Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 2

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 11 клас
ГРАМАТИЧНА НОРМА


Прочетете двата текста и изпълнете задачи 1. – 10.

          Текст 1

          Индонезия заплаши да забрани вноса на европейски стоки, след като Европейският съюз ограничи използването на палмово масло в горивата. Намалените доставки за ЕС ще понижат значително доходите на фермерите в страната. Отглеждането на палмови растения е начинът, по който те изкарват прехраната си. Затова най-големият производител на палмово масло, Индонезия, предприема действия, за да защити поминъка на почти 20 милиона души, пише Bloomberg.
          Министърът по морските въпроси Лухут Панджайтан намекна, че самолети на европейски компании биха могли да бъдат сред бойкотираните стоки. Той заяви, че страната ще има нужда от 2500 самолета през следващите десетилетия. „Има много европейски продукти, от които се нуждаем. В Индонезия живеят 269 милиона души, това е голям пазар“, допълни той.
          Палмовото масло се превърна в конфликтна точка между ЕС и най-големите производители Индонезия и Малайзия, които предоставят 85% от доставките за Съюза. Европейската комисия взе решение да ограничава постепенно биогоривата от растително масло, тъй като ЕС си е поставил природосъобразни цели. Индонезия предвижда да внесе жалба в Световната търговска организация, ако Европейският съюз ратифицира решението си. Палмовото масло не е просто стока за износ, то е допринесло за намаляване на бедността според координатора по икономически въпроси Дармин Насуи.
          Европейската комисия определи критерии за устойчивост на палмовата суровина. В тях се посочва, че Съюзът трябва постепенно да ограничава използването на растителното масло в горивата от 2019 г. Планът на ЕС срещу глобалното затопляне включва намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1999 г., както и да увеличи енергийната ефективност. А увеличаването на палмовите насаждения води до обезлесяване, което е още една причина ЕС да ограничи използването на суровината.

По публикация в интернет: http://bit.ly/35ajg4B

          Текст 2

          Европейският парламент,
          […]
          Г. като има предвид, че са налице множество фактори за глобалното обезлесяване, сред които са и производството на селскостопански стоки като соя, говеждо месо, царевица и палмово масло;
          Д. като има предвид, че почти половината (49%) от последното обезлесяване на тропическите гори е в резултат на незаконно прочистване на земя с цел нейното ползване за селскостопански цели на търговска основа и че причина за това унищожаване на гори е търсенето от други континенти на селскостопански стоки, включително палмово масло, говеждо месо, соя и горски продукти; [...]
          Е. като има предвид, че опустошителните пожари от 2015 г. в Индонезия и Борнео бяха най-лошите от наблюдаваните за почти две десетилетия и възникнаха в резултат на глобалното изменение на климата, промените в земеползването и обезлесяването; [...]
          Ж. като има предвид, че опустошителните пожари в Индонезия и Борнео изложиха 69 милиона души на замърсен и вреден за здравето въздух и са причина за преждевременната смърт на хиляди хора;
          3. като има предвид, че пожарите в Индонезия обикновено са резултат от прочистването на земята за плантации за добив на палмово масло и други селскостопански предназначения; като има предвид, че 52% от пожарите в Индонезия през 2015 г. са се разразили в богати на въглерод торфища, което превърна държавата в един от най-големите причинители на глобалното затопляне в световен мащаб;
          [...]
          18. съзнава напълно комплексния характер на въпроса за палмовото масло и изтъква, че е важно да бъде разработено глобално решение, основано на колективната отговорност от страна на множество действащи лица; силно препоръчва този принцип за всички участници във веригата за доставки, в това число ЕС и други международни организации, държавите членки, финансови институции, правителствата на държавите производителки, коренното население и местните общности, националните и многонационалните дружества, които участват в производството, дистрибуцията и преработката на палмово масло, асоциациите на потребителите и неправителствените организации; освен това е убеден, че всички тези действащи лица трябва непременно да вземат участие, като координират своите усилия, за да бъдат решени множеството сериозни проблеми, свързани с неустойчивото производство и потребление на палмово масло.
          19. подчертава споделената глобална отговорност за постигането на устойчиво производство на палмово масло, като също така подчертава важната роля на хранително-вкусовата промишленост за снабдяване с произведени по устойчив начин алтернативи…

Официален вестник на Европейския съюз: http://bit.ly/2BPTIMA

1. Каква основна функция изпълнява Текст 1?
      A) Обяснява какви са мерките, които Европейският съюз взема за ограничаване на използването на палмово масло.
      Б) Информира за напрегнатите отношения между Индонезия и Европейския съюз във връзка с производството на палмово масло.
      B) Защитава действията, предприети от Европейския съюз по отношение на биогоривата и глобалното затопляне.
      Г) Изтъква необходимостта от отглеждане на палмови растения в Индонезия, за да се защити поминъкът на местното население.

2. Защо Индонезия може да бойкотира купуването на самолети от европейски компании според Текст 1?
      A) За да задоволи нуждата на страната от много продукти, произвеждани в Европа.
      Б) Защото Индонезия има население от 269 милиона души и много хора пътуват.
      B) За да защити доходите на значителна част от населението на страната.
      Г) Защото Европейският съюз си поставя природосъобразни цели в политиката си.

