Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 2

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 8 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ


          Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 – 4.

          Червените яйца са един от най-важните символи на празника Великден. В миналото са вярвали, че те притежават чудодейна сила, с която може да се лекува и да се развалят магии. Боядисването на яйцата върши най-старата жена вкъщи. Останалите жени от семейството не се месят в работата. Първото великденско яйце се запазва отделно през цялата година. С него се благославят децата и младежите. Основната боя, предназначена за писаните яйца, наричани в някои краища на България перашки, е червената, защото именно червеното яйце символизира Великдена. Правят се и различни други комбинации със зелена, със синя и с жълта боя. Всяка чертичка или шарка от украсата на писаните яйца е някакъв символ, който означава радост, мъка, любов, уважение. Шарките могат да бъдат във формата на листа, вейки, триъгълници, колелца, птичета. Технологията им на изработване е разнообразна - рисуване, лепене, налагане на шаблончета. Рисуването на перашките става с восък. Перашките доставят естетическа наслада и затова се подаряват само на най-близките гости.

      1. Коя е темата на текста?
          А) Технология при боядисването на великденски яйца
          Б) Чудодейната сила на великденските яйца
          В) Цветови комбинации за боядисване на перашки
          Г) Традиции и символи, свързани с великденските яйца

      2. На кой от въпросите текстът НЕ дава отговор?
          А) Кой в семейството боядисва яйцата?
          Б) Какви са шарките на перашките?
          В) Откъде произлиза наименованието перашка?
          Г) Какви комбинации от бои се използват за оцветяване на великденски яйца?

      3. Кое твърдение е вярно според текста?
          А) Според традицията боядисването на яйцата извършва най-старата жена, а по-младите помагат.
          Б) Украсата на перашките притежава символично значение.
          В) Първото боядисано яйце се подарява на най-близкия човек.
          Г) При украсата на перашки не се използват шаблони.

      4. Какви са в текста изразите писани яйца и перашки?
          А) пароними    
          Б) омоними
          В)  антоними    
          Г) синоними

      5. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
          A) Ще се застъпя за теб не защото си ми приятел, а защото си прав.
          Б) Кафенетата край брега затварят, чак когато си тръгне и последният клиент.
          B) Археолозите проучват новооткрито селище, името на което никой не е чувал досега.
          Г) Денят, дъждовен и студен, не обещаваше приятни преживявания.

      6. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?
          A) Два пъти говорих с класната, но понеже ми беше неудобно, не посмях да се оплача.
          Б) Посъветвай се с родителите си преди да предприемеш нещо!
          B) Ако вложиш повече усилия в работата си резултатите ти ще се подобрят.
          Г) Пристигна на гарата, три минути след като влакът беше заминал.

      7. Какво означава устойчивото словосъчетание, подчертано в изречението?
          За хората, които не разбираха способностите й, тя беше просто едно отнесено момиче, което вечно хвърчи в облаците.
          A) фантазира
          Б) изучава природата
          B) бездейства 
          Г) недоволства

      8. С коя дума може да замените подчертаната, без да се промени смисълът на изречението?
          Обсъждайки темата за пътешествията на колоритния българин в Европа, младежите се забавляват, но същевременно дават своята нравствена оценка на постъпките му.
          A) обагрения 
          Б) изобразения
          B) впечатляващия 
          Г) блестящия

      9. В кое от изреченията НЕ е допусната грешка при членуването?
          A) Неразумно е да не се отчита напредъка в развоя на технологиите.
          Б) Старият граф държеше неговият наследник да е добре образован.
          B) Актьорът не пропусна да отбележи, че той е единствения, печелил наградата два пъти.
          Г) Първият път не успях да изпълня добре пируета и паднах.

      10. В кой от редовете е допусната грешка при членуването?
          A) Секретарът на комисията представи дневния ред на заседанието.
          Б) Новият ученик бързо стана най-добрият в класа.
          B) Форматът на теста максимално се доближава до изпитния.
          Г) Договорът е бил подписан от директора в предвидения срок.

      11. Кое от устойчивите словосъчетания се различава по смисъл от останалите?
          A) клатя си краката 
          Б) лапам мухи
          B) хванал ме е канапът 
          Г) тежа на мястото си

      12. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?
          A) Възстановено е движението в активната и аварийната ленти на автомагистралата.
          Б) Фермерите се оплакват от вредители, които унищожават слънчогледовите и царевичните ниви.
          B) Човекът, който срещнахме край извора, ни разказа историята на кладенчето. 
          Г) Представиха дружеството, строящо метрото, чийто акции се предлагат на борсата.

      13. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?
          A) изобличавам, изкреност, изкушение 
          Б) безспорно, безмислено, безразсъдно
          B) опушен, осакатен, огорчен
          Г) изменник, пленник, рожденник

      14. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?
          A) компрометирам, безнадежност, цялостно 
          Б) сериал, италиянец, териториален
          B) отпечатък, бръмбър, напредък
          Г) двоумя се, предупреждавам, криволича

      15. В кой от редовете произведение и автор НЕ са свързани правилно?
          A) „На прощаване в 1868 г.“ – Христо Ботев
          Б) „Неразделни“ – Пейо Яворов
          B) „Стани, стани, юнак балкански“ – Добри Чинтулов
          Г) „Бай Ганьо“ – Алеко Константинов

      16. За кое от произведенията историческото време, в което протича действието, НЕ е от съществено значение?
          A) „Немили-недраги“
          Б) „На прощаване в 1868 г.“
          B) „Една българка“
          Г) „По жицата“

      17. В кой от редовете герой и произведение НЕ са свързани правилно?
          A) Нонка – „По жицата“
          Б) Хасан ага – „Една българка“
          B) Стати – „Бай Ганьо“
          Г) Никола – „Неразделни“

      18. Кое от противопоставянията НЕ е характерно за стихотворението „На прощаване в 1868 г.“ на Христо Ботев?
          A) любов – омраза 
          Б) родина – чужбина
          B) свобода – робство 
          Г) либе – майка 

      19. Коя от изброените творби НЕ е повествователна?
          A) „По жицата“
          Б) „Заточеници“
          B) „Една българка“
          Г) „Бай Ганьо“

      20. От коя творба е откъсът?
          Въпреки обичая си в подобни случаи, башибозуците не отрязаха главата на разбойника, за да я разнасят на прът като трофей от победата: смъртта на предводителя им я даваше не тям... задоволиха се само да запалят кошарата, дето остана трупът. Тя все димеше и до вечерта, когато две потери избиваха до един, долу при Искъра, до канарите, тринайсет бунтовника, слезнали следобед от Балкана с цел да прегазят реката.
          A) „Немили-недраги“
          Б) „По жицата“
          B) „По жътва“
          Г) „Една българка“

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. Г); 2. В); 3. Б); 4. Г); 5. Б); 6. А); 7. А); 8. В); 9. Б); 10. А); 11. Г); 12. Б); 13. В); 14. Г); 15. Б); 16. Г); 17. Г); 18. Г); 19. Б); 20. Г);

@bgmateriali.com

Изтеглиsave