Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 12 клас
ГРАМАТИЧНА НОРМА

 

1. В кое от изреченията има граматична грешка?
      A) Една жена имала трима племенника.
      Б) Настъпват хладни, есенни дни.
      B) Стопаните се подготвът за гроздобер.
      Г) Няколко ученици се записаха на екскурзия до Париш.

2. В кое от изреченията има граматична грешка?
      A) Този филм ни доставя искренно удоволствие.
      Б) Филмът Островът започва с най-хубавата си сцена.
      B) На никой не позволиха да говори.
      Г) „Забрави ума си!“ това спокойно може да бъде слоганът на цялата лента.

3. В кое от изреченията има граматична грешка?
      A) Уди Алън е всеизвестен с любовта си към Ню-Йорк.
      Б) Царските пратеници отишли да вземат момичето и я качили в колата.
      B) В тази романтична комедия има елементи на магически реализам и няколко капки фантазия.
      Г) Интелигентният и остроумен сценарии наподобява пощенска картичка.

4. В кой ред НЯМА граматична грешка?
      A) пет внуци
      Б) петима внука
      B) пет внука
      Г) петима внуци

5. В кое от изреченията НЯМА граматична грешка?
      A) Варненска и Бургаска области са разположени в Източна България.
      Б) В двора гордо се разхождали три пуяка.
      B) Тя се снабди с пет буркани.
      Г) Река Марица става ли пълноводна в средното и долно течение?

6. В кой от редовете НЯМА граматична грешка?
      A) пет моряка
      Б) пет моряци
      B) петима моряци
      Г) петима моряка

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (задачи 7. - 10.).

      Черният дроб страда от Е-та
      Съвременното производство на храни е невъзможно, без да се използват хранителни добавки - оцветители, овкусители и консерванти. Те осигуряват трайността на продуктите в търговската мрежа. За да сме здрави, е добре да не прекаляваме с тях, особено със синтетичните, казва проф. Стефка Петрова, директор на Центъра по опазване на общественото здраве. Не всички Е-та са изкуствени, има и натурални като бета каротен и витамин С. Колкото повече химия има в храната, толкова повече страда черният дроб - също както при вземането на лекарства. За деца и бременни се препоръчва само прясно месо. „На дете не бих дала продукт и с едно Е, ако е нитрит“ - добавя проф. Петрова. 
      Вече има отдръпване на производителите от масовото използване на Е-тата поради негативните реакции на потребителите.
                                                                                                              Илияна Ангелова

7. Кое от твърденията НЕ е вярно за изречението Съвременното производство на храни е невъзможно, без да се използват хранителни добавки - оцветители, овкусители и консерванти?
      A) Изразът на храни е несъгласувано определение.
      Б) Изразите оцветители, овкусители и консерванти изпълняват служба на приложение.
      B) Словосъчетанието хранителни добавки е подчинително.
      Г) Връзката между оцветители, овкусители и консерванти е подчинителна.

8. В кой от редовете терминът е съставна част на именно сказуемо?
      A) нитрит
      Б) бета каротен
      B) витамин С
      Г) консерванти

9. Изречението Вече има отдръпване на производителите от масовото използване на Е-тата поради негативните реакции на потребителите е:
      A) сложно съчинено
      Б) просто кратко
      B) просто разширено
      Г) сложно съставно

10. В кой от редовете има глагол?
      A) масово използване
      Б) негативни реакции
      B) реакции на потребителите
      Г) има отдръпване 

11. Посочете правилната форма на думите, поставени в скоби.
      A) Колко (ученик) закъсняха вчера?
      Б) (Край) на филма не ми хареса. Няма да препоръчам на (никой) този филм.
      B) (Извършен) експеримент не беше успешен. Ще поканя (някой) да ми помогне при повторното му провеждане.
      Г) Госпожо, Вие сте (твърде взискателен) към (цял) клас.

12. Посочете правилната форма на думите, поставени в скоби.
      Господин Василев, Вие сте (основал) тази асоциация. Вие сте (бил) негов дългогодишен председател. Как бихте (коментирал) това, което се случва е нея през последните месеци?

13. В кое от изреченията НЕ е допусната грешка при употреба на местоимения?
      A) Димитър Петров е почетен гражданин, когото всички в страната уважават.
      Б) Той е уважаван професионалист, е мнението на който се съгласяват всички медици.
      B) По това време в магазина нямаше никой освен майстора и двамата му помощници.
      Г) Говореха за филма, когото всички младежи бяха гледали.

14. В кое от изреченията е допусната грешка при употреба на местоимения?
      A) В стаята влезе войник, чиито ботуши не бяха добре почистени.
      Б) Иван Петров, с когото се видях вчера, ми разказа за премиерния филм.
      B) Той се караше не на когото трябва.
      Г) Той благодари на ладияря, е който се беше запознал вчера.

Прочетете текста и изпълнете задачите (15. - 16.).

      Тайните служби на Дядо Коледа
      Коледата е огромен бизнес - не е нужно филм да ти го каже. Онова, което обаче казва този филм, е как точно Дядо Коледа разнася подаръци на 600 милиони деца за една нощ. Днешните малчугани са високо технологично оборудвани и се питат: след като Дядо Коледа живее на Северен полюс, защо не можем да му видим къщата е Google Earth? На всички ни е ясно, че чипът на малките сополанковци са ъпгрейдвани в съответствие е нашето съвремие. 

15. В кой израз от текста НЕ е допусната граматична грешка?
      A) 600 милиони
      Б) на Северен полюс
      B) са ъпгрейдвани
      Г) съвремие

16. В кой от редовете сказуемото е съставно глаголно?
      A) е бизнес
      Б) са оборудвани
      B) са ъпгрейдвани
      Г) можем да видим

17. Прочетете изречението и определете вида на грешката, допусната в него.
      Наблюдавайки западноевропейския начин на живот, той не му допада.
      A) правописна
      Б) граматична
      B) пунктуационна
      Г) лексикална

18. Посочете вида на грешката.
      Ботевият герой от стихотворението „На прощаване“ се обръща към неговата майка, за да поиска прошка и подкрепа.

19. В коя от подчертаните думи допуснатата грешка е граматична?
      Министерство (А) на науката и образованието публикува (Б) примерен вариянт (В) на тестът (Г) по български език и литература.

20. Допълнете изречението с правилния израз.
      Тя му подаде книгата, ..., че му е нужна за подготовка на изпита.
      A) знаеща
      Б) не знаела
      B) знаейки
      Г) не знаейки 

 

 

 


Отговори:
1. А); 2. В); 3. Б); 4. Г); 5. Б); 6. В); 7. Г); 8. А); 9. В); 10. Г);
11. А) ученици, Б) Краят, никого В) Извършеният, някого Г) взискателна, целия; 
12. основали, били, коментирали; 
13. А); 14. Г); 15. Г); 16. Г); 17. Б); 
18. Грешката е граматична. Ботевият герой от стихотворението „На прощаване“ се обръща към своята майка, за да поиска прошка и подкрепа. 
19. А); 20. В)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave