Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 11 клас  
ИЗХОДНО РАВНИЩЕ

 

1. Избери правилната форма за произнасяне.
      1. Той е като (брашнян/брашнен) чувал – колкото и да го изтупваш, все пада нещо.
      2. (Целият/цялият) си в кал, не можеш ли да ходиш малко по-внимателно.
      3. Гледай да не си повредиш стомаха от тази (сухоежбина/сухояжбина). 
      4. Покажи по-голяма (зрялост/зрелост) в решаването на този случай.
      5. Вчера цял ден се разхождахме по чудно хубавите витошки (полянки/поленки).
      6. Една от най-знаменити сцени в романа „Дон Кихот“ е битката на героя с (вятърните/ветрените) мелници.
      7. Изправен съм пред много (голями/големи) предизвикателства.
      8. (Гърмяли/гърмели) цял ден, но не ударили дори един пъдпъдък.
      9. В края на четиринайсети век българските земи били (завладяни/завладени) от турците.
      10. Тя се появи в разкошна (лятна/летна) рокля.

2. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      А) Към молбата се прилагат документи, удостоверяващи промяната и документ за платена такса.
      Б) Божура не усети ни злорадство, ни съжаление.
      В) Структурата, организацията условията, както и програмите за обучение се определят от ръководството.
      Г) Аз от една страна, приемам аргументите ти, но от друга – не изцяло.

3. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      А) гръмотевица, съдаржание, уплътнение
      Б) майчинство, истински, придвидлив
      В) неизвестност, устни, словестно
      Г) разпространение, разход, растеж

4. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      А) рязка – резкият – резки – рязко
      Б) зрела – зряло – зряли – зрели
      В) летният – лятният – летна – лятни
      Г) редки – редка – рядко – рядкият

5. На кой ред всички думи са написани правилно?
      А) тридесететажен, кандидат-студент, гама-лъчи
      Б) 20 етажен, 5-тонен, великопреславски
      В) тридесет етажен, кандидатстудентски, светлосин
      Г) тридесет-годишен, двадесет и пет минутен, синьо-бял

6. Къде НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      А) порода „Австралийска овчарка“
      Б) мол Парадайс
      В) площад Гарибалди
      Г) връх „Шиша Пангма“

7. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
      А) Повярвай, не ти трябва да купуваш къща до моята.
      Б) Е, каквото и да представлява това изглежда добре.
      В) Според мен вие деца, ще станете добри приятели.
      Г) Една усмивка стига за да спечелиш някого.

8. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
      А) израстна, нарастване, зараснал
      Б) тенисистка, завистник, наместник
      В) детайл, коктейл, емаил
      Г) опора, опоритост, опозиция

9. В кой ред е допусната правописна грешка?
      А) дрескод
      Б) ТИР паркинг
      В) псевдо елит
      Г) кръвожаден

10. В кой ред е допусната правописна грешка?
      А) косвени, пламенна, единствена
      Б) уговорка, обиждам се, уникален
      В) суперпродуктивен, еко туризъм, подизпълнител
      Г) Отовишки връх, Долни чифлик, Горно Пещене

11. В коя позиция запетаята е излишна?
      Сега той стоеше пред нея с немного високия си ръст, (А) със студеното си лице, (Б) гологлав, (В) с измачкан, (Г) евтин костюм и прашни обувки.

12. Казусът представлява:
      А) възникнала проблемна ситуация, свързана с решаването на някакъв проблем
      Б) детайлно разглеждане на всеки проблем от няколко гледни точки
      В) обсъждане на спорен научен или житейски въпрос, за да се изясни по-добре
      Г) дискутиране на проблем, при което участниците аргументират своите позиции

13. Жанрът на „Приказка за стълбата“ може да се определи като:
      А) анекдот
      Б) притча
      В) приказка
      Г) разказ

14. Коя от опозициите НЕ се открива в романа „Железният светилник“?
      А) образованието – трудът
      Б) родното – чуждото
      В) патриархалната норма – индивидуалният избор
      Г) селото – градът

15. Думите на Бай Ганьо: Тури си едно перде на очите (па и няма нужда), па псувай наляво и надясно, се отнасят до разбиранията на героя за:
      А) политиката
      Б) търговията
      В) отношенията между мъжа и жената
      Г) журналистиката

16. Кой герой НЕ присъства в „Балкански синдром“?
      А) Извънземно
      Б) Бяла врана
      В) Партиен функционер
      Г) Директор на театъра

17. Кой говори в одата „Паисий“?
      А) самият Паисий
      Б) неутрален свидетел на Паисиевото дело
      В) авторът Иван Вазов
      Г) в началото и в края – лирическият говорител, в средата – героят

18. В кой от редовете правилно са свързани произведението и неговият автор?
      А) „Ноев ковчег“ – Йордан Радичков
      Б) „История“ – Иван Вазов
      В) „Спи езерото“ – Христо Смирненски
      Г) „Борба“ – Пейо Яворов

19. Кое произведение НЯМА мото (епиграф)?
      А) „Железният светилник“
      Б) „Паисий“
      В) „До моето първо либе“
      Г) „Приказка за стълбата“

20. Как се интерпретира отношението между живота и смъртта в „До моето първо либе“ от Христо Ботев?
      А) Бунтът срещу робството е път към свободата, постигната чрез смъртта.
      Б) Светът извън дома е мъртъв и само бунтът може да го върне към живота.
      В) Примирението с робството е единственият начин да се избегне смъртта.
      Г) Смъртта в името на свободата дарява героя с живот във вечността.

21. В кое произведение е откроена идеята, че напрежението се поражда от нарушената хармония между природата и човека?
      А) „История“
      Б) „Градушка“
      В) „Ноев ковчег“
      Г) „Спи езерото“

22. На кой ред е посочена идея, която НЕ е характерна за „Ноев ковчег“ от Йордан Радичков?
      А) Човекът остава най-висшето Божие творение.
      Б) Нравствените ценности са загубени.
      В) Хората са унищожителна сила за природния ред.
      Г) Разкъсана е връзката между човека и природата.

23. Кой мотив не присъства в „Новото гробище над Сливница“?
      А) забравата
      Б) победата
      В) саможертвата
      Г) безсмъртието

24. Кой е основният конфликт в стихотворението „Борба“ на Христо Ботев?
      А) между българи и османци
      Б) между старото и новото
      В) между роба и господаря
      Г) между роба и Бога

25. И в „До моето първо либе“, и в „Новото гробище над Сливница“ героите доброволно приемат смъртта, но за тях тя има различна стойност. Коментирай с няколко изречения в какво се състои разликата.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
      1.   1 – брашнен; 2 – Целият; 3 – сухоежбина; 4 – зрялост; 5 – полянки; 6 – вятърните; 7 – големи; 8 – гърмели; 9 – завладени; 10 – лятна;
      2. – Б; 3. – Г; 4. – А; 5. – А; 6. – А; 7. – А; 8. – Б; 9. – В; 10. – В; 11. – Г; 12. – А; 13. – Б; 14. – А; 15. – Г; 16. – В; 17. – Г; 18. – А; 19. – В; 20. – А; 21. – Б; 22. – А; 23. – Б; 24. – В;
25. За героя от „До моето първо либе“ смъртта е ценност сама по себе си, защото, приемайки я, човекът доказва ценността на идеала, в който вярва. За героите от „Новото гробище над Сливница“ смъртта е нежелана, но те я приемат по необходимост, защото така изисква техният дълг.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave