Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас  
ЕЛИН ПЕЛИН - „ГЕРАЦИТЕ“

30 т.

 

1. През коя година е написана повестта на Елин Пелин „Гераците“? – 1 т.
      А) 1903 г.
      Б) 1911 г.
      В) 1904 г.
      Г) 1909 г.

2. Какво означава „герак“? – 1 т.
      А) сокол         
      Б) ястреб            
      В) орел                   
      Г) мишелов

3. Кой момент от повестта на Елин Пелин „Гераците“ е кулминация в нея? – 1 т.
      А) кражбата на парите                                   
      Б) смъртта на Елка
      В) заминаването на Павел в града                
      Г) смъртта на Герака

4. Кой герой от повестта на Елин Пелин „Гераците“ е човек с меко сърце и е безволев? – 1 т.
      А) Петър        
      Б) Захаринчо            
      В) Божан                  
      Г) Павел

5. Божан иска от баща си пари, за да започне търговия. – 1 т.
      А) Вярно                  
      Б) Грешно

6. Семейството на Герака има добро материално положение в началото на повестта. – 1 т.
      А) Вярно                  
      Б) Грешно

7. „Какво бях и какво станах!“ Кой герой от повестта „Гераците“ произнася тези думи? – 1 т.
      А) Йордан Герака         
      Б) Петър            
      В) Божан           
      Г) Павел

8. Как НЯМА да е правилно да се довърши изречението: – 2 т.       
    Семейството на Гераците се разпада: 

ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА

      А) заради злото, което навлиза в града
      Б) заради стремежа към материалното  
      В) заради постъпките на стария Герак      
      Г) заради смъртта на Елка  

9. Кои са основните проблеми, които поставя Елин Пелин в повестта „Гераците“? – 1 т.

ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА

      А) запазване на патриархалния морал
      Б) за разпадането на родовия свят
      В) за отчуждението и самотата сред хората      
      Г) за отчуждението между членовете на семейството

10. Парите на стария Герак са откраднати от кръчмата. Това слага край на хармонията в семейството. – 1 т.
      А) Вярно                             
      Б)  Грешно

11. Повестта „Гераците“ се състои от 10 глави. – 1 т.
      А) Вярно                              
      Б) Грешно

12. Кое твърдение е вярно? – 2 т.

ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА

      А) Снахите остават близки до края на повестта
      Б) Божан и Павел  имат кръчма
      В) След смъртта на баба Марга си отива хармонията от семейството на Гераците. 
      Г) Павел работи в града. 

13. Напиши липсващата дума в изречението. Съпругата на стария Герак е баба  ………… – 1 т.

14. Напиши липсващата дума в изречението. – 1т.
      Един от основните проблеми в повестта „Гераците“ е проблемът за отхвърлянето на  ……………………….. морал.

15.Свържи цитат или описание с името на героя, за когото се отнася/буква с цифра/.  –  4 т.    

                     
      А) Божан – ….                        1. Грижи се за реда и за спокойствието в дома; 
                                                          „душата на кръчмата“.
      Б) Петър – ….                        2. Обичта му към труда се изражда в алчност.
      В) Баба Марга – ….               3. Намира утеха в кръчмата. 
      Г) Йордан Герака – ….          4. Глава на семейството; „надарен с ум практичен 
                                                          и с търговски способности“. 

16. Каква е участта на Елка и кои са причините за сполетялото я нещастие?  
Отговорете с 3 – 4 изречения!
– 5 т. 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................  

17.  Каква е съдбата на бора – „семейното знаме“ на  „Гераците“? – 5 т.   
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 


                                                                                                    
ОТГОВОРИ:
1 – Б; 2 – Б; 3 – А; 4 – А; 5 – Б; 6 – А; 7 – А; 8 - В, Г; 9 – Б, В, Г; 10 – Б; 11 – Б; 12 - В, Г; 
13. Марга
14. Патриархалния
15. А – 2; Б – 3; В – 1; Г – 4;
16. текст
17. текст

@bgmateriali.com

Изтеглиsave