Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

(Вариант 1)

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас
ДИМИТЪР ДИМОВ
„ТЮТЮН“ – I И XV ГЛАВА ОТ ПЪРВАТА ЧАСТ

 

   1. Първа глава (I част) на „Тютюн“ се отличава с присъствието на:
      A) конфликта между дъщерята на Чакъра и сина на Редингота
      Б) мотива за разочарованието на Ирина от Борис Морев
      B) мотива за моралното падение на Ирина
      Г) опозицията между провинциалния свят и мечтите на персонажите

   2. Как НЕ може да бъде определен жанрово романът „Тютюн“ на Димитър Димов?
      A) битов роман
      Б) социален роман
      B) роман епопея
      Г) роман на кариерата

   3. Коя функционална разновидност на пряката реч НЕ се открива в I и XV глава на романа „Тютюн“?
      А) полупряка реч
      Б) реч отстрани
      В) песенна пряка реч
      Г) диалог и монолог  

   4. Кое твърдение е вярно?
      A) Димитър Димов завършва Ветеринарномедицински факултет, за да работи в сферата на животновъдството в Аржентина.
      Б) Димитър Димов е писател романист, но е автор и на пътеписи за Австралия, разкази, стихотворения и драми.
      B) След дипломирането си през 1943 г. Димитър Димов избира за научна специализация институт в Южна Америка.
      Г) Първата редакция на романа „Тютюн“ излиза през 1954 г., но след обсъждане в Съюза на българските писатели творбата е преработена.

   5. Как НЕ е внушена обречеността на експлоататорския свят?
      A) Безличната, некрасива Мария не продължава рода с дете, наследник на „Никотиана“.
      Б) Ирина и Борис нямат потомство, Борис умира в чужда земя, Ирина е излишна в родината.
      B) Ирина се увлича по романтични четива, но ги заменя с медицинска литература.
      Г) Мария е болното поколение на татко Пиер, по мнението на Ирина и Борис е „един луд“.

   6. С кое историческо събитие е обвързан сюжетът на романа „Тютюн“?
      A) Втората световна война
      Б) Гражданската война в Испания
      B) Първата световна война
      Г) Септемврийското въстание от 1923 г.

   7. Коя двойка образи са алюзия за войната, злото, глупостта, хищничеството, унищожението?
      A) паунът, пеперудите
      Б) кучето, октоподът
      B) мишка, прилеп
      Г) едрото светещо насекомо, мухата

   8. Коя от характеристиките за романа „Тютюн“ НЕ е вярна?
      A) Проблемите за възхода и падението на парвенюто определят „Тютюн“ като роман на кариерата.
      Б) „Тютюн“ е битов роман, разкриващ патриархалните канони и традиции на епохата между двете световни войни.
      B) „Тютюн“ е роман епопея, сюжетът пресъздава преломен исторически период от 15 години.
      Г) Създаден в духа на западноевропейската традиция от 19. век, „Тютюн“ е социален роман на нравите.

   9. Кой мотив е общ за романите „Тютюн“ и „Под игото“?
      A) за лудостта и пиянството
      Б) за измамното величие
      B) за силата на женската красота
      Г) за магията на любовното чувство

   10. От колко композиционни части се състои романът „Тютюн“?
      А) десет
      Б) петнадесет
      В) две
      Г) четири

   11. Къде описанията на Ирина преди и след моралната й деградация НЕ се противопоставят?
      А) „Изобилната кръв придаваше на кожата й, леко обгорена от слънцето, бакърен оттенък.“ – „Кожата на лицето й бе добила от слънцето златист, медно-червеникав оттенък (...)“.
      Б) „Ръката й беше силна, мургава (...), но с нежна китка, с чисти и равно подрязани нокти.“ – „(...) щеше да покаже (...) дългите и грабливи пръсти на разточителна метреса.“
      В) „Очите му се спряха (...) върху вехтата блуза, избелялата пола и платнените обувки (...)“ – „Тя бе в рокля от шантунг с къси ръкави.“
      Г) „Тя имаше хармонично тяло и красиво лице, наситено с удивителна жизненост.“ – „...от закръглените рамене и овала на гърдите й лъхаше здраве.“

   12. Каква е символиката на есента в романа „Тютюн“?
      А) Знаците на природата подсказват за края на опиянението, за приключването на общия труд и веселие по време на гроздобера.
      Б) Знаците на природата говорят, че тъгата и меланхолията са преходни, а жълтият цвят на листата е алюзия за слънце и вечност.
      В) Знаците на природата внушават, че есента идва с обновление и с щедростта на плодовете на родната земя.
      Г) Знаците на природата загатват за драматичен обрат, за обречеността на героите, скъсали връзката си е моралните устои.

   13. Кое твърдение за метаморфозата на Ирина НЕ е вярно?
      A) На мястото на любовта към Борис у Ирина се заражда интересът към материалните блага и тя се поддава на користния прагматизъм.
      Б) След пълната нравствена промяна Ирина се чувства свободна, поддава се на сводничеството на Борис, няма морални задръжки.
      B) Ирина заменя мечтата си да се посвети на медицината, на науката, с хайлайфното безделие и показното четене на медицинска литература.
      Г) Ирина загубва своята способност да анализира постъпките си, самозаблуждава се, че не е извървяла пътя до пълното опорочаване.

   14. Каква е символиката на гроздето и обраните лозя в „Тютюн“?
      A) Гроздето е символен елемент, в чиято основа стои преходът от раждане към живот – ражда се за подвизи нов герой на епохата.
      Б) Символиката на гроздето и гроздобера в Новия завет се свързва с възмездието за греховния живот на човешкия род.
      B) Символиката на гроздобера е препратка към веселието по време на Дионисиевите празници в живота на елините.
      Г) Гроздето е символ на плодородие и изобилие, но не е архетип на кръвта на Христос, пролята при разпването му на кръста.

   15. Борис и Ирина са обречени герои, защото:
      А) принадлежат на свят, който е обречен от историята
      Б) не притежават необходимата сила на характера
      В) любовта им е твърде силна и ги поглъща изцяло
      Г) са обзети от страсти, които не могат да контролират

 

 

 

 

 


Отговори:
1. Г; 2. А; 3. В; 4. А; 5. В; 6. А; 7. Б; 8. Б; 9. А; 10. В; 11. Г; 12. Г; 13. Г; 14. Б; 15. Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave