Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 клас
ГРАМАТИЧНА НОРМА

 

         
          Прочетеше двата текста и изпълнете задачите от 1. до 9. включително.

          Текст 1

          Илон Мъск, изпълнителният директор на SpaceX и Tesla, вдъхнови милиони с амбициозната си визия за колонизиране на Марс, но пред нея има толкова сериозни предизвикателства, че тази идея е не само трудно осъществима, но може да се окаже и вредна. Причините са няколко – правилата за планетарна защита, трудностите при тераформирането на планетата и технически непреодолимата засега тежка радиация. Това е акцентът в една наскоро публикувана статия в сайта theconversation.com, чийто автор е професор Андрю Коутс от Университетския колеж в Лондон.
          Преди седмици учените съобщиха за откриването на солено езеро с течна вода под повърхността на Марс. Това е вълнуващо, тъй като е първото доказано наличие на течна вода на Червената планета и означава, че там има реална възможност за живот.
          Вече има няколко доказателства, които сочат, че Марс е бил годен за живот преди 3,8 – 4 милиарда години. Но той е загубил своето магнитно поле, което защитава живота от суровата космическа радиация. Заради това атмосферата му става все по-разредена. Така че живите организми може да не са оцелели.
          За съжаление, една отдавна предложена идея за тераформиране на Марс вече твърдо остава в областта на фантастиката. Мъск преди време посочи, че иска да тераформира планетата, за да стане по-зелена, за да може да се разхождаме навън свободно, без скафандри. Това най-лесно би могло да се постигне чрез създаване на атмосфера от задържащи топлината парникови газове, заключени в лед в момента на планетата, за да се повишат температурата и налягането. 
          Повече въглероден диоксид може да се намери дълбоко в недрата на планетата, но извличането е далеч отвъд възможностите на съвременната технология. Това означава, че потенциалните изследователи ще трябва да използват тежки херметични стени, покриви или сгради, за да осигурят подходящата атмосфера и необходимата защита от космическото лъчение.
          „Червената планета никога не е била далеч от нашите мисли – било като потенциална люлка на живот извън Земята или като цел за хората в бъдеще. Така че нека не разваляме един от най-големите и фундаментални експерименти за човечеството, като позволим мечтите за колонизация да отидат твърде далеч“, заключава авторът.

          Текст 2

          Когато слънцето залезе, той приседна край пътеката, приготви си лека вечеря и докато слагаше хапка след хапка в устата си и дъвчеше замислено, слушаше как огънят пращи. Изминал бе още един ден, подобен на тридесет други дни: още в ранно утро бе изкопал множество хубави ями, посадил бе в тях семена, пренасял бе вода от бистрите канали. Сега, схванат от тежка умора, той лежете и гледаше небето, където една тъмна окраска се сменяше с друга.
          Наричаше се Бенджамин Дрискол и беше на тридесет и една години. Той искаше само едно нещо – да позеленее целият Марс, да се покрие с високи, буйни дървета, които да раждат въздух, повече въздух; да стават все по-големи и по-големи с всеки изминал сезон: да охлаждат градовете през знойното лято и да задържат зимните ветрове. Едно дърво може да прави толкова много неща: да придава цвят, да пази сянка, да ражда плодове или да стане център на детски игри – цял един небесен свят, където човек може да се катери или да се провисва. Великолепно архитектурно произведение, извор на храна и радост – ето що е дървото. Но преди всичко дървото е източник на прохладен въздух за дробовете, на нежно шумолене, което гали слуха и те приспива нощем, когато лежиш в снежнобялата постеля.
         Той лежеше и слушаше как черната земя се свива в очакване на слънцето, на дъждовете, които все още не идват. Прилепил ухо към Земята, той чуваше стъпките на бъдещите години в далечината и си представяше как посадените днес семена се разлистват, раззеленяват и извисяват нагоре към небето, излъчвайки клон след клон, докато целият Марс се превърне в слънчев лес, в светла овощна градина. (...)
          – Ти имаш нужда от въздух – каза той на своя огън.
          Огънят, това е жив, румен другар, който игриво те поздравява с ръка, a през прохладните нощи дреме топъл до теб, примигващ със сънливите си розови очи.
          – Ние всички имаме нужда от въздух. Тук, на Марс, въздухът е разреден. Бързо се изморяваш. Също като че живееш някъде високо в Андите, в Южна Америка. Вдъхнеш, а не усещаш нищо.
                                                                             Рей Бредбъри, „Марсиански хроники“

1. От коя сфера на общуване е Текст 1?
      A) от естетическата сфера
      Б) от научната сфера
      B) от медийната сфера
      Г) от битовата сфера

2. Каква функция изпълнява Текст 1?
      A) Предупреждава за проблемите при евентуалното колонизиране на Марс от хората.
      Б) Обяснява какви условия трябва да се изпълнят, за да стане обитаема Червената планета.
      B) Обвинява Илон Мъск, че поема голям риск с идеята си за колонизиране на Марс.
      Г) Призовава хората да се откажат от идеята си да се заселят на Червената планета.

