, която означава „книги“.
          В) Библията е мъдра книга, която се чете само от религиозните християни.
          Г) Библията е древен сборник от свещени книги.

      13. Коя творба НЕ е фолклорна приказка?
          А) „Златното момиче“
          Б) „Главатарят, който искал да плени месечината“
          В) „Котаракът наставник, или Котаракът в чизми“
          Г) „Тримата братя и златната ябълка“

      14. Коя от изброените черти НЕ е характерна за фолклорните вълшебни приказки?
          А) Срещат се магически предмети.
          Б) Срещат се вълшебни същества.
          В) Героят преминава през изпитания.
          Г) В центъра е борбата между деня и нощта

      15. Когато девойката от приказката „Тримата братя и златната ябълка” призовава двамата по-големи братя да извадят от кладенеца третия брат, най-големият брат казва: „Ако го измъкнем, и той ще поиска да се ожени за тебе. По-добре да си стои в кладенеца“. Как разбирате думите му?
          А) като израз на братска любов
          Б) като желание третият брат да остане в кладенеца, за да убие ламята на долната земя и да се върне със златната ябълка
          В) като израз на егоизма на човек, който е готов да отстрани от пътя си дори своя брат, само и само да постигне своето;
          Г) като безразличие към това какво ще стане по-нататък

      16. С кой израз може да бъде завършено изречението?
          Старогръцкият мит за Сътворението се основава на идеята, че светът е създаден от:
          А) Хаоса, който носел в себе си извора на живота
          Б) един-единствен Бог творец
          В) първите хора на земята
          Г) Зевс и съпругата му Хера

      17. На кого от гръцките богове Зевс НЕ е баща?
          А) Хера           
          Б) Хермес         
          В) Хефест        
          Г) Атина

      18. В коя творба е разработена темата за вградената невеста?
          А) „Троица братя града градяха“
          Б) „Главатарят, който искал да плени месечината“
          В) „Тримата братя и златната ябълка“
          Г) „Легенда за рома“

      19. В коя творба старогръцката митология съжителства със съвременния свят?
          А) „Троица братя града градяха“
          Б) „Легенда за рома“
          В) „Похитителят на мълнии“
          Г) „Легенда за рома“

      20. За колко дни е сътворен светът според библейския разказ за Сътворението?
          А) четири        
          Б) пет                
          В) шест            
          Г) седем

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. Б); 2. Г); 3. А); 4. В); 5. Б); 6. А); 7. Б); 8. В); 9. Г); 10. А); 11. Б); 12. В); 13. В); 14. Г); 15. В); 16. А); 17. А); 18. А); 19. В); 20. В);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave