Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 12 клас  
ЙОРДАН ЙОВКОВ – „ПЕСЕНТА НА КОЛЕЛЕТАТА“

30 т.

 

1. Разказът „Песента на колелетата“ на Йовков е написан през 1926 г. и е включен в сборника: – 1 т.
      А) „Вечери в Антимовския хан“
      Б) „Старопланински легенди“
      В) „Последна радост“
      Г) „Разкази“ I том

2. Разказът „Песента на колелетата“ започва с описание на влюбения Джапар. – 1 т.
      А) Вярно 
      Б) Грешно

3. Синовете на Сали Яшар са починали, а дъщеря му е омъжена далеч от него. – 1 т.
      А) Вярно
      Б) Грешно

4. Как се казва дъщерята на Сали Яшар от разказа „Песента на колелетата“ на Йовков? – 1 т.
      А) Шукрие
      Б) Шакира
      В) Шакире
      Г) Шекерче

5. В разказа „Песента на колелетата“ на Йовков е изведен проблемът за: – 1 т.
      А) смисъла на човешкия живот
      Б) любовта, която надделява над всичко
      В) добротата на човек
      Г) синовния дълг

6. Майсторът на каруци Сали Яшар от разказа „Песента на колелетата“ на Йовков стига до прозрение за смисъла на призванието си, когато: – 1 т.
      А) се завръща Шакире
      Б) се намира между живота и смъртта
      В) му се ражда внук
      Г) Шакире се омъжва повторно

7. Посочи верните отговори. Кое е вярно за Джапар? – 2 т.

      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА

      А) представен е като работлив, но нещастен мъж
      Б) представен е като заможен и напет ерген
      В) развежда се заради Шакире
      Г) дава обет да не се жени за друга освен Шакире

8. С какво е сравнена къщата на Сали Яшар от разказа „Песента на колелетата“ на Йовков? – 1 т.
      А) с гробница
      Б) с рай
      В) с болница
      Г) на къщата не е обърнато внимание в разказа

9. Посочи верните отговори. Кои са основните цветове, преобладаващи в разказа? – 2 т.

      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА

      А) сиво
      Б) бяло
      В) червено
      Г) черно

10. В какво открива своя „себап“ Сали Яшар от разказа „Песента на колелетата“ на Йовков? – 1 т.
      А) в търсенето на красивото в живота
      Б) в правенето на чешми
      В) в правенето на каруци
      Г) в търсенето на доброто у човека

11.Посочи верните отговори.
      Кои две истории са представени в разказа „Песента на колелетата“ на Йовков? – 2 т.

      ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА

      А) за любовта между Джапар и Шакире
      Б) за прозрението на майстора за смисъла на живота
      В) за силата на човешкия дух
      Г) за тежкия живот на един страдалец, загубил своите деца

12. Постави подходящите думи в празните полета. – 3 т.
      пеят, свирят, богат, беден, озлобен, злочест

       Каруците на Сали Яшар „……………………..“ по пътищaта.
      „Каруците ... разказваха как един човек може да бъде много ………………., но и много ……………………..“

13. Довърши репликата на Сали Яшар. – 1 т.
      „Има нещо, което стои над всичко и това е ……………………..

14. Подреди описанието на Шакире. – 4 т.

      ПОДРЕДИ ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ ГОРЕ НАДОЛУ

      1. очите й обкръжени с черни ресници - ...
      2. като осил на чернокласно жито  - ...
      3. веждите й тънко изписани като пиявици - ...
      4. лицето кръгло и бяло - ...

15. Попълни празните места в описанието на Сали Яшар. – 3 т.
      Говори ………………………, но приказката му е ……………..…… и има вид на ………………………. .

16. Формулирайте теза за интерпретативно съчинение с 4 – 5 изречения на тема: Любовта между хората – ценността, която стои над всичко друго /прозренията на Сали Яшар/. – 5 т.

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1 – В; 2 – Б; 3 – А; 4 – В; 5 – А; 6 – Б;

7 – А, Г; 8 – А; 9 – Б, Г; 10 – В; 11 -  А,Б; 
12. пеят, богат, злочест
13. любовта
14. 3,4,1,2
15. малко, умна, мъдрец
16. текст

@bgmateriali.com

Изтеглиsave