Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас  
ЕЛИН ПЕЛИН - „ГЕРАЦИТЕ“

30 т.

 

1. Коя е основната тема на повестта „Гераците“? – 1 т.
      A) разпадът на селската задруга и моралното обезличаване на човека
      Б) обезлюдяването на българското село и европеизирането на града
      B) обезличаването на селския човек в условията на градската среда
      Г) разпадът на българското семейство и началото на демографската криза

2. С какво НЕ може да се свърже заглавието на повестта „Гераците“? – 2 т.
      A) с възхода и разпадането на един патриархален български род
      Б) с родовата общност като творец на историята и двигател на прогреса
      B) с ястреба като хищна птица, която не живее в общност
      Г) с ястреба като хищна птица, символ на разрухата

3. За кого от героите на повестта се отнасят думите: „Лицето му имаше прегорелия цвят на пшенично зърно и душата му гледаше небето, облаците и слънцето с надеждите и тревогите на плодородната земя“? – 1 т.
      А) Матей Маргалака          
      Б) Петър           
      В) Божан        
      Г) Павел

4. Кой от посочените мотиви НЕ се откриват в повестта? – 2 т.
      A) за пагубната страст към богатството
      Б) за скритото семейно имане
      B) за омразата между братята
      Г) за покаянието на блудния син

5. Цикличното художествено време в повестта „Гераците“ НЕ се проявява чрез: – 2 т.
      A) честотата на скандалите и затишията в семейството      
      Б) смяната на сезоните: пролет, лято, есен, зима
      B) кръговрата в човешкия живот: живот, смърт
      Г) етапите на земеделския труд: сеитба, жътва, вършитба

6. Чрез кой сблъсък са разкрити нравствено-психологическите конфликти в повестта „Гераците“? – 1т.
      А) родители и деца                              
      Б) учени и прости    
      В) граждани и селяни                         
      Г) богати и бедни

7. Кой образ в повестта НЯМА символно значение? – 2 т.
      А) змиите                   
      Б) борът                 
      В) птиците             
      Г) кладенецът

8. С каква роля НЕ е натоварен повествователят в „Гераците“? – 2 т.
      A) Оценява характерите на героите.
      Б) Осветлява миналото на героите.
      B) Идентифицира се е един от героите.
      Г) Обобщава настоящето на героите.

9. Кое е вярното твърдение за композицията на повестта? – 1 т.
      A) Действието започва с обширна ретроспекция на семейната хармония.
      Б) Смъртта на баба Марга е причина за основния конфликт в семейството.
      B) Завръщането на Павел от града е завръзката на сюжетното действие.
      Г) Кражбата на жълтиците е развръзка, която доказва невъзможното помирение. 

10. Кое твърдение НЕ е вярно за символиката на жътвата в повестта „Гераците“? – 2 т.
      A) Разкрива житейската драма на стария Герак, изгубил опорите в живота си.
      Б) Разкрива нравствената поквара и отчуждението на Павел от селската задруга.
      B) Разкрива необратимия духовен разпад и залеза на патриархалното семейство.
      Г) Разкрива перспективата на новото време, което утвърждава хора като Божан.

11. С какъв художествен похват е характеризиран героят в следния цитат: „...събрал няколко динени кори, хвърлени на пътя, и лакомо изял остатъка по тях, като ги изстъргал тънко с ножчето си...“? – 2 т.
      А) карикатура          
      Б) гротеска           
      В) пародия       
      Г) парадокс

Прочетете откъса от „Гераците“ и изпълнете задачи 12 – 15 към него.

          Една зима Петър взема Захаринчо, увърза му ушите с кърпа и му каза:
          – Сега да вървим!
          Захаринчо тръгна, без да знае къде. Той беше на осем години.
          Край село ги срещнаха селяни, спряха се и запитаха:
          – Къде така?
          – Ще го водя в града да му търся работа – отговори Петър, като бързаше. – Няма кой да го гледа – притури той.
          На Захаринчо му стана жално. Той заплака мълчешком и не каза нищо. Сълзите мръзнеха на очите му. Пътят виеше през безкрайна снежна пустиня. Те вървяха през нея. Чичо му крачеше напред и бързаше. Захаринчо теркаше след него и се силеше да не изостане. На сърцето му тежеше камък. Нещо го душеше. Той вървеше като насън и се отдалечаваше от селото, дето оставаха връстниците му, дядо му, стрините му, големият бор. Щеше ли да може да ги види още веднаж?
          Подир някоя година от обширния двор на Гераците не остана нищо. Той бе разделен, преграден и по него безразборно се издигаха недооправени плевници, сайванти със сено. Навсякъде личаха локви и боклуци. Пред стълбите у Петровица имаше мръсен трап, помийник, в който се валяха свине.
          Петър отсече големия бор, който пречеше на хармана му. Това свето дърво, обожавано от прадедите, рухна под брадвата на внуците и дълго лежа в калта.
          Божан купуваше имоти. Неговото скъперничество нямаше край. Йовка се оправи и почна да момува, но все още беше слаба и хилава.
          Павел не се обади. Никой вече не знаеше къде е и какво прави.
          А старият Герак съвсем грохна. Той с мъка се извличаше на слънцето, печеше се като стара змия и постоянно се оплакваше, че е студено.

12. Подчертаната дума в откъса е използвана със значение на: – 1 т.
      A) тичам след някого, за да го спра                
      Б) тичам след някого и мърморя
      B) тичам след някого, за да го настигна        
      Г) тичам след някого с радост 

13. С цитати от текста дайте 2 примера, които показват разрухата в дома на Гераците. – 2 т.
1. ......................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
    .......................................................................................................................................

14. Посочете 2 причини за драмата в душата на Захаринчо. – 3 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

15. Формулирайте теза за есе на тема: „Пътуване в пустинята“. – 6 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:

1. А; 2. Б; 3. В; 4. Г; 5. А; 6. А; 7. Г; 8. В; 9. В; 10. Г; 11. Б; 12. В;
13. Например:
      „...от обширния двор на Гераците не остана нищо.“
      „...по него безразборно се издигаха недооправени плевници, сайванти със сено.“
      „Навсякъде личаха локви и боклуци.“
      „Пред стълбите у Петровица имаше мръсен трап, помийник, в който се валяха свине.“
      „Петър отсече големия бор, който пречеше на хармана му. Това свето дърво, обожавано от прадедите, рухна под брадвата на внуците и дълго лежа в калта.“

14. Например:
      Детето е откъснато от корените си насила и страда за родния дом, за близките си.
Чувства се самотен след загубата на майка си, затова се разплаква. Плаче наранената му душа, защото е осъзнала, че няма спасение от злото и не може да се търси сред близките хора на село. Най-болезнена за детето е мисълта, че никога повече няма да се върне при роднините си.
15. Възможни акценти:
      Невинността и романтичната душевност нямат бъдеще в света, лишен от любов между хората. Пътят, по който сирачето Захаринчо поема, води към града, но посоката е неясна, то не знае къде отива, при кого, и защо се налага това. Чува само, че „няма кой да го гледа“ и трябва само да се справя в живота. Усеща, че чичо му бърза да го остави при чужди хора, да се отърве от грижата за него и да се върне у дома. За осемгодишното дете тази перспектива звучи като фатална диагноза. Пътят се „вие“ като змия, през „безкрайна снежна пустиня“, а тя е коварното зло в живота на човека. Пустинята е липса на общност, отсъстваща любов между хората. Това е свят, в който човекът е сам и отвсякъде го дебнат опасности. Пътуването през пустинята е пътуване към нещастието, деградацията, духовната смърт.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave