Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 10 клас

ИМЕНА. ЧЛЕНУВАНЕ НА ИМЕНАТА

 

 

1. В кое изречение НЕ е допусната грешка при членуването?
      A) Михаил беше единствения човек, на когото обърнахме внимание.
      Б) Куркумата, черния и червения пипер са любими подправки в ориенталската кухня.
      B) Резултата от изпита трябваше да науча скоро, но не можех повече да чакам.
      Г) Образите на ноща и деня се свързват със символните значения на мрака и светлината.

2. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      A) Белите и черните квадратчета на шахматната дъска ми се струваха като приказна мозайка.
      Б) Бурните и студени ветрове бяха познати като често явление в тази част на брега.
      B) Обясни ни, че иска той да е организаторът на рождения ден тази година.
      Г) На последното заседание беше приет новият правилник на Министерски съвет.

3. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      A) Образованите и неграмотните хора имат различни шансове в живота.
      Б) Здрачът се беше спуснал над тайнствената, потънала в мълчание гора.
      B) На тренировката вчера следобед паднах и крака ми започна да отича.
      Г) Ежегодният маратон в страната е под егидата на Президентството.

4. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      A) Куриерът предаде изпратения документ навреме.
      Б) Документа получихме навреме от младия куриер.
      B) Документа беше предаден навреме от младия куриер.
      Г) Куриера ще държим отговорен за документа.

5. В кое изречение е допусната грешка при членуването на определенията?
      A) Българските и чуждестранните делегати вече заеха местата си в залата.
      Б) Всички операции вчера - и планираните, и извънредните, бяха успешни.
      B) Представени от стройните и красивите момичета, роклите изглеждаха прекрасни.
      Г) Младите и опитните участници бяха заедно в тазгодишното състезание.

6. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      A) Не за първи път в историята си Народното събрание няма кворум.
      Б) Трупата „Сълза и смях“ основава Народния театър.
      B) Пенчо Славейков е бил директор на Народна библиотека.
      Г) Концертът ще се състои в Националния дворец на културата.

7. В кое изречение НЕ е допусната граматична грешка?
      A) Прекрасният и добросърдечният детски свят е най-светлият спомен в живота му.
      Б) Прекрасният и добросърдечен детски свят е най-светлият спомен в живота му.
      B) Прекрасния и добросърдечен детски свят е най-светлият спомен в живота му.
      Г) Прекрасният и добросърдечен детски свят е най-светлия спомен в живота му.

8. В кое изречение е допусната граматична грешка?
      A) На заседанието бяха поканени сегашният и бившият президент на асоциацията.
      Б) Нашето желание е да запознаем с проблема старите и новите си колеги.
      B) Ще се видя и ще се запозная с пристигналият, дошъл на празника по повод юбилея.
      Г) Сестра ми се втурна в стаята, размахвайки плика с изпитните ми резултати.

9. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната грешка при членуването?
      Смърта (А) е най-лесният (Б) начин да се отърве от мъките човека (В), когото живота (Г) е изхвърлил в канавката.

10. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната грешка при членуването?
      Урока (А) не може да се научи в учебният (Б) час от ученикът (В), който няма навика (Г) да систематизира и подрежда фактите.

11. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната грешка при членуването?
      Боне Крайненеца (А), бедния (Б) селянин, човека (В), останал сам в светът (Г), отчаяно моли Сивушка да стане.

12. В коя от подчертаните думи НЕ е допусната грешка при членуването?
      Петър Моканинът (А) вижда неумолимият (Б) край, но и светлия (В) поглед на болното момиче и се опитва да вдъхне надежда на отчаяният (Г) баща.

13. В коя от подчертаните думи е допусната грешка при членуването?
      Войника (А) наказали и го вкарали в ареста (Б), а на приятеля (В) му бил отнет талона (Г).

14. В коя от подчертаните думи е допусната грешка при членуването?
      Сливенският (А) войвода Хаджи Димитър е прототипа (Б) на лирическия (В) герой, когото Христо Ботев пресъздава в едноименния (Г) си текст – баладата „Хаджи Димитър“.

15. В коя от подчертаните думи е допусната грешка при членуването?
      Единственият (А) звук, който се чуваше, беше страшния (Б) вой на вятъра (В), който засипваше със сняг пътя (Г).

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. В; 2. Г; 3. В; 4. В; 5. Б; 6. В; 7. Б; 8. В; 9. Б; 10. Г; 11. А; 12. В; 13. Г; 14. Б; 15. Б

@bgmateriali.com

Изтеглиsave