3. Кое от твърденията е вярно според Текст 1?
      А) 15% от палмовото масло, което се използва в държавите от Европейския съюз, не се произвежда в Индонезия или Малайзия.
      Б) Основната причина за ограничаване на използването на палмово масло в Европейския съюз е обезлесяването в Индонезия.
      В) Производството на палмово масло в Индонезия е било решаващо за повишаването на доходите на населението.
      Г) До 2030 г. емисиите на парникови газове в Европейския съюз ще намалеят с поне 40% в сравнение с нивата от 1999 г.

4. От коя сфера на общуване е Текст 2?
      A) от научната сфера
      Б) от институционалната сфера
      B) от медийната сфера
      Г) от естетическата сфера

5. Кое твърдение НЕ е вярно за Текст 2?
      A) В становището на Европейския парламент се отбелязва, че разглежданият въпрос е сложен.
      Б) На всички засегнати страни се предлага общ подход за действия за справяне с проблема.
      B) Посочени са различни факти, които подкрепят становището на Европейския парламент.
      Г) Европейският парламент е разработил конкретни мерки, с които да се реши проблемът.

6. В кой ред срещу съответната дума, употребена в Текст 2, НЕ е посочено точното й значение?
      A) асоциация – сдружение
      Б) опустошителен – унищожителен
      B) координирам – съчетавам  
      Г) потребление – използване

7. Посочете два екологични проблема, които са засегнати и в Текст 1, и в Текст 2.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

8. На кое правописно правило се подчинява изписването на Съюза, Съюзът с главна буква в Текст 1?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

9. Обяснете членуването на двете прилагателни имена в съчетанието националните и многонационалните дружества в Текст 2.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

10 Открийте възвратните притежателни местоимения в подчертаните изречения в Текст 1. Кое граматично правило налага тяхната употреба?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

11. Открийте и поправете двайсет и трите граматични и правописни грешки в текста.
          Састезателите в снукъра често губят мачове заради не волни грешки или просто защото имат по силен противник. Световният шампион от 2010 г. Нийл Робъртсън обаче добави нова причина в списъка, след като не се яви на мач заради това, че... обърка градът. Австралиецът трябваше да играе срещу Иън Бърнс в квалификацийте на World Open, но дори не стигна до масата.
          Робъртсън, които живее в Кеймбридж, трябваше да стигне до Барнзли в графство йоркшир. Вместо това австралиецът въвел в навигацията на неговия автомобил Барнзли, но в глостършир. Растоянието между двете населени места е 170 мили.
          Селцето, в което се озовал бившия световен шампион, има население едва 209 души, докато Барнзли, където се провежда турнирът, е с над 91 хиляди жителя.
          „Надявам се през този сезон поне да имам шанса да играя в някои мач“, написа Робъртсън в Туитър. Така той припомни, че не за пръв път този сезон има проблем с явяване на торнир. През юли австралиеца и няколко други състезателя не успяха да пристигнат в Рига заради отменени полети към Латвийската столица.
          Попитан в социялните мрежи как е оспял да обърка града, където е трябвало да стигне, Робъртсън даде страно обеснение: „Един приател винаги ме кара по състезанията, но този уикенд постъпи егоистично и се включи в натпревара от Challenge Tour“.

По публикация в интернет: http://bit.ly/2ALCPST

12. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      A) Той бе станал благодетел, а благодетелите никой не ги пита за грешки.
      Б) Зеленият сандък с четиримата мошеници полетя с подскачания по прашния път.
      B) Привържениците на сухия и мокрия режими влязоха в единоборство.
      Г) Заплатата привлече хайманите и джебчиите от цяла Източна България.

13. В кое изречение са допуснати две граматични грешки?
      A) Вие не бихте могъл да заемете днес мястото на Коен въпреки симпатиите, с който се ползвате пред немците.
      Б) Течеше четвъртият час на зноен, душен, потискащ следобед и целия свят сякаш бе изпаднал в мрачно вцепенение.
      B) Костов имаше около петнадесет всекидневни костюми, които обличаше поред, за да почиват и запазват линията си.
      Г) Трябваше да мислиме за всички градове, индустрии, клиенти, пътници, служители и акционери, чийто живот зависи от нас!

14. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      A) Вървеше бързо и уверено като човек, когото чакат с отворени обятия.
      Б) По този начин хората от нашия край показваха тяхната скромност и възпитание.
      B) След десетина дни в село пристигна една другоселка и се настани у нейни роднини.
      Г) Вземаха го ония съседи, към чиито двор тръгне, когато го освободят от хипнозата.

15 В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      A) топло съчувствие, месно население 
      Б) изгоряли листове, застояли стоки
      B) поддържана кола, страшна издържливост 
      Г) хуманна постъпка, единствена любов

16. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?
      Бяла Слатина (А) е гара на железопътната (Б) линия Червен бряг (В) – Оряхово и оживен авто-възел (Г).

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-Б; 2-В; 3-А; 4-Б; 5-Г; 6-В; 12-В; 13-А; 14-А; 15-Г; 16-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave