Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ДО ЧИКАГО И НАЗАД

 

1. За кого се отнасят следните характеристики: „Получил юридическо образование в Русия, човек с будна гражданска съвест и с активно отношение към политическия живот в България. Развива широка обществена дейност – той е училищен настоятел, член на Върховния македонски комитет и на редица други организации като настоятелството на дружество „Славянска беседа“, Българското народообразователно дружество, Комисията за насърчаване на местната индустрия, Дружеството за насърчаване на изкуствата, Музикалното общество, Театралния комитет“?             1 т.
      A) Иван Вазов
      Б) Алеко Константинов
      B) Добри Чинтулов
      Г) Христо Ботев

2. Пътеписецът сравнява магазина на Айвазиян със:            1 т.
      A) големия павилион в Пловдив
      Б) двореца на манифактурата
      B) дюкянче
      Г) мексиканския павилион

3. Посочете две качества на Ганьо Сомов.        2 т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………………………
      Второ: …………………………………………………………………………………………………………………

4. Посочете две причини, поради които Алеко Константинов е възхитен от двореца на манифактурата.         2 т.
      Първа: ………………………………………………………………………………………………………………… 
      Втора: …………………………………………………………………………………………………………………

5. Посочете две причини, поради които Айвазиян не харесва американците.           2 т.
      Първа: …………………………………………………………………………………………………………………
      Втора: …………………………………………………………………………………………………………………

6. Кои думи са на Айвазиян?         1 т.
      A) – Я виж там онзи абдал какво иска.
      Б) – Е че като не ти проумявам, къзъм.
      B) ... Я ела тук бе, Герги ли ти беше името, я ела, мола ти се, виж на тази какво и́ се иска.
      Г) ... Па и женските им хептен заиф работа.

7. Кое качество НЕ е присъщо на Ганьо Сомов?    1 т.
      A) грубост
      Б) мнителност
      B) любезност
      Г) необщителност

8. Как се отнася Ганьо Сомов към американките?         1 т.
      A) с любезност
      Б) с любопитство
      B) с толерантност
      Г) с презрение

9. Кое твърдение е вярно според откъса от „До Чикаго и назад и“?        2 т.
      A) Магазинът на Айвазиян е доказателство за напредъка на българската индустрия.
      Б) В Америка са добре познати нашите „славни“ вина и ракии.
      B) Изложените стоки затвърждават усещането, че България е по-скоро една екзотична страна.
      Г) Речевата характеристика допълва представата за Айвазиян и за любезното му отношение към посетителите.

10. Кое твърдение НЕ е вярно според откъса от „До Чикаго и назад“?        2 т.
      А) С трепетно вълнение пътеписецът очаква да види българския павилион.
      Б) Чикагското изложение не учудва българските туристи, защото те са виждали подобни постройки на Парижкото изложение.
      В) По време на дългото пътуване в Америка Алеко Константинов си води бележки, които стават основа на пътеписа му.
      Г) За да може българският читател да придобие бегла представа за размерите на централната сграда, авторът я сравнява с големия павилион на Пловдивското изложение.

11. Кое различава пътеписеца от българските търговци?       10 т.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

Отговори: ТЕСТ по ЛИТЕРАТУРА - ДО ЧИКАГО И НАЗАД - Вариант 2
1-Б; 2-В;
3 – Например: Първо: изпитва отегчение. Второ: подозрителен е към американското общество. 
4 – Например: Първа: постройката е огромна, с красива фасада. Втора: павилионите са пъстри и подредени с вкус.
5 – Например: Първа: смята ги за глупави. Втора: мисли си, че са наивни.
6-А; 7-В; 8-Г; 9-В; 10-Б;

 


 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave