Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 3

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 10 клас  
ЕЛИН ПЕЛИН - „ГЕРАЦИТЕ“

30 т.

 

1. Главният герой в повестта „Гераците“ от Елин Пелин е Йордан Герака. Той е глава на семейството и е носител на типични патриархални ценности. – 1 т.
      А) Грешно 
      Б) Вярно

2. Какви са основните черти, с които е представен Йордан Герака? – 1 т.

ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА

      А) Трудолюбив; с „... меко и добро сърце...“, помага на хората; всички го почитат.
      Б) Не се грижи достатъчно за своите синове, снахи и внуци.
      В) За него е важно в дома му да има разбирателство и благополучие.
      Г) След смъртта на баба Марга той не може да спре конфликтите в семейството.

3. Каква е последната надежда на Йордан Герака? – 1 т.
      А) Надява се, че синовете му ще си разделят справедливо наследството му.
      Б) Надява се на помощ от съселяните си.
      В) Надява се, че всичко ще се нареди, след като се завърне синът му Павел.
      Г) Надява се, че синовете му ще продължат да проявяват уважение към него.

4. Посочи ГРЕШНИЯ отговор. – 2 т.
      Защо от най-заможен човек в селото Йордан Герака се превръща в трагичен герой? 
      А) Сам раздава натрупаното богатство и след това съжалява за постъпката си.
      Б) Кражбата на парите му е окончателният удар за възрастния човек.
      В) Разбира, че за синовете му на преден план са личните стремежи.
      Г) Изгубил е всичко; никой не му помага; хората се присмиват на нещастието му.

5. Божан е най-малкият син на дядо Йордан Герака. – 1 т.
      А) Грешно 
      Б) Вярно

6. Как е представен Божан? – 1 т.

ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА

      А) Променя се – става алчен; иска да притежава повече от своите братя.
      Б) Грижи се за благополучието на цялото семейство и за стария си баща.
      В)Трудолюбив като баща си; изпитва обич към земята, от която се прехранва.
      Г) За него земята става стока, с която ще утвърди своето превъзходство в селото.

7. Посочи ГРЕШНИЯ отговор. – 2 т.
      Какви други промени у Божан забелязват хората от селото?
      А) „От сега нататък той ще царува – другите ще робуват.“
      Б) Човешкото у героя е погубено; любовта към земята се заменя с любов към парите.
      В) Мами селяните с нечестни сделки; груб е към жена си; краде парите на баща си.
      Г) Материалните интереси не вземат превес над моралното у героя.

8. Как е представен Петър – средният син на Йордан Герака? – 1 т.

ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА

      А) Бил е привързан към земята, но по-късно тя поражда само нерадостни мисли у него.
      Б) Има „широко и безгрижно сърце“; добродушен, но безволев човек.
      В) Доволен е от своя дял от наследството и заживява охолно.
      Г) Разчитал е на наследството, но след подялбата проявява слабост; пропива се.

9. Посочи ГРЕШНИЯ отговор. – 2 т.
      Кой е Павел и как е представен този образ?
      А) Най-малкият син в семейството; „... пъргав, пресметлив и очоваден човек“.
      Б) Животът му в града не е погубил любовта му към селото и към земята.
      В) Отива в града и се отчуждава от семейството; представен е като блудния син.
      Г) Променил се е - в родния си дом се чувства като човек, който не е на мястото си.

10. Каква е реакцията на Павел, след като разбира за кражбата на парите на баща му?  – 1 т.

ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА

      А) Остава в селото, за да се грижи за баща си.
      Б) Разплаква се и това показва, че обича баща си.
      В) Остава безразличен към болката на баща си.
      Г) Обещава да се върне на село.

11. Какво обединява образите на Елка, Захаринчо, Йовка и Матей Маргалака? – 1 т.

ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА

      А) Тези образи не са важни за развитието на действието в повестта.
      Б) Те са беззащитни жертви на случващото се в дома на Герака.
      В) Те са хора с „меки сърца“ и в света на егоизъм и бездушие за тях няма място.
      Г) Лишени от опора; всичко около тях се разпада и руши; изолирани са от останалите.

12. Свържи правилно /буква с цифра/ образите от повестта „Гераците“ с тяхното описание. – 3 т.

      А) Захаринчо – …..                           1. Прибран по милост в дома на Герака; 
                                                                       грижи се за семейството в трудните моменти.
      Б) Матей Маргалака – ……             2. След смъртта на Елка никой не иска да се грижи 
                                                                       за него и го отвеждат в града.
      В) Йовка – ……                                  3. Невинна жертва; оздравява, но детството 
                                                                       ѝ е ограбено.

13. „Полската работа бе неговата стихия.“ – 1 т.
      За кой от синовете на дядо Йордан Герака се отнася това описание?
      Запиши отговора само с една дума – …………………………

14. Каква е ролята на повествователя в повестта „Гераците“ от Елин Пелин? – 1 т. 

ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 3 ВЕРНИ ОТГОВОРА

      А) Повествователят е един от героите в повестта.
      Б) В същото време той премълчава някои важни обяснения за героите и сюжета.
      В) Той прави характеристика на героите.
      Г) Налице е вездесъщ повествовател.

15. Напиши липсващата дума в изречението. – 1 т.
      В повестта „Гераците“ е представен …………………….. на едно семейство, в което престава да действа общият морален закон. В него на преден план излизат личните материални стремежи, които не предвещават нищо добро.

16. Как умира дядо Йордан? Разтълкувайте внушенията на финалния епизод в повестта, където се представя смъртта на героя. – 5 т.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

17. За каква връзка между човека и небесния свят подсказва присъствието на символа „герак“? – 5 т.                                                                                
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:

1 – Б; 2 – А, В, Г; 3 – В; 4 – А; 5 – А; 6 – А, В, Г; 7 – Г; 8 – А, Б, Г; 9 – Б; 10 – Б, Г; 11 – Б, В, Г; 
12. А – 2; Б – 1; В – 3;
13. Божан
14. Б, В, Г;
15. Разпадът
16. текст
17. текст

@bgmateriali.com

Изтеглиsave