Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 5

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 9 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ


      1. В кое изречение е употребен глагол в деятелен залог?
          A) Проектът беше представен от най-младия архитект.
          Б) Романът беше анализиран задълбочено от студентите.
          B) Потребителят беше информиран за цената на услугата.
          Г) Адвокатът беше подготвил първия вариант на договора.

      2. В кое изречение е употребен глагол от несвършен вид?
          A) Донесох всички книги, посветени на темата.
          Б) Туристът се смути от промяната на времето.
          B) Вече спирам с обиколките на стадиона.
          Г) Усетих остра миризма на изгорели газове.

      3. За кой стил се отнасят характеристиките?
          Основната функция на стила е естетическа, използва се в литературните произведения, думите се отличават със засилена изразителност.
          A) за разговорния стил 
          Б) за художествения стил
          B) за публицистичния стил 
          Г) за научния стил

      4. Какво означава фразеологизмът изкарвам си хляба?
          A) извличам нещо от устата си 
          Б) показвам храната си
          B) изкарвам прехраната си 
          Г) залъгвам глада си

      5. В кой ред името на автора и на заглавието са свързани правилно?
          A) Омир – „Илиада“
          Б) Сафо – „Декамерон“
          B) Черноризец Храбър – „Любов“
          Г) Бокачо – „За буквите“

      6. Кой от героите НЕ е от трагедията „Антигона“ от Софокъл?
          A) Креон 
          Б) Хемон
          B) Исмена 
          Г) Хектор

      7. Кой е предателят на Исус Христос според Библията?
          A) Матей 
          Б) Петър
          B) Йоан 
          Г) Юда

      8. В кое изречение глаголното лице НЕ е вършител на действието?
          A) Майката завърза обувките на разплаканото дете.
          Б) Самолетът кацна на летището със закъснение.
          B) Закуската вчера беше приготвена от бащата.
          Г) Строителят завърши обекта в посочения срок.

      9. По какво се различават глаголите в двете изречения?
          Жилището беше купено с кредит от банката.
          Лекарят купи подарък за малката си дъщеря.

          A) по залог 
          Б) по вид
          B) по време 
          Г) по число

      10. Кое от простите изречения в състава на сложното съставно изречение е главното?
          Когато пристигна в града, синът реши да посети майка си, която беше в болницата.
          A) Когато пристигна в града 
          Б) синът реши
          B) да посети майка си
          Г) която беше в болницата

      11. Кое твърдение е НЕ е вярно?
          A) Митологията е сбор от митове и разказва за боговете и за реда, наложен в природния и в човешкия свят.
          Б) Епосът е първият по време на възникване литературен род, оформен в края на геометричната епоха.
          B) Старогръцката лирика се основава на митологични сюжети и не изразява вътрешния свят на човека.
          Г) Драмата е литературен род, обхващащ произведения, в които текстът е оформен като диалог между героите.

      12. За Ренесанса като културна епоха е вярно, че:
          A) възниква и достига разцвета си в Испания
          Б) отрича изцяло античната древност
          B) утвърждава феодално-религиозния светоглед
          Г) поставя човека в центъра на света

      13. Кое твърдение НЕ е вярно?
          A) За романа „Дон Кихот“ на Сервантес са характерни темите за мъдростта и безумието, за идеала и реалността.
          Б) Замисълът на Сервантес при създаването на романа „Дон Кихот“ е да пародира популярните рицарски романи.
          B) Поведението на Хамлет в едноименната трагедия на Шекспир се характеризира с престорена лудост и колебание.
          Г) Хамлет е средновековен принц, който е решен да отмъсти веднага за убийството на своя баща.

      14. В коя позиция НЕ трябва да се поставя запетая в изречението?
          Хората (1) с които разговарях (2) се усмихнаха едва (3) когато разбраха (4) че съм техен съгражданин.
          А)
          Б) 2
          В) 3
          Г) 4

      Прочетете откъса от „Пространно житие на Константин-Кирил“ и изпълнете задачите след него.

          ...Когато беше във Венеция, насъбраха се срещу него епископи, попове и черноризци, като врани срещу сокол, и повдигнаха триезичната ерес, като казваха: „Кажи ни, човече, как ти измисляш сега книги за славяните и ги учиш? Досега никой друг не е изнамирал [такива книги] - нито апостолите, нито римският папа, нито Григорий Богослов, нито Йероним, нито Августин. Ние знаем само три езика, на които подобава да се слави Бог с книги: еврейски, гръцки, латински
          А философът им отговори: „Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? Също и слънцето не грее ли на всички? Не дишаме ли всички еднакво въздух? Как вие не се срамувате, като определяте само три езика, а искате всички други племена и народи да бъдат слепи и глухи? Кажете ми: дали смятате Бога за безсилен, та да не може да даде това, или го смятате за завистлив, та не иска [да го даде]? Ние пък знаем много народи, които имат книги и въздават слава на Бога всеки на своя език “.

15. Запишете два реторични въпроса, използвани в посочения откъс от „Пространно житие на Константин-Кирил“.
          1. ………………………………………………………………………………………………….............................................
          2. ………………………………………………………………………………………………….............................................

      16. Запишете с 2 – 3 изречения каква е Вашата представа за Константин-Кирил според откъса?
      ………………………………………………………………………………………………….............................................
      ………………………………………………………………………………………………….............................................
      ………………………………………………………………………………………………….............................................
      ………………………………………………………………………………………………….............................................
      ………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ
1. Г); 2. В); 3. Б); 4. В); 5. А); 6. Г); 7. Г); 8. В); 9. А); 10. Б); 11. В); 12. Г); 13. Г); 14. В); 
15. Възможни отговори: 
          „Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички?“/
          „Също и слънцето не грее ли на всички?“/
          „Не дишаме ли всички еднакво въздух?“/
          „Как вие не се срамувате, като определяте само три езика, а искате всички други племена и народи да бъдат слепи и глухи?“ 

16. Възможни отговори:
          Славянският първоучител е свят мъж, праведен християнин, защитник на правото на славяните да създават култура на роден език.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave