ТЕСТ 3 - ЛИТЕРАТУРА – 5 клас
ГЛАВАТАРЯТ, КОЙТО ИСКАЛ ДА ПЛЕНИ МЕСЕЧИНАТА

1. Приказка е:

А/ Кратък художествен текст, в който героите и случките са измислени.

Б/ Кратък художествен текст, в който предметите и явленията са обрисувани непряко.

В/ Кратък литературен жанр, в който народната мъдрост е събрана в едно-единствено изречение.

Г/ Кратко  произведение с поучително съдържание, което осмива недостатъците на хората.

2. "Главатарят, който искал да плени месечината" е:

А/ турска битова приказка                  Б/ българска вълшебна приказка

В/ турска вълшебна приказка             Г/ нито един от трите отговора

3. Как започва сюжетът на приказката "Главатарят, който искал да плени месечината"?

А/ С изобразяването на войската на главатаря.

Б/ Със съветите на най-големия мъдрец.

В/ С описанието на пътя на главатаря към месечината.

Г/ С изобразяването на един спокоен и щастлив град.

4. Главатарят смята, че със сила може да получи всичко.

А/ Грешно                                         Б/ Вярно

5. Кое НЕ Е вярно за бащата на момичето от приказката "Главатарят, който искал да плени месечината"?

А/ Той е великодушен.            Б/ Той е благороден човек.

В/ Не е скъперник.                   Г/Той пази дарбата на дъщеря си само за себе си.

6. Благодарение на кого възниква красивият и подреден град?

А/ На бащата на красивата девойка   Б/ На воините, които пристигнали с кораб

В/ На мъдреците                                  Г/ На главатаря

7. Главатарят иска да стане господар на града, но без да отнема благата на хората.

А/ Грешно                               Б/ Вярно

8. Главатарят завладява града с огън и меч и накрая успява да получи желаното.

А/ Грешно                               Б/ Вярно

9. Кое НЕ Е вярно за приказката "Главатарят, който иска да плени месечината"?

Въпросът съдържа 2 верни отговора.

А/ Сюжетът на приказката "Главатарят, който искал да плени месечината" обхваща не всички

     събития от нея.

Б/ За приказките е характерно, че доброто побеждава.

В/ Красивото момиче пленява всички без слънцето.

Г/ В приказката "Главатарят, който искал да плени месечината" има необикновени моменти.

10. Как е правилно да се довърши изречението: Въпросът съдържа 2 верни отговора.

  • Главатарят  .............

А/ е жесток, силен и умен.                               Б/ е твърде самонадеян.

В/ не губи армията си в битката за града.      Г/ осъзнава грешката си накрая.

11. Кои са НЕВЕРНИТЕ заключения за приказката "Главатарят, който искал да плени месечината"? Въпросът съдържа 2 верни отговора.

А/ Главатарят осъзнава грешката си и събужда съчувствие сред останалите.

Б/ Главатарят е жесток, но не е глупав.

В/ Доброто успява да победи злото.

Г/ Злото никога не може да постигне целта си.

12. От предложените думи избери подходящите, за да допълниш изреченията.

  • доброто, справедливото, реалното, злото, нереалното

Красивото момиче и баща му са герои на………………………. , а главатарят е герой на……………………. .

13. Попълни липсващата дума.

Противопоставянето между доброто и злото в народните приказки се нарича ………………….

14. Попълни липсващите думи.

Мъдрецът изпраща главатаря да плени …………………………… . Това е необикновено  ……………………………….. за главатаря.

15. Постави липсващите думи в изречението.

Лошият герой в приказката "Главатарят, който иска да плени месечината" е ……………………….., защото той превзема и разрушава със  ………………. щастливия …………………..

 

 

 

Отговори: Тест 3

1-А; 2-В; 3-Г; 4-Б; 5-Г; 6-А; 7-А; 8-А; 9-А,В; 10-Б,Г; 11-А,Б;12.доброто,злото; 13.опозиция; 14.месечината,предизвикателство; 15.главатарят, сила, град

@bgmateriali.com

Изтеглиsave