3. Каква е целта на тераформирането на Марс според Текст 1?
      A) Да се промени отчасти формата на планетата.
      Б) Повърхността на планетата да се покрие с растителност.
      B) Хората да се разхождат без скафандри по Марс.
      Г) На Марс да се създадат условия за живот, близки до земните.

4. Кое от твърденията е вярно според Текст 1?
      A) Хората имат технология за извличане на въглероден диоксид от недрата на Марс.
      Б) Живите организми не са оцелели на Марс заради разредената атмосфера.
      B) Магнитното поле на Марс е предпазвало живите организми от радиацията. 
      Г) Откриването на соленото езеро с течна вода доказва, че на Марс има живот.

5. Кое твърдение е вярно за Текст 2?
      A) Представя въображаема действителност на планетата Марс.
      Б) Съдържа красив спомен, появяващ се в съзнанието на героя.
      B) Условията за живот на Марс са доста различни от земните.
      Г) Бенджамин Дрискол е бездеен мечтател, живеещ на Марс.

6. Кое твърдение НЕ е вярно за Текст 2?
      A) Действието се развива в продължение на 31 дни.
      Б) Въздухът на Марс е подобен на въздуха в Андите.
      B) Бенджамин Дрискол мечтае Марс да се раззелени.
      Г) Героят е уморен от работа и заради разредения въздух.

7. Каква е основната функция на дърветата на Марс според Текст 2?
      A) Да пазят сянка.
      Б) Да раждат плодове.
      B) Да охлаждат градовете.
      Г) Да осигуряват въздух.

8. Кое художествено средство е използвано в подчертаното изречение в Текст 2?
      A) сравнение
      Б) олицетворение
      B) хипербола
      Г) градация

9. В кой ред срещу съответната дума, употребена в Текст 2, НЕ е посочено точното й значение?
      A) лес – гора
      Б) окраска – цвят
      B) извор – източник
      Г) зноен – топъл

10. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      A) Каквото и да правя, винаги се придържам към моите принципи и рядко греша.
      Б) Защо са дошли в тази негостоприемна страна, а не са останали в своята родина?
      B) Единственият човек, когото допуска до себе си, е нейна бивша съученичка.
      Г) Вече на никой вкъщи не му прави впечатление, че бравата е разнебитена.

11. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      А) Черният кълвач е бил широко разпространен в планинските и равнинните гори. 
      Б) Агенцията извършва писмени и устни преводи от и на чешки и словашки езици.
      В) Европейската централна банка е централната банка на държавите от еврозоната.
      Г) Новите и по-строги правила за защита на личните данни вече влязоха в сила.

12. В кой ред НЕ е допусната граматична грешка?
      A) няколко стихове
      Б) колко светофари
      B) двайсетина сборника
      Г) петима придружителя

13. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      A) Германските власти поискаха от компанията да изтегли от пазара 238 хиляди автомобила.
      Б) По данни от последното преброяване в Трансилвания живеят около 5,6 милиона румънци.
      B) Хиляди смартфона са били обединени, за да формират разпределена компютърна мрежа.
      Г) Дванайсет отбора вече си осигуриха участието в следващия етап от Шампионската лига.

14. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      A) Някои идват за седмица-две, други остават с месеци, а трети – завинаги.
      Б) Ровя се в паметта си, обаче не се сещам за писател, които обича да тича.
      B) Не е редно толкова важен въпрос да се решава просто като се хвърли жребии.
      Г) Звучи невероятно, но абсолютно съшият сценарии се повторил и следващата година.

15. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната граматична грешка?
      В скоро време мобилния (А) оператор ще открие още пет представителни магазини (Б), разширявайки (В) неговата (Г) мрежа в страната.

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-А; 3-Г; 4-В; 5-А; 6-А; 7-Г; 8-Б; 9-Г; 10-Г; 11-Б; 12-В; 13-В; 14-А; 15-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave