Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…


ТЕСТ 
ДУМАТА В ЕЗИКА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 

Прочетете домашната работа на Мария Янкова и се запознайте с таблицата след текста.

      Текст 1

      М.Я. До мен е Драгомир Каров, който е мой съученик. Добър ден, Драго. Може ли да ни разкажеш най-интересната си история от това лято?
      Др.К. Добър ден. Мария. През лятото аз и родителите ми посетихме Париж.
      М.Я. Качихте ли се на Айфеловата кула?
      Др.К. Разбира се! Дори мога да ти разкажа за нея: започнали са строежа й през 1887 г. и са
го завършили през 1889 г. С асансьор се изкачихме до последното, трето ниво, за да видим Париж от птичи поглед. Уникално местенце!
      М.Я. Не беше ли страшничко толкова нависоко?
      Др.К. Е, сестра ми се гипсира, все пак това са 324 метра височина.
      М.Я. Олелееее, люлееше ли се върхът?
      Др.К. Не се усещаше. Баща ми каза, че кулата има стабилен фундамент - това означава основа, а общото й тегло е 10 100 тона, освен това не е плътна конструкция, но въпреки това при лошо време не е добре да сме горе. Не помня колко беше отклонението.
      М.Я. Все пак си запомнил най-важните факти. Благодаря ти!

      Текст 2

Обект Срок за
построяване
Стойност Височина Нива́/части
Айфеловата кула в к-с Златни
пясъци, гр. Варна
2007 г. — за няколко
месеца 
Около 300 000 лв. 32,4 м  2

1. За текст 2 е вярно, че представя:
      а) графично обекта, описан в текст 1    
      б) графично два подобни обекта
      в) обект, подобен на описания в текст 1    
      г) красотата на Айфеловата кула

2. За колко време е построена Айфеловата кула в Париж?
      а) няколко месеца    
      б) две години    
      в) една година    
      г) три години

3. В сравнение с парижката кула кулата във Варна е:
      а) десет пъти по-висока 
      б) сто пъти по-ниска 
      в) два пъти по-ниска
      г) десет пъти по-ниска

4. Защо Драгомир не е усетил люлеенето на кулата? Посочете ГРЕШНИЯ отговор.
      а) Тя има стабилна основа.    
      б) Времето е било тихо.    
      в) Няма плътна конструкция.
      г) Не се е качил до върха.

5. Кой факт от таблицата липсва в информацията от текст 1?
      а) срок за построяване 
      б) стойност    
      в) височина    
      г) нива

6. Коя дума е от експресивната лексика?
      а) уникално    
      б) баща    
      в) горе    
      г) история

7. Коя дума е от неутралната лексика?
      а) олелеее    
      б) страшничко    
      в) последното    
      г) местенце

8. Думата фундамент е:
      а) чуждица    
      б) заемка     
      в) домашна дума    
      г) остаряла дума

9. Думата връх е:
      а) чуждица 
      б) заемка    
      в) домашна дума    
      г) остаряла дума

10. Коя дума НЕ е синоним на останалите?
      а) отклонение 
      б) отдалечаване    
      в) вариране    
      г) изключение

11. Коя е остарялата дума?
Сине, виж какво харно петленце купих от пазара онзи ден!
      а) сине 
      б) харно 
      в) петленце    
      г) пазара

12. Как се пише думата?
      а) въплащавам 
      б) въплъщавам    
      в) ваплащавам    
      г) ваплъщавам

13. Коя дума е написана грешно?
      а) каубой 
      б) полилей    
      в) фотьол    
      г) фризьор

14. Препишете три чужди думи — заемни от текст 1.
………………………………………………………………………………………………….............................................

15. Открийте и запишете синонимите, употребени в текст 1. 
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

16. Допълнете изреченията.
Той е много …………………………………… не дава на никого нищо.
В Историческия музей има …………………………………… от епохата, за която учим сега.
От върха на Айфеловата кула ……………………………………    на прекрасната гледка.

17. Прочетете подчертаното изречение в текст 1. Предложете дума, с която да заместите се гипсира.
………………………………………………………………………………………………….............................................

18. Запишете дума, която означава:
— вземам интервю — …………………………………………………………………………………………………..
— човек, който дава интервю — ……………………………………………………………………………………..
— човек, който взема интервю — ……………………………………………………………………………………  

19. Определете вида на текст 1 според целта на създаването му. Аргументирайте се.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 


Отговори:
1. в. 2. б. 3. г. 4. г. 5. б. 6. а. 7. в. 8. а. 9. в. 10. г. 11. б. 12. б. 13. в.
14. асансьор, тон, конструкция
15. фундамент, основа
16. Той е много стиснат, не ...; В Историческия музей има експонати ...; От върха на Айфеловата
кула се любувах...
17. Е, сестра ми се гипсира, все пак това са 324 метра височина. Се гипсира - се уплаши, се стресна
18. интервюирам, интервюиран, интервюиращ
19. Текстът е интервю. Интервюиращ е Мария Янкова. Тя задава въпроси на съученика си Драгомир Каров, който й отговаря. Темата е актуална, за събитие, в което интервюираният участва.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave