Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 

1. Кой не е герой от творбата „Серафим”:
      А) Павлина
      Б) Еню
      В) Иван
      Г) Пенка

2. „Косачи” е разказ, написан от:
      А) Йордан Йовков
      Б) Николай Хайтов
      В) Иван Вазов
      Г) Елин Пелин

3. Кой от изброените мотиви се появява в края на стихотворението „Хубава си, моя горо“?
      А) мотивът за живота в града, противопоставен на живота сред природата
      Б) мотивът за лишените от сетива хора, които не оценяват хубостта на гората
      В) мотивът за края на човешкия живот, сравнен с вечността на природата
      Г) мотивът за бедността и несправедливото страдание

4. Кой от изброените мотиви се появява в края на стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти!“?
      А) мотивът за бедността и несправедливото страдание
      Б) мотивът за лишените от сетива хора, които не оценяват хубостта на гората
      В) мотивът за живота в града, противопоставен на живота сред природата
      Г) мотивът за края на човешкия живот, сравнен с вечността на природата

5. Каква е истинската професия на Джордж – учителя на Джери на о. Корфу?
      А) писател
      Б) готвач
      В) фехтовач
      Г) балетист

6. В кой от редовете произведение и автор са свързани правилно?  
      А) ,,Урок по география“/,,Автобиография“/ - Марк Твен
      Б) ,,Хубава си, моя горо“ – Иван Вазов
      В) ,,Принцът и просякът“ – Антоан дьо Сент - Екзюпери 
      Г) ,,Художник“ – Веселин Ханчев 

7. От кое стихотворение е откъсът?
      Какви ли тайни дремят, богатства, красоти
      по твоите долини, поля и висоти?

      А) „Художник“ 
      Б) „Братчетата на Гаврош“
      В) „Отечество любезно“                                       
      Г) „Хубава си, моя горо“

8. Авторът на „Художник“ е:
      A) Елин Пелин
      Б) Веселин Ханчев
      B) Иван Вазов
      Г) Любен Каравелов

9. Кой мотив е водещ в „География“?
      A) страданието на бездомните деца
      Б) красотата на природата
      B) образованието на децата
      Г) любовта към отечеството

10. На кой от героите в разказа „Косачи” принадлежат думите: „ Защо ти е истината? Да взема да ти разправям, да речем, за дрипавите гащи на дядо Тодор или за смачканата калимавка на дядо поп?......Всичко това, приятелю, е истина. Ама защо ти е тая пуста истина?”:
      А) Благолаж
      Б) Лазо
      В) Стамо
      Г) на друг селянин

11. Коя от изброените творби НЕ е стихотворение?
      А) „Серафим“
      Б) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“
      В) „Братчетата на Гаврош“
      Г) „Художник“

12. За кое от изучените в 6 клас произведения се отнася изречението: В центъра на творбата е майсторството на народния разказвач и певец, чието изкуство е в състояние да завладее душите на хората, да ги накара да мислят за живота си, да променят решенията си?
      А) „Косачи“
      Б) „Бъчва със знания“ („Моето семейство и други животни“)
      В) „Представлението“ („Под игото“)
      Г) „Художник“

13. В кой от редовете герой и произведение са свързани правилно?
      А)  Том - ,,Бъчва със знания“ /,,Моето семейство и други животни“/
      Б)  Едуард - ,,Малкият принц“
      В) Еньо - ,,Представлението“ /,,Под игото“/
      Г) Лазо - ,,Косачи“

14. Отбележете какъв вид характеристика на литературен герой НЕ съществува.
      А) портретна
      Б) речева
      В) изобразителна
      Г) чрез постъпки и действия

15. Свържете имената на авторите с биографичните факти, които се отнасят за всеки от тях.
      А) Участва в Сръбско-българската война.                    1. Марк Твен
      Б) Загива като пилот на военен самолет.                     2. Джералд Даръл
      В) Създава свой зоопарк.                                                 3. Бранислав Нушич
      Г) Работи като лоцман по река Мисисипи.                  4. Антоан дьо Сент-Екзюпери

      А) – ………        Б) – ………             В) – ………              Г) – ……… 

16. Кой герой е от „Косачи“?
      A) Стефчов
      Б) Еньо
      B) Огнянов
      Г) Благолаж

17. Авторът на „Бъчва със знания“ е:
      A) Антоан дьо Сент Екзюпери
      Б) Бранислав Нушич
      B) Марк Твен
      Г) Джералд Даръл

18. Свържете името на творбата с нейния автор.
      А)  „Косачи“                                                                            1. Йордан Йовков
      Б) „Серафим“                                                                         2. Любен Каравелов
      В) „Хубава си, моя горо“                                                      3. Иван Вазов    
      Г) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“                    4. Елин Пелин

      А) ...............                Б) ...............                В) .................                Г) ............... 

19. Кои са основните ценности за героите в разказа „Косачи“ на Елин Пелин?
      А) парите, имотът, успехът
      Б) здравето, благополучието, разбирателството
      В) любовта, семейството, трудът
      Г) родината, свободата, творчеството

20. Кое твърдение е вярно според текста на творбата „Серафим”:
      А) Серафим малко работи, пипа бавно, но не обича да седи без работа.
      Б) Серафим обича да скита и никога не работи.
      В) Серафим е много работлив, не се плаши от тежка работа.
      Г) Серафим е мързелив и затова е много беден.

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1 – Г; 2 – Г; 3 – В; 4 – Б; 5 – А; 6 – Г; 7 – В; 8 – Б; 9 – В; 10 – А; 11 – А; 12 – А; 13 – Г; 14 – В; 
15. А – 3; Б – 4; В – 2;  Г – 1;
16 – Г; 17 – Г; 
18. А – 4; Б – 1; В – 2;  Г – 3; 
19 – В; 20 – А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave