Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 1

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 11 клас
ГРАМАТИЧНА НОРМА

 

1. Колко граматични грешки са допуснати в изречението?
      Автомобила на замъкът току-що се бе подал иззад ъгъла с шофьора Вул на волана.
      А) една
      Б) две
      В) три
      Г) четири

2. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      A) Замисълът действително си го биваше, но за съжаление, се провали.
      Б) И до днес в семейството това беше най-коментираният скандал.
      B) За всеобщо учудване, Уили се оказа най-интересният младеж на бала.
      Г) Ако предишният ден бе потискащ, то днешният беше същински пъкъл.

3. В кое изречение са допуснати две граматични грешки?
      A) По време на отсъствието му за вестника отговаря помощник-редактора господин Бодкин.
      Б) И дяволът не би могъл да го разубеди да отведе пред олтарът избраницата на своето сърце.
      B) Скъпия му приятел седна, но по начин, който показваше колко дълбок е смутът в душата му.
      Г) Веднага щом първия шок на вцепенението отшумя, детектива бе обсебен от остро любопитство.

4. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      A) Страшно се радвам, че вече идва края на моите мъки!
      Б) Наум проклинах навика си да отлагам работата за утре.
      B) Накрая той, целия червен като рак, се извини за постъпката си. 
      Г) В залата се разнесе божествения глас на младата певица.

5. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      A) На сайта на Софийска опера и балет има информация за програмата и спектаклите.
      Б) В предаването се представят подбрани заглавия от нашата и чужда литература.
      B) В Министерство на земеделието, храните и горите се провеждат студентски стажове.
      Г) Северният и южният плаж на Несебър всъщност са близо до новата част на града.

6. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?
      Около петстотин жители на гръцкия (А) остров Евбея бяха евакуирани заради избухналите силни пожари. В засегната зона, намираща се на деветдесет километра (Б) северно от Атина, бяха изпратени над двеста и петдесет пожарникари (В) и шейсет и два пожарни автомобили (Г).

7. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      A) Някакво влечуго, три пъти по-дълго от мен, пропълзя на близкия камък, сви се на краваи и остана там.
      Б) Велосипедът нанесе някои щети, но отпосле се оказа по-полезен и от добиче, защото не искаше ни вода, ни слама.
      B) Намирахме се зад кулисите, виждах само опакото на шперплатовите декори и два огромни екрана отстрани.
      Г) Между другото, тези домашни птици непрекъснато се заяждаха и спореха кои от тях са по-умни: петлите или кокошките.

8. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      А) Най-добрият начин да стигнете от летището на Лион до града, е бързият трамвай.
      Б) Паркирането в синята и зелената зона на официални празници е безплатно.
      В) Двамата нарушителя на реда не са оказали никаква съпротива на униформените.
      Г) Основната тема на разгорещения дебат беше полицията и нейните правомощия.

9. В кое изречение са допуснати две граматични грешки?
      A) А той, човека, личните си интереси гледа, двама сина издържа в университета, а догодина и трети ще изпрати.
      Б) Къде с молби, къде с бой, понеже изпитваха ужас от водата, през коритото минаха и тримата сополанковеца.
      B) Така спокойно и свойски можеше да влиза вкъщи само някои от прислугата и никой не обърна внимание на този шум.
      Г) Всичко е било преструвка, запълване на празното време, а аз съм вярвал, че съм единствения в животът й.

10. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      A) Очаква се тази вечер тримата финалиста да премерят сили в спора за голямата награда.
      Б) Воденето на чат по време на работа не е добра идея, независимо колко монитори използвате.
      B) Силният вятър вчера е повредил седем електрически стълба в северозападната част на страната.
      Г) В състава на Столичния общински съвет влизат шейсет и един общински съветника.

11. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      A) Имаше и два метални контейнери, натъпкани с хартии.
      Б) Колко джиесеми смени за една година – нямаш спиране!
      B) Моля, седнете и не забравяйте, че сте скъп мои гост!
      Г) Подведоха ме някой хора, пък и вярвах, че си честен човек.

12. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      A) Селянинът, който служеше за връзка между двамата, изведе госта на полето, посочи му мястото на срещата и се върна.
      Б) Откакто беседва за последен път с инспектора от криминалния отдел, никой не беше се обръщал към Балаганов като към свой човек.
      B) Други моми трябваше да бъдат откраднати на всяка цена, тъй като бащите не им позволяваха да се омъжват за техните избраници.
      Г) Голямата грижа на нашия околийски началник бе неговата дъщеря Емилия, по-точно не самата Емилия, а нейното бъдеще.

13. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      A) Тоя ден реши да отмъсти за своето унижение не само на кмета, не само на стражаря, но и на целия свят.
      Б) А и тя, изглежда, се чувстваше много добре в моята компания и не потърси никой за нищо.
      B) Чичо Мартин обикна бъдещите си ученици от пръв поглед, защото разбра, че са мъжки момчета.
      Г) Наляво равнината преминаваше в хълмист терен, в чиито гънки се бе сгушил щабът на един артилерийски полк.

14. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка?
      Ала великият (А) човек, господин генералният (Б) директор на „Никотиана“, едва ли имаше време да изслуша поне две думи от фантастичното предложение на своя (В) нищожен, дребен, уволнен чиновник, който (Г) дори никога не беше виждал.

15. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      A) Опитвайки от вкусните ястия на трапезата, всичко ѝ се услаждаше и тя искаше още.
      Б) Внимателно затвори вратата и превъртя два пъти ключа, оставяйки пленничката в мрака.
      B) Момчето изпълни нареждането и тръгна към обора, водейки коня след себе си.
      Г) В този момент Касапина и бандата му минаха по коридора, разговаряйки весело.

16. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      A) Но господин Тагарт, нали именно Вие сте се борили да се построи тази линия?
      Б) Ако Вие бяхте трудолюбиви, предимството щеше да бъде на Ваша страна.
      B) Бихте ли ми позволили да Ви задам няколко въпроса за фабриката за двигатели?
      Г) Остава фактът, че Вие сте спечелили най-много от тези директиви.

17. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      A) Вие сте различна и имате право да вършите каквото искате. 
      Б) Преценявайки обстоятелствата, работата е доста трудна.
      B) Ако ни бяха нападнали, бихте ли ме защитил на всяка цена?
      Г) Направила е нещо непростимо, и то без да се посъветва с никой.

18. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      A) Набъркани сме в толкова страшни интриги, че не е възможно да спестиме неприятностите на близките си.
      Б) Казаха, че това е невероятно постижение и как всъщност Вие сте свършил всичко, само дето не сте искал да се знае.
      B) Този човек бе оцелял през два революционни периоди благодарение на умението си да забягва навреме в чужбина.
      Г) Гласът на лорд Тилбъри бе тъй гръмък и очите му изпъкваха от орбитите си тъй силно, че секретарят неволно отскочи крачка назад.

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Б; 5-Г; 6-Г; 7-А; 8-В; 9-Г; 10-В; 11-Б; 12-В; 13-Б; 14-Г; 15-А; 16-Б; 17-А; 18-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave