Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант № 3

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
ЕЗИКЪТ – СРЕДСТВО ЗА ОБЩУВАНЕ

 

          Прочетете текста и решете тестовата задача след него.
          Лукчо беше син на Лукан и имаше седем братя и сестри: Лукчо, Лучка, Луканчо и така нататък – все с имена, подходящи за едно почтено лучено семейство. Трябва веднага да кажа, че това бяха добри, но твърде нещастни хора.
[...]
          Лукан живееше с децата си в една дървена барака, малко по-голяма от щайга за зеленчук. Богаташите, които минаваха покрай тях, извръщаха носове с погнуса.
          – Боже мой, как мирише на лук! – казваха те и подвикваха на кочияша да кара по-бързо.
                                                                Джани Родари

1. В текста преобладават елементи на:
      A) описание и повествование
      Б) повествование и разсъждение
      B) разсъждение
      Г) разсъждение и описание

2. В текст повествование:
      A) изразяваме отношение и оценка
      Б) прилагаме доказателства за правотата на мнение
      B) представяме случки или събития
      Г) изброяваме признаци на предмети или животни

3. Разсъждението е текст, в който:
      А) посочваме важни примери и факти
      Б) изразяваме радостта си от нещо
      В) измисляме несъществуващи събития
      Г) доказваме твърдения по определен проблем

4. В какъв вид текст е най-вероятно да бъдат употребени изразите – висок, с весел характер, отзивчив?
      A) в повествование
      Б) в описание
      B) в разсъждение и в повествование
      Г) в разсъждение

5. В какъв вид текст е най-вероятно да бъдат употребени изразите – защото, по тази причина, във връзка с това?
      A) в описание
      Б) в описание и повествование
      B) в разсъждение
      Г) в повествование

6. Кое НЕ е вярно за текста?
      A) средство е за общуване
      Б) чрез него се изразяват мисли, чувства и др.
      B) използва се само при устно общуване
      Г) състои се от думи и изречения, свързани по смисъл

7. В кой ред думата е синоним на общувам?
      A) подарявам
      Б) определям
      B) уважавам
      Г) разговарям

8. В кой израз от електронно съобщение НЕ е допусната грешка?
      A) Прекрасна... Радвам ти се... Успех... :-D :-D :-D :-D
      Б) БЛАГОДАРНОСТИ ЗА ПОЖЕЛАНИЯТА!!!
      B) Изглеждаш чудесно на снимката! :-D
      Г) 6te ti pi6a utre 6toto sega Izlizam

9. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
      С какво се съобразяваме, за да определим вида на общуването?
      А) с участниците в общуването
      Б) с обстановката на общуването
      В) с предмета на общуването
      Г) с настроението на участниците

10. В кой ред има етикетна формула, подходяща за официално общуване?
      A) Какво правиш?
      Б) Много Ви благодаря!
      B) Подай ми солницата!
      Г) Здрасти!

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-А; 2-В; 3-Г; 4-Б; 5-В; 6-В; 7-Г; 8-В; 9-Г; 10-Б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave