Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ЕДНА БЪЛГАРКА (Трета и четвърта част)

 

1. Основната тема на трета част на „Една българка" е:    1 т.
      A) Сприхавостта на отец Евтимий
      Б) Преживяванията на Илийца в манастира
      B) Небрежно прочетената молитва
      Г) Спящият манастир

2. Къде протичат събитията в четвърта част на „Една българка"?    1 т.
      A) на брега на Искъра 
      Б) в манастира
      B) в церовата гора 
      Г) в Лютиброд

3. Посочете две качества, които проявява Илийца при срещата си с монаха.        2 т.
     Първо: .............................................................................................................    
     Второ: .............................................................................................................

4. Посочете две причини, поради които Илийца бърза към манастира.      2 т.
      Първа: .............................................................................................................    
      Втора: .............................................................................................................

5. Посочете две функции, които изпълнява пейзажът в началото на трета част.        2 т.
      Първа: .............................................................................................................    
     Втора: .............................................................................................................

6. Кой момент е кулминация на четвърта част на „Една българка"?    1 т.
      A) Пътят на Илийца от манастира до брега на Искъра
      Б) Пропяването на петлите в Лютиброд
      B) Борбата с кола
      Г) Неумелото управляване на ладията

7. Как е посрещната Илийца от отец Евтимий?       1 т.
      A) с ругатни 
      Б) със съчувствие
      B) с любопитство 
      Г) с грижовност

8. На кой герой е противопоставена Илийца в четвърта част?       1 т.
      A) на отец Евтимий, който я посреща в манастира 
      Б) на ратая Иван, който изпълнява заповедите на монаха 
      B) на бунтовника, когото се опитва да спаси
      Г) на ладияря, който не нощува в колибата

9. Кое твърдение НЕ е вярно за трета част на „Една българка"?       2 т.
      A) Пейзажът в началото на трета част е в контраст с мислите и чувствата на баба Илийца.
      Б) В трета част на разказа авторът не използва ретроспекция.
      B) Баба Илийца не успява да получи съвет от страхливия монах и разбира, че сама трябва да се погрижи за преследвания четник.
      Г) Монахът не разбира защо баба Илийца рискува живота си.

10. Кое твърдение е вярно за четвърта част на „Една българка“?       2 т.
      А) Четвърта част изпълнява ролята на развръзка в сюжета на разказа.
      Б) Със зазоряването пътят на Илийца към дома й става по-безопасен.
      В) Борбата с кола е един от най-напрегнатите моменти в разказа.
      Г) Макар че не е управлявала ладия, Илийца с лекота преминава на отсрещния бряг на Искъра.

11. Защо отец Евтимий нарича Илийца „луда“?      10 т.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 


Отговори:
1-Б; 2-А; 
3-Например: Първо – упоритост. Второ – грижовност.; 
4-Например: Първа – да се прочете молитва за здраве. Втора – да се посъветва с игумена.; 
5-Например: Първа – изобразява местността около манастира. Втора – създава мрачно настроение и тягостни предчувствия.; 
6-В; 7-А; 8-Г; 9-А; 10-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave